Onze Geert… alias Adenoid Hynkel II

Ik weet wel hoe het zit
Verveel mij niet met feiten
Geef mij zo’n linkse krant
Dan kan ik daar op schijten

Zo begint het geniale lied “Onze Geert” waar Krapuul reeds eerder over bericht heeft.

Hieronder een bijdrage van Youtuber Voorhetvolk, de maker van het lied, met zijn toestemming overgenomen van Youtube.

IK HEB DIT FILMPJE GEMAAKT, NIET DE HEER R. CRANSSEN!!!

Ten onrechte wordt op sommige sites de heer R. Cranssen (geen kunstenaar, maar groothandelaar in rookwaren en souvenirartikelen) genoemd als maker van dit lied. Wie deze veronderstelling als feit de wereld in heeft geholpen is mij niet bekend. De heer Cranssen heeft mij op zondag 28 februari 2010 per mail zeer dringend verzocht te voorkomen, dat nog meer mensen zouden gaan denken, dat hij iets met dit ingenieuze lied te maken heeft. Hij schreef mij o.a.: “Mocht dit niet gebeuren zal mijn advocaat per direct juridische stappen tegen u nemen.” Ik heb het volste begrip voor zijn overwegingen (die u niets aangaan, maar die zoals u zult begrijpen met geld en politiek, maar toch vooral met geld te maken hebben) en voldoe volgaarne aan het verzoek van deze zakenman, want zijn het niet sympathieke, eerlijke en sociaal bewogen ondernemers als de heer Cranssen die de ruggengraat van de Nederlandse economie vormen?!

De zeer talentvolle componist die de pakkende muziek voor mij heeft gemaakt als vriendendienst en op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de tekst of het filmpje, heeft mij vanwege alle gedoe verzocht zijn naam te verwijderen uit het colofon. Ik heb daar het volste begrip voor, maar vind het jammer dat het huidige politieke klimaat – waarin het schuim der natie zichzelf verwart met een frisse wind – hem mede tot dit verzoek heeft genoopt.

De tekst van dit vriendelijk satirische lied is gebaseerd op en geïnspireerd door uitspraken van Geert Wilders en PVV-aanhangers. Het is geschreven vanuit het perspectief van de vele domme PVV-aanhangers waarvan ik schriftelijke uitlatingen (met veel spel- en taalfouten, en dus soms moeilijk te begrijpen) heb bestudeerd in de maanden voorafgaand aan het schrijven van dit lied, uitlatingen die zij schreven naar aanleiding van artikelen in de Telegraaf op internet. Hiermee wil ik trouwens absoluut niet suggereren, dat alle PVV-aanhangers dom zijn, hoewel menige reactie op het filmpje die hiernaast en elders op internet te lezen is een mens toch weer doet twijfelen aan nut en noodzaak van een al te genuanceerde stellingname tegenover ’s lands geestelijke onderklasse.

Met vriendelijke groet,

Lucien van Rooy alias voorhetvolk

PS Een enkeling zou in het filmpje wellicht een foto kunnen menen te herkennen van Hitler met daarop het gezicht van Wilders. Het gezicht van Wilders is echter gemonteerd op een foto van Charlie Chaplin in zijn rol als Adenoid Hynkel in de satirische film The Great Dictator. Met deze montage probeer ik de heer Wilders niet in verband te brengen met Hitler, doch met het groteske personage Adenoid Hynkel, maar dat had u zeker en vast reeds begrepen.

Tekst en video: voorhetvolk
Opname: RedRoofProductions
Montage: MeKK
Contact: voorhetvolk@gmail.com

3 gedachten over “Onze Geert… alias Adenoid Hynkel II”

  1. Dit film is een prachtig voorbeeld hoe moet je eigenlijk met het verschijnsel Adenoid Hinkel II in Nederland omgaan.

    Afgelopen jaren hebben geleerd dat zijn schuim-aanhangers de schijt aan serieuze argumentatie hebben. Daar hebben ze gewoonweg niets aan.
    De meer ontwikkelde hypocrieten komen nooit in het openbaar met hun overtuigingen maar werken vanaf de ellebogen.

    Ik zou zeggen kom maar met meer van die filmpjes en acties.

Reacties zijn gesloten.