Helpt Mauro de PVV de put in?

Drie zetels stijging in de peilingen in één week is aardig. De SP flikte het hem volgens De Hond. Met dank aan Mauro, is de snelle gevolgtrekking van dezelfde Maurice. En dat gaat ten koste van de PVV, die drie zetels verliest. Of je de relatie tussen de SP en de PVV in de kiezersgunst zo simpel kunt leggen, is maar zeer de vraag.

De SP was niet de enige partij die pleitte voor een verblijfsvergunning voor Mauro. De winst van Roemer cum suis kan moeilijk alleen op conto van de Angolese vluchteling worden geschreven. Er moet voor een verklaring meer aan de hand zijn.

Daarentegen kan het verlies van de PVV een eerste stap in een trend zijn. Op zich heeft de PVV duidelijk een punt. Iedereen begrijpt dat niet elke vreemdeling in Nederland kan blijven. Als slechts één procent van de Chinezen en Indiërs naar ons land zou komen, zou het hier toch wel erg druk worden. Omdat er beperkte plaats is, moeten er regels worden gesteld. Niemand zal erover twisten. Maar dan komt er iets anders bij: de rigide interpretatie van regels. Rita Verdonk sneuvelde al op haar strikte opvatting van ‘regels zijn regels’. Het lijkt erg op ‘Befehl ist Befehl’. Daar zijn in het verleden nare ervaringen mee opgedaan. Op een regel zijn er altijd uitzonderingen.

Het geval Mauro is erg tragisch. Niet alleen is hij hier ingeburgerd, hij is zelfs deel geworden van een Nederlandse familie. Limburgers nog wel. Die hebben hem als een zoon geadopteerd. Dat de wettelijke status van adoptie niet bestaat wegens ontbrekende documenten, doet niet af aan de situatie in de praktijk. Mauro leeft als een adoptiekind. Terugsturen van Mauro houdt in dat een Nederlands gezin wordt verscheurd. Een deel van de PVV-stemmers is niet cynisch en slecht. Het begrijpt de ingrijpende gevolgen. Velen ervan zullen zelf kinderen hebben. De PVV-fractie toont zich met haar onverbiddelijke opstelling bureaucraten, niet als mensen met gevoel.

Bovendien is Mauro geen moslim. Wilders heeft angst aangejaagd met het beeld van een tsunami van moslims. Mauro is echter een ‘brave’ katholiek. Dus eigenlijk een versterking van de joods-christelijke traditie, die de PVV zo koestert.

Het onsympathieke standpunt van de PVV over Mauro komt bovenop haar onhoudbare stellingname inzake de EU. De Griekse premier Papandreou kondigde een referendum aan, welke toezegging hij onder druk van Merkozy schielijk weer introk. Griekenland is een land in de periferie van Europa. Wat zou er gebeuren als Duitslands buurland, dat de toegangspoort bezit tot het hart van de Rijnlandse industrie, zich van het Europese project zou afkeren? Een onmogelijk idee. Iedereen met verstand dat het niveau van de idioot te boven gaat, begrijpt dat. Kortom, de twee belangrijkste strijdpunten van Wilders pakken nu ongunstig uit.

Soms hebben relatief kleine zaken in de politiek grote gevolgen. Zo leidde de zelfverbranding van de Tunesische fruitventer Mohamed Bouazizi uiteindelijk tot de Arabische Lente. Niet dat de gebeurtenissen rond Mauro zulke grote gevolgen zullen krijgen. Maar de kans is aanzienlijk dat de droevige soap rond een Angolese jongen de lichtflits is die de krankzinnige xenofobie van Wilders aan veel dolenden doet zien.

11 gedachten over “Helpt Mauro de PVV de put in?”

 1. Het is jammer voor Mauro dat het volledige kabinet èn een kamermeerderheid hem weggestemd hebben. Derhalve is het toeschrijven van dit ‘onsympathieke standpunt’ aan enkel PVV een beetje teveel eer.
  Mooi om te zien dat de SP hier garen bij spint (blijkbaar?). Hopelijk kunnen we dit soort schrijnende gevallen in de toekomst vermijden.
  Overigens is het heel stil om Mauro. Begrijpelijk natuurlijk, het moet een onthutsende ervaring geweest zijn.

 2. Nicky Schreef:

  Het is jammer voor Mauro dat het volledige kabinet èn een kamermeerderheid hem weggestemd hebben. Derhalve is het toeschrijven van dit ‘onsympathieke standpunt’ aan enkel PVV een beetje teveel eer.

  De kritiek geldt natuurlijk ook VVD, CDA en SGP, maar het is algemeen bekend dat de PVV de drijvende kracht achter de opstelling van Leers is. Leers is een marionet.

 3. Het verlies van PVV wordt mijns ziens niet zo zeer veroorzaakt door Mauro maar door de economische problemen. De PVV heeft Henk en Ingrid bij de verkiezingen een financiele worst voor gehouden en in plaats daarvan krijgen ze nu bezuinigingen voor hun kiezen. Die bezuinigingen gaan per 1 januari in en komen nu dus angstig dichtbij.

  De PVV was daarnaast erg populair onder ouderen en die zien hun inkomen nog veel harder dalen dan Henk en Ingrid omdat de pensioenen zwaar gekort gaan worden. Vooral de PVV en de SP willen de belastingbetaler bij de eurocrisis buiten schot houden en de rekening volledig bij de bejaarden leggen, immers dat zijn de mensen die moeten leven van hun spaargeld en hun pensioen.

  Zoals Bill Clinton ooit eens zei: het gaat in de politiek uiteindelijk alleen maar om de economie en de inkomens. Die les gaat ook de PVV vroeg of laat leren. Geleuter of hoofddoekjes is leuk, maar daar je kunt in de supermarkt niet mee betalen.

 4. Hoewel ik geen PVV-aanhanger ben vind ik de kritiek op de PVV inzake Mauro niet terecht. In het verleden, toen de PVV nog niet eens bestond, kregen anderen (denk bijv. aan Taida Pasic) ook geen verblijfsvergunning. D’66 zat toen in het kabinet en steunde Verdonk zelfs op alle fronten en je hoorde ook de andere linkse partijen niet. Het gehuil om Mauro doet daarom allemaal nog hypocriet aan, want waarom is Mauro tragisch en was Taida dat destijds niet?

 5. Jos Schreef:

  Hoewel ik geen PVV-aanhanger ben vind ik de kritiek op de PVV inzake Mauro niet terecht. In het verleden, toen de PVV nog niet eens bestond, kregen anderen (denk bijv. aan Taida Pasic) ook geen verblijfsvergunning. D’66 zat toen in het kabinet en steunde Verdonk zelfs op alle fronten en je hoorde ook de andere linkse partijen niet. Het gehuil om Mauro doet daarom allemaal nog hypocriet aan, want waarom is Mauro tragisch en was Taida dat destijds niet?

  Taida was ook tragisch. Maar zij was niet als ‘adoptiekind’ opgevoed in een Nederlands gezin.
  D66 is een pragmatische partij. Dat is een moeilijke uitdrukking voor draaitol partij.

 6. Jos Schreef:

  Hoewel ik geen PVV-aanhanger ben vind ik de kritiek op de PVV inzake Mauro niet terecht.

  Een slinkse manier om te zeggen dat je PVV gewoon Regierungsfähig vindt. Hebben we eerder gehoord hier. Ben jij een sluiktrol?

 7. Abdul Alhazred Schreef:

  Een slinkse manier om te zeggen dat je PVV gewoon Regierungsfähig vindt. Hebben we eerder gehoord hier. Ben jij een sluiktrol?

  Lees s.v.p. wel even mijn motivatie waarom ik dit vind.

 8. #8 Er bestaat geen ènkele reden om te schrijven: `Hoewel ik geen PVV-aanhanger ben vind ik de kritiek op de PVV inzake Mauro niet terecht.’
  PVV is fout, mis, slecht, geen gesprekspartner, moet en mag dat ook nooit worden. Dus ga weg met je softe pogingen PVV het voordeel van de twijfel te gunnen. Je lijkt wel zo’n twijfelende collaborant die
  in `42 het Driemansschap van de Nederlandsche Unie aanhing om voorzichtig de NSB de wind uit de zeilen te halen teneinde de Duitsers in een gunstiger daglicht te stellen uit angst voor eigen hachje.

 9. Waar het om draait is dat in het artikel gesuggereerd wordt dat het niet geven van een verblijfsvergunning aan Mauro onder druk van de PVV zou zijn gebeurd en dat de PVV daarom in de peilingen nu is gezakt. En dat is mijns een onjuist verhaal omdat in soortgelijke gevallen in de periode 2002-2006 (dus ruim voordat de PVV werd opgericht) precies dezelfde lijn is gevolgd door een kabinet van CDA-VVD-D66. Het is dus niet zo dat nu plotseling gebeurt omdat de PVV is een gedoogpositie zit.

Reacties zijn gesloten.