Occupy: niet links en niet rechts?

Binnen Occupy lijkt er een anti-politieke houding te bestaan bij een grote groep deelnemers. Ik kan me voorstellen dat velen zich af hebben gewend van de partijpolitiek die immers het Volk in de steek heeft gelaten, maar waarom socialiseren wordt verworpen als een doel waarnaar je zou kunnen streven blijft voor mij onduidelijk. Het eerlijker delen is namelijk wel één van de uitgangspunten van deze beweging, althans, dat hoop ik.

Politiek kan ook echter uitgelegd worden als het maken van een strategie waarbinnen je in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen zo optimaal mogelijk probeert te verwerken en al doende  zo ver mogelijk tot consensus komt, al zal dit per definitie uiteraard nooit volledig lukken.

De eerste aanzet daartoe is het komen tot werkbare keuzes en doelen en geen misplaatste spirituele kreten als “ontdek jezelf”. Daar kan niemand mee uit de voeten behalve misschien als je stoned bent of ladderzat, dan klinkt dat tof en logisch en geloof je erin dat zo de revolutie vanzelf wel komt, sterker nog dat deze gedachte de revolutie zelve ís. Zou het?

Een grote groep jongeren binnen Occupy is te laat geboren om de periode 1980-1985 bewust meegemaakt te hebben, het tijdperk waarbinnen de zeventiger jaren voorgoed voorbij werden verklaard door Reagan en Thatcher en het Superkapitalisme vrij baan kreeg. Mensen die deze overgang niet bewust meemaakten kennen eigenlijk niet anders dan de harde vorm van Kapitalisme die toen ontstond, menselijke waarden van vóór die tijd werden pardoes belachelijk verklaard en we stonden aan de vooravond van het Grote Geluk als we dat maar helemaal aan de markten over zouden gaan laten.

De president van de VS en de Prime Minister van het Verenigd Koninkrijk verklaarden het Socialisme tot een duivelse ideologie die ze voortvarend vernietigden. Belasting voor bedrijven en grootverdieners werden drastisch verlaagd, talloze wetten en regels op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu werden geschrapt, overheidsbedrijven zoals de spoorwegen, elektriciteits- en waterbedrijven werden geprivatiseerd, en de toch al niet riante voorzieningen voor ouderen, werklozen en gehandicapten werden nog verder teruggesnoeid. Lang leve de Vrije Markt!!

Waar dit Neoliberalisme toe heeft geleid zien we nu: een verwoeste planeet, het opraken van alle grondstoffen en een nog nooit vertoonde overdracht van alle rijkdom naar de elite (die 1%), daarbij het einde van het fiatgeld.

Het malle is, dat Links nu de schuld van alle misère krijgt terwijl de rechtse politieke en economische  ideologie de ellende veroorzaakt(e). Is het zinvol om een streep onder alles te zetten en opnieuw te beginnen zoals Occupy probeert? Ik denk dat dat niet zal gaan slagen zonder een werkbare strategie, waarbij we zeker niet uit het oog mogen verliezen dat deze planeet bewoond wordt door 7 miljard mensen, die soms toch echt wat meewarig kijken naar de mensen die nota bene vrijwillig in tentjes kou gaan zitten lijden, ellende waar zij nou juist zo graag uit willen met steun van ons, de rijken van deze aarde.

Gaat Occupy verworden tot een subcultuur van mensen in tentjes die blij zijn met toegeworpen voer, dansjes en blowen, of wordt het een brede volksbeweging die kiest voor een socialistische koers? Als het laatste gebeurt heb ik hoop, anders vrees ik dat het Kapitalisme er weerom in is geslaagd van een groep individuen een hedonistische groep te maken die het eigen geluk nastreeft zonder een boodschap te hebben aan en voor de 7 miljard andere aardbewoners.

21 gedachten over “Occupy: niet links en niet rechts?”

 1. @1: Jacqueline:

  Vind jij de doelstelling(en) – if any- van Occupy passen bij socialisme?

 2. Had deze eergisteren als gastbijdrage gemaild maar er is discussie over? Niets liever dan dat!
  Maar goed het sluit perfect bij jouw bijdrage aan lieve 😉 LeRoiDance.

  Occupy Earth

  Er gaat teveel tegelijk mis, overal. Een allomtegenwoordige chaos dus. Ook in de occupybeweging. Antwoord zou moeten zijn. [in het Nederlands] BEZET DE BEZETTER! Maar dat lieve mensen is niet 123 gedaan. De hele vorige eeuw is daar aan gewerkt, en daar aan tegen-gewerkt. Het eerste met ratio en logica bergen werk verzetten ook om wat continu gesloopt wordt door de tweede tegen-werker weer, maar dan beter weer op te bouwen. Helaas is dat betere uit handen gegeven aan de verkeerde, de parasiet, de kolonist, de imperialist, de oorlogsindustrieel, de new world order hegemonist, en dergelijke, en dergelijke, en dergelijke, zelfs de main stream media http://www.nrc.nl/nieuws/2011/11/07/speelkwartier-occupy-is-voorbij-tien-adviezen-om-door-te-stoten/ heeft zich zelf daarin een grote rol toebedeeld, mijns inziens in de meeste gevallen om louter narcistische redenen;
  die er een bezettingsmacht mee heeft geconstrueerd. De neoliberale vrijemarkt fanaat was daarin maar een instrument om de financiële middelen bij de bezitters die die bergen werk verzetten weg te halen en die middelen in te zetten om tegen te werken en te slopen wat was weer op gebouwd, want alleen zo kunnen winsten worden afgeroomd en eigendommen worden afgenomen. Dus;
  !ONTEIGEN DE ONTEIGENAARS! !BEZET DE BEZETTER!
  Ach het is al zo’n oude leuze. Het enige dat nodig is is ‘m vol te houden tot het eindelijk is gedaan om ieders eigendom nooit meer uit handen te geven of laten nemen. Maar of er dan eindelijk VREDE is waag ik te betwijfelen. De misbruik van Darwin gaat door tot de laatste sociaal darwinist http://www.boublog.nl/01/11/2011/bou-is-nog-altijd-bezet/ is uitgestorven.
  LEES HET WERK VAN ANTON PANNEKOEK.

 3. @3: Sjuul:

  [ lieve LeRoiDance. ]

  oeps, ik bloos ervan, is U huwbaar? La Reine is vannacht met medeneming van al haar juwelen uit het paleis weggeslopen , de sloerie 🙂 .

  De rest van je opmerkingen ben ik het ook al grotendeels mee eens, en Pannekoek ga ik verder lezen, is er een beetje bij ingeschoten wegsn druk druk druk, groet en buiging: LeRoiDanse

 4. @4: Jacqueline:

  Vind je partijpoitiek niet iets anders dan een politieke strategie? Wat is er toch zo ” fout “aan socialisme c.q socialiseren en het zo benoemen?

  Eigenlijk word ik in een “fout” hokje gestopt door mij als socialist niet te mogen profileren, het boe-geroep was diverse keren niet van de lucht . Voor mij mag het echt allemaal bestaan, ik heb geen enkele behoefte iemand uit te sluiten, maar waarom toch wél dat anti-socialisme gedoe?

 5. Het probleem van Occupy is dat er geen duidelijke ideologie of doel achter zit, de enige gemeenschappelijke noemer is dat mensen ergens ontevreden over zijn en daar tegen willen protesteren.

 6. 8
  Jos
  Mee eens.
  Ik zou er als aanvulling aan toe willen voegen, dit is ook de kracht van de occupy beweging.

 7. Beste Jaqueline,
  als er dan niets uitgesloten mag worden waarom moet ik dan buiten staan tijdens een assambly omdat ik niet tegen de wietlucht kan?? En dus niet mee assamly-en??
  En dat is eigenlijk nog maar het meest onschuldige wat er aan de hand is in deze beweging. Want het geen leider hebben en ongelimiteerd mogen praten zonder tijdsbewaking wat in sommige steden gebeurd , werkt juist het hebben van een informele leider in de hand! Hij of Zij met het hoogste woord, de beste vocabulaire zal overleven ten opzichte van de terug getrokken stille denker die veel vind maar haar of zijn mond niet open durft te doen. Alles doet mij denken aan de tijd dat het Laisser faire hoogtij vierde in het kinderdagverblijf waar ik toen werkte. En waar de sterkste (in dit geval een jongetje) een meisje dwong tot seksuele handelingen, die de leiding dus maar toestond omdat er niet ingegrepen mocht worden. “De vrije hand “(o.a. vertaling van laisser faire )was een groot goed!! Daar is men toch ook op terug gekomen dacht ik? En gelukkig maar, zucht ik dan!!!

  Deze hele beweging voorstaat een groot goed waar ik mij totaal in kan vinden, maar persoonlijk vind ik er niets mis mee is om dit een beetje in structurele vormen te gieten en de maatschappij langzaam kennis te laten maken met bewustzijn veranderingen. Denk je nou werkelijk dat Rome op een dag is gebouwd? Dat 7 miljoen mensen in een korte tijd allemaal met de neus dezelfde kant op wijzen??
  Hoe arrogant denken wij te zijn om voor het volk te spreken zolang ik het volk nog niet op het tentenkamp zie staan en massaal mee zie lopen tijdens een demonstratie! Hervorming en bewustwording zijn processen, geef de mensheid in godsnaam een break en ga liever andere levensvormen introduceren door er films over te laten zien, theater over te maken en lezingen te geven. En ja dat mag allemaal best in een stevig jasje met het karakter van actie of demonstratie!! Helemaal goed! Maar pretendeer verdomme niet het allemaal te weten en democratisch te zijn terwijl je je eigen mensen uitsluit!! Want dat is wat ik zie gebeuren bij de Occupy beweging in sommige steden!! En daarmee schiet men wat mij betreft het doel finaal voorbij!

 8. Theo Gerris Schreef:

  8
  Ik zou er als aanvulling aan toe willen voegen, dit is ook de kracht van de occupy beweging.

  In een eerste instantie wel want je kunt dan zonder ideologische ruzies vooruit.. Maar geen gemeenschappelijke noemer wordt een probleem op het moment dat je je frustraties wilt omzetten in concrete doelen en stappen. Occupy kan niet alleen een jaar lang op het beursplein blijven kamperen.

 9. Beste Jacqueline, ik ben vanaf het begin betrokken geweest maar ik zie dus geen respect voor deze dingen. En helaas met mij velen die er ook zo tegen aan kijken en allemaal idealisten maar wel wat ouder en hebben al vele acties achter de rug! Misschien zit het hem daarin, zijn we te oud en te verdorven ;)) ik blijf een ieder nog steeds heel veel succes wensen, maar ga lekker verder op mijn eigen manier met mensen die wel tegen structuur kunnen en een gelijkwaardige discussie voeren omdat ze dat allang geleerd hebben 😉
  Laat een ieder vooral dat doen waar die goed in is!!!

 10. @ LeRoiDanse:

  Cornelius Castoriadis
  Een citaat:
  “‘De bureaucratie is altijd een vijand van de democratie

  In onze tijd stellen we niet enkel economische overheersingvormen vast, maar ook politieke. Als er een uitbuitend en onderdrukkend regime geïnstalleerd werd in het Rusland van na 1917 — heel waarschijnlijk méér uitbuitend en onderdrukkend dan welk klassenstelsel dan ook uit de periode daarvoor — dan was dit niet te wijten aan de kapitalisten, maar wel aan het feit dat met behulp van de communistische partij, de bolsjewisten dus, een bureaucratie gecreëerd werd die zich verbond met de bureaucratie van de bedrijven, het leger en andere sociale vertakkingen. Deze bureaucratie stabiliseerde zich heel snel als de absoluut heersende klasse en riep in korte tijd het regime van het bureaucratische, totalitaire kapitalisme in het leven.

  Daarom zijn het niet enkel de economisch bevoorrechte en heersende klassen die zich verzetten tegen de democratie, maar ook de politieke bureaucratie die er natuurlijk toe geneigd is zichzelf in stand te houden en te reproduceren, al dan niet geschaard rond een charismatisch persoon. Meestal bij de aanvang schaart men zich rond die charismatisch persoon die ernaar streeft en er tenslotte ook in slaagt de macht te monopoliseren en elke opleving van democratische principes in de kiem te smoren. De moderne vormgeving van de politieke partijen is uitermate geschikt als voedingsbodem voor een bureaucratie. Ik herinner eraan dat partijen in de hedendaagse betekenis van het woord nooit bestonden in het antieke Athene. Partijen zagen het levenslicht in de moderne periode. Het is één van de tragische ironieën van de geschiedenis dat de eerste echte partijen, in de hedendaagse betekenis, gecreëerd werden door de arbeidersklasse in de strijd om vrijheid (de burgerlijke partijen hebben haar voorbeeld later geïmiteerd). De arbeiderspartijen ontaardden relatief snel en werden bureaucratisch.

  De heersende laag die een democratische beweging ’t hoofd kan en moet bieden, is niet enkel de economische oligarchie, maar ook de politieke oligarchie en bureaucratie. Hier zou ik graag een punt willen benadrukken dat gemeen goed is in de politieke filosofie, maar door veel mensen over het hoofd wordt gezien, zeker in Griekenland. Aan de heersers wordt voortdurend verweten dat zij heersen. Dat is even waanzinnig als dieven te verwijten dat ze stelen of blonde mensen te verwijten dat ze blond zijn. Het is de taak van de heerser om te heersen. Als we iemand iets moeten verwijten dan zijn het wel de be-heerste mensen die zich laten leiden. We kunnen niet zeggen dat alle macht in handen van het volk is als tegelijkertijd iedere demagoog hen bij de neus kan nemen. We moeten ervan uitgaan dat mensen een zekere verantwoordelijkheid dragen voor wat vandaag de dag gebeurt. Natuurlijk is dat niet voldoende, omdat we niet willen moraliseren. We zeggen dit om de burgers eraan te herinneren, dat hetgeen er gebeurt met hun deelname, met hun medeplichtigheid gebeurt. Maar we kunnen hier niet blijven stilstaan, we moeten dieper peilen.”‘
  uit: http://www.athene.antenna.nl/ARCHIEF/NR01-Athene/02-Probl.html
  Wat naar mijn gevoel weer de 100 jaren na Pannekoek’s Darwinisme en Marxisme [1909] verder gaat, voortbouwend op de ervaringen in die 100 jaar. Zeer lezenswaardig en net zo belangrijk als: http://www.marxists.org/nederlands/pannekoek/1909/1909darwinisme.htm [uit de link naar boublog]
  Nog meer lees lees lees basisvoer, sorry meer heb ik niet, dus als je ermee genoegen neemt. :mrgreen:

 11. @11: Karin:

  Je beschrijft een aantal punten die voor mij heel herkenbaar zijn. Somsheb ik het idee dat er zich een subcultus aan het vormen is ( weed, taalgebruik, weetjewel, leeftijd, kleding ) die juist doet wat het zegt niet te willen: mensen uitsluiten. Dat wordt niet zo uitgesproken, maar het “voelt”zo, terwijl “jezelf goed voelen”en vrij voelen enzomeer, een beetje de dwingende norm is. En dat wil ik niet, voor iedereen een plek, een mening, een doel, een actie een reden, dat zou occupy voor mij zijn.
  Kom als travestiet niet aan, als nicht, als als in het pak gekleed mens, als oudje want afwijkend.
  Veel mensen haken af, terwijl óók daarnaar niet gekeken wordt door de beweging Occupy, ik zie geen zelfkritiek.

 12. @16: Sjuul:

  Allemaal waar. In principe zijn de USSR en de VS ( Kapitalisme) precies dezelfde onvrije systemen met dezelfe onvrije burgers.
  Daarom is mijn streven naar een vrij-socialisme, anarchisme. Een streven, omdat ik het einddoel niet wens mee te maken, maar dat kan ook niet, want dat einddoel bestaat niet. Het blijft experimenteren met veranderende omstandigheden. Een maatschappij is nou eenmaal dynamisch van aard, zou het moeten zijn, maar we zijn nu in een verstarde tijd aangeland, waar we zo snel mogelijk weer uit moeten zien te komen anders gebeuren er nóg grotere ongelukken dan er al gebeuren.\
  amen.

 13. LeRoiDanse Schreef:

  Je beschrijft een aantal punten die voor mij heel herkenbaar zijn. Soms heb ik het idee dat er zich een subcultus aan het vormen is (weed, taalgebruik, weetjewel, leeftijd, kleding) die juist doet wat het zegt niet te willen: mensen uitsluiten.

  Dat heb ik aan het eind van de hippietijd ook meegemaakt… mijn halve gymnasiumklas was hip en lief en bloemetjes en knuffelen en bij elkaar liggen en indiase posters en tie-dye shirts en sensitivitytraining enzo en helemaal bovenaan de hierarchie stonden twee meisjes die bepaalden wie er aan hún soort “hip” voldeed.

  Ondanks een lichtelijk tegensputterende sensitivity-swamigurudocentmeneer die vond dat mijn wijdopen voorhoofd-chakra (his words, not mine) de groep mooi zou aanvullen (kennelijk was de rest van mijn klasgenoten wat minder wijdopen dan ze zelf dachten) kwam ik helaas niet voorbij bovengenoemde tweekoppige ballotagecommissie en werd mij “vriendelijk” verzocht mijn inschrijvingen voor van alles en nog wat te annuleren.

  (Uiteindelijk is er maar eentje van de hele groep -inclusief uitsluitingen- later echt iets gaan doen met natuur én muziek én de kosmos én het bestrijden van reactionaire leuterkoek. Je mag één keer raden. 😉 )

 14. @21
  Dit toch wel pathologische geval (Willem O. Duys na een interview waarin hij beloofde niets negatiefs te zullen zeggen).

 15. @ leRoidanse: occupy niet links en niet rechts?

  Heb gezien dat socialisten het feminisme integreerden , heb gezien dat ze zich stelden achter de milieubeweging, dat ze de vrijere omgangsvormen van het hippiedom gingen verdedigen. Dat ze nu vreselijk hun best doen om te ontdekken waar Occupy mee bezig is.
  Ik heb minder het feminisme socialistisch zien worden, of de milieubeweging, of veel one-issue-bewegingen, of hippies. Ik denk dat socialisten meer waardevols zullen vinden in occupy dan andersom.

  Ik denk dat er zonder socialisme, -en wat dat dan precies is , daar valt over te praten -, van occupy niks terecht zal komen. en veel van socialisme met occupy.
  ik blijf gewoon socialist, en zal proberen van occupy te leren, en mijn socialisme waar nodig bijstellen.

  L.

 16. @24: L :

  [ Heb gezien dat socialisten het feminisme integreerden , heb gezien dat ze zich stelden achter de milieubeweging, dat ze de vrijere omgangsvormen van het hippiedom gingen verdedigen. Dat ze nu vreselijk hun best doen om te ontdekken waar Occupy mee bezig is. ]

  Inderdaad, de bestaande socialistische groepen proberen te ontdekken waar Occupy voor staat, en niet om de boel te kapen maar om te kijken of er samenwerking en samen leren mogelijk is. De IS ( Internationale Socialisten) mochten in Amsterdam wel meedoen, maar pas nadat ze beloofden geen vlaggetjes of spandoeken te laten zien, alles zou onder de naam “Occupy” moeten. Hetzelfde in een andere stad waar een bestaande socialistische groep (ben de naam kwijt) bij de assembly was, zich voorstelden, vroegen of er wederzijds wat te doen zou kunnen zijn en of ze hun blaadje uit mochten delen. Dat mocht ( sic), maar ze dropen af en kwamen niet meer terug nadat ze steeds maar weer hoorden dat Occupy eigenlijk geen politieke doelstelling heeft, met andere woorden hoepel maar op met je socialistische beweging. Jammer, jammer. Verder wordt er ook niet inhoudelijk gesproken over het al dan niet politiek zijn, maar is het meer een sfeer van : wij motten jullie niet meer.

 17. LeRoiDanse Schreef:

  @24: L :
  [ Heb gezien dat socialisten het feminisme integreerden , heb gezien dat ze zich stelden achter de milieubeweging, dat ze de vrijere omgangsvormen van het hippiedom gingen verdedigen. Dat ze nu vreselijk hun best doen om te ontdekken waar Occupy mee bezig is. ]
  Inderdaad, de bestaande socialistische groepen proberen te ontdekken waar Occupy voor staat, en niet om de boel te kapen maar om te kijken of er samenwerking en samen leren mogelijk is. De IS ( Internationale Socialisten) mochten in Amsterdam wel meedoen, maar pas nadat ze beloofden geen vlaggetjes of spandoeken te laten zien, alles zou onder de naam “Occupy” moeten. Hetzelfde in een andere stad waar een bestaande socialistische groep (ben de naam kwijt) bij de assembly was, zich voorstelden, vroegen of er wederzijds wat te doen zou kunnen zijn en of ze hun blaadje uit mochten delen. Dat mocht ( sic), maar ze dropen af en kwamen niet meer terug nadat ze steeds maar weer hoorden dat Occupy eigenlijk geen politieke doelstelling heeft, met andere woorden hoepel maar op met je socialistische beweging. Jammer, jammer. Verder wordt er ook niet inhoudelijk gesproken over het al dan niet politiek zijn, maar is het meer een sfeer van : wij motten jullie niet meer.

  Het is weer tijd voor de bouwvakkers benadering. ‘sMaandags ‘smorgens 7.00 uur [ja ja zo was dat in mijn bouwvakkerstijd] aangekomen [na een dolle rit over Neerlands donkere winterochtend file wegen na het uit hun bed toeteren van de collega’s ploeggenoten] op een nieuwe bouwput. Rondkijkend bij het licht van de bouwlamp in de ochtendmist. Wat zijn hier de plannen en wat voor gereedschap is er aanwezig. Wat moet eerst gesloopt worden en waar moet nog gegraven worden voor de fundering. Staat de bouwplank al gesteld en zijn de palen al geheid? Of betreft het een bouwput die al in de steigers staat waar nog het een en ander moet worden afgebouwd? Is de uitvoerderskeet al open waar de bouwtekeningen liggen? Of betreft het een bouwput waar [nog] niks gepland is, geen gereedschap aanwezig is, de toekomstige bouwplaats nog bebouwd is met al dan niet in verregaande staat van verkrotting verkerende bouwvallen, of is het een braakliggend terrein, mogelijk zelfs verborgen onder bergen puin die overbleven na een ‘humanitair’ bombardement van een gelegenheids coalitie, en moeten er nog in verregaande staat van ontbing verkerende lijken worden geruimd en geïdentificeerd. Of betreft het een bouwput in een verregaande staat van grondspeculatie, in eigendom van een onroerendgoed maffiosi die er maar een doel voor heeft bestemd, speculatiewinst maken met wat de bouwvakker met onderbetaald vakmanschap en met het geduld van een stoicijn uit die goudgerande grond stampt. Het is maar waar die bouwvakker toe gedwongen kan worden door middel van hem geen keus te laten van als jij het niet doet dan doet een ander het. Of ie nou rechs is of links.
  In mijn geval is het heel simpel. Om 7.15 uur neem ik de zak en keer weerom met achterlating van een dik gedraaide drol die stinkend de overblijvers meldt, Sjuul was hier.

 18. Occupy heeft als doel een duidelijke boodschap geven voor de 99% en tegen de graaicultuur van de 1%. Links of rechts kan hiermee iets doen en dat maakt het non-politiek. Het is alleen de vraag óf links en rechts hier iets mee gaan doen… goede kans van niet aangezien veel politici (aspirant-) leden zijn van de 1% kliek. In dat geval is de weinig verhulde boodschap van deze beweging dat de 1% kansloos is zonder de 99%, en als er niet goedschiks iets veranderd het ooit te ver zal gaan en je hiermee afstevent op een wereldwijde revolutie. Je zult verbaasd zijn hoe hard het dan opeens kan gaan…

 19. Ik denk dat het goed zou zijn als veel Occupy’ers zich eens in de historie van de mensheid verdiepen en er achter komen waarom eind jaren ’60 de hippies het niet hebben “gered” en waarom communisme het niet heeft gered..

  Occupy heeft een aantal goede punten, maar het zou zonde zijn als het ondergesneeuwd wordt door gebrek aan leiderschap en kinderlijke navitieit… begin eens met vergaderen volgens de SMART methode:

  Specifiek – het gewenste gedrag zo concreet mogelijk beschrijven
  Meetbaar – je geeft aan waaraan je kunt afmeten of het leerdoel behaald is
  Actueel – het leerdoel sluit aan bij je huidige situatie
  Realistisch = het resultaat is haalbaar
  Tijdgebonden – je geeft aan binnen welke periode je het leerdoel wilt behalen

Reacties zijn gesloten.