Fear Inc. ontmaskert de recessiebestendige islamofobie-industrie

Door Farha Khaled.

De wereldeconomie mag dan wel lijden maar de Islamofobische industrie blijkt, ondanks de recessie, veerkrachtig te zijn. Fear Inc. legt de financiering en het netwerk dat de hoofdrolspelers met elkaar verbindt, bloot.

Een zes maanden durend onderzoek door de prominente denktank, Center for American Progress resulteerde in een 130 pagina’s tellend rapport, Fear Inc. the roots of the Islamophobia Network in America (de wortels van het Islamofobisch netwerk in Amerika). Dit is het eerste diepgaande onderzoek naar islamofobie (een overtrokken angst voor de Islam) en werpt een licht op hoe een kleine groep onverdraagzame, conservatieve en aan zionisme gelinkte personen een rol spelen in de schijnbaar lucratieve industrie van het verspreiden en aanwakkeren van moslimhaat. Het verslag werd in augustus 2011 gepubliceerd.

Het Center for American Progress is een progressieve denktank in Amerika en houdt zich bezig met vraagstukken als immigratie, onderwijs, economische groei, energie en gezondheidszorg. Het heeft zich als doel gesteld conservatief beleid te bestrijden en daar alternatieven voor te bieden.

Uit het onderzoek blijkt dat zeven stichtingen een bedrag van 42 miljoen dollar hebben gedoneerd aan vijf vooraanstaande anti-islamdeskundigen die de taak op zich hebben genomen om op een Goebbels-achtige manier propaganda tegen moslims en de Islam te voeren. In dit onderzoek komen de volgende sleutelspelers naar voren:

Daniel Pipes: een Amerikaans schrijver en politiek analist, tevens oprichter en voorzitter van het Middle East Forum, een conservatieve denktank die is opgericht in de jaren negentig. Hij beweert een expert en geleerde te zijn op het gebied van de Islam.

Robert Spencer, schrijver en oprichter van Jihad Watch, een weblog gelieerd aan het David Horowitz Freedom Center, een conservatieve stichting.

Steven Emerson: Amerikaans journalist en schrijver. Hij schrijft vooral over moslimfundamentalisme en nationale veiligheid en is tevens oprichter van “Investigative Project on Terrorism“.

Frank Gaffney: voorzitter en oprichter van het Center for Security Policy van een neo-conservatieve denktank die zich bezighoudt met veiligheidszaken.

Verder is er nog een Maronitische christen Brigette Gabriel, hoofd van “Act for America”, zij heeft als Israëlische Hasbaraspreekster een grote aanhang van christelijke zionisten die trouw haar fanatisme verspreiden d.m.v. verschillende kopstukken verdeeld over het land. Miljoenen mensen worden beïnvloed door hun optredens op televisie, hun favoriete spreekbuizen zijn de conservatieve en rechtse zender, Fox News en de Christian Broadcasting Network. Meer onheilspellende lucratieve spreekbeurten op civiele en militaire instellingen, die hun de geloofwaardigheid geven waarnaar ze hunkeren, die vervolgens gepubliceerd werden in de National Review en de Washington Times die tevens websites in hun bezit hebben die de propaganda verder verspreiden onder het publiek.

Verder verleent David Yerushalmi, een Israëlisch Amerikaans advocaat en religieus kolonist die onlangs door de New York Times ontmaskerd werd als het brein achter de campagne “Ban Sharia Law”, zijn juridische expertise als juridisch adviseur van de islamofobie-industrie.

Tot zijn klanten behoort Pamela Geller van Atlas Shrugs en van de haat-groep Stop the Islamisation of America (SIOA). Politici, inclusief Republikeins congreslid Allen West, die toen hij gevraagd werd om commentaar te leveren op Keith Elisons religie het volgende verklaarde: dat het de “antithese is van de beginselen waarop dit land opgericht is“. Inderdaad, dit is dezelfde Allen West die een Saoedi-Arabische versie van de Koeweitse Liberation Medal W/Palm Tree ontving.

Verder naar beneden in de hiërarchie is er een assortiment aan betaalde charlatans die zich voordoen als ex-moslims van Walid Shoebat (Palestijns Christen) en Wafa Sultan (Syrische Alawiet) tot Nonie Darwish, een Egyptische die zich bekeerd heeft tot het Evangelisme, die naast zogenaamde “experts” allerlei leugens geproduceerd hebben, en zich een “we hebben het overleefd“ houding aanmeten.

Last but not least zijn er de bloggers en hun lezers wiens rol niet onderschat moet worden in een wereld waar Anders Breivik zijn primaire inspiratie van het Internet haalde. Rechts getinte blogs zijn bezaaid met opmerkingen die Palestijnen dehumaniseren, oproepen tot het uitroeien van moslims en oproepen om een einde te maken aan Mekka en Medina. Willekeurig gekozen en verdraaid nieuws wordt regelmatig nagepraat en wordt door de Tea Party en in de zionistische blogosfeer bijgestaan door types als Brigette Gabriel en haar handlangers van Christian Right volgelingen, en in de tussentijd wordt de anti-moslim haat bevorderd en Israël als zijnde het slachtoffer van de Islam als feit gepresenteerd.

Zeven liefdadigheidsinstellingen bestuurd door conservatieve zwaargewichten steunen deze nep-islamofobiecampagne. De onderzoekers concludeerden dat de grootste ontvangers, Investigate Project on Terrorism (IPT), Middle East Forum (MEF), Clarion Fund (Clarion) en het David Horowitz Freedom Centre zijn. Wat opvalt in dit rapport is echter het feit dat de grootste bedragen uit Donors Capital Fund kwam. Deze voert de lijst aan met maar liefst een donatie van 20 miljoen dollar. Dit is dus twee keer het bedrag dat Richard Scaife Foundations, die als tweede op de lijst genoteerd staat, gaf.

Waarschijnlijk blijft er nog veel meer onbekend over de financiering van deze campagne maar op grond van de aanwezige feiten is het veiliger te concluderen dat deze pro-Israëlische Zionisten, die de kern van de Republikeinse Partij vormen, het nodig vinden om Amerikanen en het Westen te laten geloven dat ze, net als Israël, met een en dezelfde dreiging te maken zouden hebben. Ze zijn zelfs bereid miljoenen neer te tellen om leugens te fabriceren over een zogenaamde dreiging vanuit de Islam, dit in de hoop om mensen zodanig te hersenspoelen dat ze uiteindelijk oorlogen tegen moslimlanden gaan steunen. Er is dan ook weinig denkwerk nodig om de conclusie te trekken dat zionisten de Islam en moslims als een bedreiging zien vooral al door het feit dat veel van deze landen de staat Israël niet erkennen.

De Republikeinse Partij blijkt het politieke “thuis” te zijn van de Islam bashers. Amerikaanse moslims, die de conservatieve waarden prefereren omdat deze stroken met hun eigen overtuiging, vormden eens een grote groep van republikeinse kiezers. Dit veranderde na 9/11, en in 2008 kregen de Democraten ongeveer 90% van de stemmen van de Amerikaanse moslims en ongeveer 80 % van de Amerikaanse liberale joden, die een bevolkingsgroep vormt van ongeveer 7 miljoen. Het Center for American Progress, die het Fear Inc. rapport publiceerde, functioneert tevens als een adviserende denktank voor president Obama. De hoofdrolspelers achter de islamofobiecampagne blijken conservatieve republikeinse aanhangers te zijn.

De meest prominente figuren in het rapport van Fear Inc. zijn bijna allemaal joden, een kleiner aantal zijn zionistische christenen. In alle eerlijkheid moet er gezegd worden dat diegenen die de anti-moslim propaganda proberen tegen te gaan, een onevenredig aantal joden betreft die meestal liberaal van inslag zijn. Uit een opiniepeiling, uitgevoerd door Abu Dhabi Gallup Group, bleek dat 80% van de Amerikaanse joden minder vooroordelen over moslims hebben dan andere religieuze groepen, dit is dus zeker geen “joods” probleem en dient ook niet als zodanig te worden behandeld. De liberale joden volgen dan ook niet de harde lijn waar de rechtse zionisten in geloven.

Noch vertrouwd, noch geliefd door de liberale Joden hebben de rechts georiënteerde Joden de neiging om hun bondgenoten onder de Messiaanse, Kahanisten en seculiere rechtse Likudachtige joden te zoeken, in zowel Israël als onder hun tegenhangers in de Verenigde Staten. Deze twee groepen hebben een ongemakkelijke alliantie gevormd waarbij ze elkaar gebruiken voor hun agenda’s.

De kolonistische beweging en de seculier rechtse Israëlieten hebben de christenzionisten nodig voor politieke steun en de oprichting van hun nederzettingen. De christenzionisten zijn vaak afkomstig uit de laagopgeleide en verarmde lagen van de Amerikaanse samenleving, die de kans graag zouden willen waarnemen om hun evangelie te verspreiden in Israël, wat weer een bron van spanning is aangezien iemand tot een ander geloof bekeren verboden is in Israël.

Dit is dus het hedendaagse gezicht van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten, een groot aantal Tea Party activisten en een rechts religieuze Bible Belt, waarbij de laatst genoemde miljoenen extremisten telt die in de Armegeddon en in een oorlog met Iran geloven, wat voor hun een reden schijnt te zijn om het radicale zionisme te steunen waar onverdraagzaamheid schering en inslag is, in een natie waar werkeloosheid en de staatsschuld groeit. Palestijnen staan in de weg door hun ”einde van het verhaal“ in Israël, wat de aanhangers van arabieren en moslims doet toenemen. Voeg aan deze onheilige alliantie de rijke bronnen van olie in de Kaspische Zee, Irak en Iran, die een zogenaamde bedreiging zijn om vervolgens militaire interventie te rechtvaardigen, toe en je hebt een heel assortiment aan overeenstemmende agendapunten om de “dreiging van de Islam” ter discussie te stellen.

Farha Khaled is columniste voor het Saudi-based Arab News. Je kunt haar volgen op Twitter. Vertaald uit het Engels door: Desert Flower.

7 gedachten over “Fear Inc. ontmaskert de recessiebestendige islamofobie-industrie”

 1. Jammer mevrouw Farha, de waarheid is hard. Maar u presenteerd zelf de grootste leugen en draait alles om.
  Helaas heeft de Islam die zo vredelievend is nog steeds last van lange tenen en wordt er zodra er commentaar wordt geleverd het woordje islamfobe geschreeuwd.

 2. @1 Ik kan dit met de beste wil ter wereld geen inhoudelijke reactie noemen. Of het moet zijn dat je fact-free wat loopt te brallen. Daarom krijg je een herkansing en mag je uitleggen wat de leugen is in dit stuk, en wat er allemaal wordt omgedraaid in dit stuk.

  Succes

 3. Dank, ik begrijp er iets meer van al had ik begrepen dat met alle wijzes van oorlog voering proxies en meer , 9/11 de meest effectieve manier als fear markt om wat het het westen blijvend mee te destabliseren.

  “””De christenzionisten zijn vaak afkomstig uit de laagopgeleide en verarmde lagen van de Amerikaanse samenleving, die de kans graag zouden willen waarnemen om hun evangelie te verspreiden in Israël, wat weer een bron van spanning is aangezien iemand tot een ander geloof bekeren verboden is in Israël””.

  Dit vaak afkomstig zijn uit laag opgeleid en verarmd zijn trof mij op als bron en prooi voor godsdiensten de wereld over om de macht , waarbij heilig verklaarde steden/landen, in handen te houden.
  Beleid Saudi Arabie over Mekka en genoemd beleid Staat van Israel terwijl ik te weinig benul over complexe geopolitieke economische kwesties heb ,weet ik wel dat olie rijke moslim theocratien bepaald niet vies zijn om het elite credo laag opgeleid en arm, onwetend dan wel semi geletterd of anafalbetisch , zo te houden.
  Waarom snelden zij bv.hun broeders en zusters in de Gaza War niet te hulp is bv. een vraag waar ik niet langer een antwoord op verwacht.

  De RK kerk met haar anti condoom beleid als geo reli macht beginsel komt ook n.a.v van reli fear Inc markt ,vooral gelovig al is dit arm en ontwetend houden komt ook bij mij in beeld.
  En dan de verscrhrikking van een onverhoopte Iran war die al zo lang op de agenda van weet wie zou staan, de tijd ivm met economische crisis daar rijp voor zou zijn., alweer een angst beeld.

  Ik las onderstaand op nu.nl

  ” Meer door moslimhaat gemotiveerde misdaden VS
  Laatste update: 15 november 2011 05:00 info .WASHINGTON – Het aantal misdaden als gevolg van haat tegen moslims lag in de Verenigde Staten in 2010 bijna 50 procent hoger dan in het jaar daarvoor.

  Foto: ANP Dat blijkt uit maandag vrijgegeven statistieken van de Amerikaanse recherchedienst FBI.

  Volgens de FBI waren er in 2010 160 misdaden die voortkwamen uit vooroordelen tegen moslims. In 2009 waren dat er 107. Over de oorzaak van de toename van het geweld tegen moslims zijn geen mededelingen gedaan.

  Verder registreerde de FBI voor 2010 887 anti-Joodse incidenten. In 2009 waren dat er 931. Het aantal misdaden tegen katholieken steeg van 51 in 2009 tot 58 in 2010″”.

  Uw toelichtingen ,complex als ze voor mij zijn, geven hetzelfde aan cq geweld tegen moslims als toegenomen in verhouding tot afname anti joodse sentimenten.
  De FBI zou de bevinden van Fear.Inc mee moeten nemen om dit geweld effectiever te bestrijden.
  als ook economische media lering en multi disciplinaire uitbreiding , ik noem maar wat omdat oorzaken mi. toch al niet zo moeilijk qua gore media warfare te vinden zouden zijn.
  Waarom geweld tegen Katholieken zou zijn gestegen begrijp ik qua media war fare overigens niet.
  De vraag waar ik mee blijf zitten , hoe vreselijk het plegen van geweld of vervolging vanwege eigen geloof/culuur is of deze cijfers ook bijdragen aan een MO bewustijn , w.o nu Syrie die de mensen rechten met handen voeten treedt, wat een Iran oorlog qua verdere gevolgen de wereld over in zou houden, waar dit over zou gaan.
  Mijn hoop is dat Obama die het MO gedrag van de staat van Isreal,de macht van de joodse lobbies , economische crisis,de Bush erfenis Irak en Afghanistan op zijn bordje heeft een weer verdere verschrikking van Iran oorlog alsnog weet te voorkomen.
  .

 4. @1 Klaas
  Als we het nu toch over tenen hebben, jouw reactie bezorgd mij eerlijk gezegd kromme tenen.
  Ik zal je de link geven zodat je het 160 pagina tellende rapport zelf kunt nalezen, wel in het Engels, tegen die tijd dat je dat dan hebt doorgenomen zit de helft hier al in het bejaardentehuis met allerlei PVV fobieen en nog meer kromme tenen. Hier kun je het rapport zelf nalezen:
  http://www.americanprogress.org/issues/2011/08/pdf/islamophobia.pdf

  Er is eerder rapport gedaan over islamofobie en wel door de Anne Frank organisatie en geef je hierbij daar ook een link van: http://www.annefrank.org/nl/Wereldwijd/Monitor-Racisme-Homepage/Onderzoeken/Islamofobie-neemt-verder-toe/
  360 pagina dat dan weer wel maar dan heb je ook wat .
  Ik zie je reactie met plezier tegemoet.

 5. Klaas Schreef:

  Jammer mevrouw Farha, de waarheid is hard. Maar u presenteerd zelf de grootste leugen en draait alles om.
  Helaas heeft de Islam die zo vredelievend is nog steeds last van lange tenen en wordt er zodra er commentaar wordt geleverd het woordje islamfobe geschreeuwd.

  Kun je dit met feiten onderbouwen? Een beetje inhoudsloos wat uitbrallen kunnen we allemáál wel.

 6. “‘De kolonistische beweging en de seculier rechtse Israëlieten hebben de christenzionisten nodig voor politieke steun en de oprichting van hun nederzettingen. De christenzionisten zijn vaak afkomstig uit de laagopgeleide en verarmde lagen van de Amerikaanse samenleving, die de kans graag zouden willen waarnemen om hun evangelie te verspreiden in Israël, wat weer een bron van spanning is aangezien iemand tot een ander geloof bekeren verboden is in Israël.”‘

  In Saudi Arabië hebben ze begrijpelijkerwijs niet door dat het het filosemitisme van die christenzionisten is die hun zo fanatiek voor de zionistische zaak doet zijn. Maar vergis je niet, dat filosemitisme heeft een racistisch fundament dat nog dateert van de tijd dat hun antisemitisme wereldwijd, en dan heb ik het over de Westerse wereld, hun lusten botvierden op de kwetsbare Jood. De minder kwetsbare Joden waren ook toen al hun bondgenoten, zij het afgedwongen maar daarmee niet minder catastofaal voor de toenmalige koloniën en de arbeidersklasse in eigen land. Heb zelf moeite met de Engelse taal vandaar ik blij ben met deze vertaling. Maar heb toch wel eerder mijn licht kunnen opsteken in het Nederlands. Onder andere hier: http://tinyurl.com/6sd4hcg Alles staat Googleïaans door elkaar maar eenmaal op de blog van Stan van Houcke staan de artikels er in series. Google zegt 572 stukken. Zeer lezenswaardig!

Reacties zijn gesloten.