Nationalistisch kabinet funest voor Nederland

Het afgelopen jaar heeft het kabinet, mede onder druk van de PVV, haar internationale focus op een laag pitje gezet. De functies van ambassades gaat op een laag pitje en de internationale diplomatiek vooral gericht op economische zaken. De klacht van buitenlandse ambassadeurs werd zoals altijd vrolijk weggewuifd door de minister-president. Maar de internationale gemeenschap niet serieus nemen, is voor een export-afhankelijk land als Nederland uitermate funest.

Minister Rosenthal ontvangt steeds meer kritiek vanuit het buitenland over zijn optreden, maar ook Nederlandse topambtenaren maken zich grote zorgen. Dit voorjaar liep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken geagiteerd weg uit een gesprek met Rosenthal. De onbuigzame houding van Nederland inzake internationale steun, zoals in Libië en Afghanistan, irriteert de Amerikanen mateloos. Het gaat daarbij niet alleen om de mate van de Nederlandse bijdrage, maar vooral ook de manier waarop. Ongeïnteresseerd en bot afwijzend. Op internationaal niveau maak je met een dergelijke houding geen vrienden.

Binnen Europa ziet dit kabinet alleen het economische voordeel van Europa. Goed voor de handel. Bereidheid om de crisis in Europees verband op te lossen en vooral ook om economische samenhang en afhankelijkheid in ogenschouw te nemen bij het aandragen van oplossingen, is marginaal. Dit kabinet hanteert een conflictmodel, waarbij de schuldvraag eenzijdig bij de Zuid-Europese landen wordt gelegd. Daarmee ontkent dit kabinet de wederzijdse afhankelijkheid en tevens het feit dat Nederland de afgelopen jaren bovenmatig heeft geprofiteerd van de Europese economie.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven is de naar binnen gekeerde houding van dit kabinet op den duur funest. In het Verre Oosten bijvoorbeeld is een zorgvuldig en een uitgekiend diplomatiek spel de manier om voet aan de grond te krijgen. In die culturen moet men niets hebben van een land dat alleen denkt aan snel scoren op de markt. Het verkrijgen van substantiële opdrachten loopt vaak over vele schijven, geduldig onderhandelen, meebewegen en meedenken met de toekomstige handelspartner. De nationalistische houding die deze coalitie aanneemt zet echter veel kwaad bloed.

De oproep van Wilders om niet de 400-jarige betrekkingen te vieren, wordt niet alleen in Turkije gehoord maar ook daarbuiten. Het bevestigt wederom het beeld dat de buitenlandse ambassadeurs hebben onderkend. Dat Bleker daar in woorden van afstand neemt, is wel het minste dat je mag verwachten. Maar eigenlijk zou juist Rutte, als minister-president, hier fel afstand van moeten nemen. Maar juist Rutte wuift alle kritiek weg met een lach en als het even kan een grappige opmerking. Het laat zien hoezeer de PVV deze coalitie in een ijzeren greep heeft. Het CDA dat meent dat deze coalitie de PVV heeft gematigd begrijpt er weinig van. De situatie is namelijk omgekeerd. Wilders is gematigd omdat de coalitie als een braaf hondje opzit en pootjes geeft.

Het grote probleem is dat de naar binnen gekeerde houding van dit kabinet niet direct voelbaar of aantoonbaar tot verminderde handel leidt. Samenwerking kan meestal niet zomaar opgezegd worden en de al opgebouwde relaties zijn niet in 1 dag compleet verstoord. Maar de waarschuwing van de ambassadeurs moet uiterst serieus genomen worden. In hoog tempo is Nederland zijn internationale positie aan het verspelen. En als bij de volgende ronde er contracten vergeven moeten worden, sta je als Nederlands bedrijf wel achteraan. Dan helpt een grimas of leuke grap niet meer. We hebben onze positie juist te danken aan tactvolle diplomatie, waardoor Nederlandse diplomaten en bedrijven graag gezien gasten waren. Het opbouwen van dergelijke goede en stevige relaties kost veel, zeer veel tijd. Deze relaties worden momenteel in hoog tempo verkwanseld, waardoor Nederland jarenlang met een negatief imago zal kampen. Juist de VVD, die zich altijd profileert als de partij voor ondernemers, zou zich achter zijn oren moeten krabben. Met het verlies van ons internationaal aanzien, wordt ook onze exportpositie op de tocht gezet.

Dit stuk is eerder verschenen op de website van GroenLinkser Hans Groen.

1 gedachte over “Nationalistisch kabinet funest voor Nederland”

  1. De reden dat Rutte het weglacht is niet omdat hij in de greep van Geert is maar andersom :). Het is een Fighterbrand en dus is het ingestudeerd. Net als dat “Doe eens normaal man” want dat kwam maar een paar dagen na dat het schelden van de PVVD was ;).

    Ze bijten mekaar niet want de VVD is het moedermerk van de mensen die de Fortuynisten en ANti Islam/Antilaan stem binnen moet slepen zodat ze de welvaartsstaat aan kunnen pakken en er “small government” van kunnen maken.

Reacties zijn gesloten.