Wat Wilders en Hitler gemeen hebben: “It is the State, stupid!”

Antisemitisme. Antimoslimisme.

Ze lijken zo verschrikkelijk veel op elkaar. Godwin draait zich als een tol in zijn graf om.

Wat Wilders onderscheidt (tot nu toe) van de fascistische activisten die hem zo zeer over de grenzen heen beminnen (zie Breivik en consorten), is het feit, dat hij zich formeel strikt houdt aan de democratie. Wilders moet niets hebben van eigenrichting en wilde pogroms. Wilders wil dat de STAAT gaat doen wat hij vindt dat ze moet doen, namelijk de maatschappij ZUIVEREN van ideeën en mensen die er volgens hem niet bij horen.

Voor Geert Wilders, begin-21ste eeuw,  zijn dat de MOSLIMS. Voor Adolf Hitler, begin 20ste eeuw, waren dat de JODEN.

De korporaal Adolf Hitler was, na een verblijf in het sanatorium wegens gifgas-vergiftiging in West-Vlaanderen, toegevoegd aan de “Nachrichtenabteilung im Gruppenkommando Nr. 4 der Bayerischen Reichswehr” in München. Bron.

We schrijven 1918. In november was de Duitse nederlaag in de 1ste Wereldoorlog een feit. Niet veel later probeerden Spartakisten en Anarchisten om de Sociaaldemocraten die bezig waren om de Weimar Republiek te grondvesten, links te passeren. München was voor korte tijd een Radenrepubliek. Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg werden op laffe manier in Berlijn vermoord door de rechtse officieren.

De repressie was heftig. Niet alleen in Berlijn en in het Roergebied (bezet door de Fransen), maar ook in München. Adolf Hitler werd in dienst genomen als “V-Mann”. Dat is een infiltrant, die de opvattingen van het milieu waarin hij infiltreert, deelt, maar die toch, tegen betaling, bereid is om informatie te verschaffen aan de Dienst die hem betaalt. Adolf observeerde de kleine partij die “DAP” heette, de Deutsche Arbeiter Partei. Maar de militaire infiltrant werkte zich al spoedig  op tot Führer van deze verzameling zielepoten en voegde de woorden “Sozialistische” en “Nationale” aan de partijnaam toe. De DAPers bleken plotseling NSDAPers te zijn. Voor Beieren is het helemaal niet vanzelfsprekend om “Deutsch” te zijn. Pruisen zijn daar niet geliefd. En sozialistisch? – Nooit van gehoord!

Een zekere Gemlich die een funktie had bij de Nachrichtenabteilung van de Reichswehr in Beieren, verzocht de veelbelovende V-Mann A. Hitler om een Strategie-Papier. Nou dat kreeg hij! Op de kantoor-schrijfmachine tikte Adolf zijn eerste politieke tekst. En wat voor één! Een vier pagina’s lange tekst werd voorgelegd aan de kolonel Gemlich van de Beierse contraspionagedienst. Daarom heet dit Hitlertekstje de “Gemlich-Letter”.

The Guardian (June 7, 2011):

Long known by historians of the Third Reich as “the Gemlich letter”, the original signed copy has never before been seen in public. An unsigned copy exists in the state archives in Munich.

Hitler wrote the letter in Munich on 16 September 1919. Then aged 30, he was as yet unknown but was starting to show interest in politics. Shortly before writing the letter he attended a meeting of the German Workers’ party, which later he took over and converted into the National Socialist German Workers’ party.

Er was lange tijd twijfel over de vraag of deze “Gemlich-brief” van Hitler wel authentiek was. Maar er is wel degelijk bewijs: zijn handtekening op de vergeelde papieren, zoals die door het Simon Wiesenthal Centre in Los Angeles gevonden zijn.

At the time he was in a propaganda unit of the German army that tried to counter Bolshevik influences among soldiers returning from the Russian front at the end of the first world war. His commanding officer, Captain Karl Mayr, told Hitler to respond to an inquiry from one Adolf Gemlich, who wanted to know the army’s position on the “Jewish Question”.

Op dat moment was Hitler betaald propagandist van een legereenheid die de Bolsjevistische ideeën bestreed van Duitse eenheden die uit Russische gevangenschap terugkeerden. Kapitein Carl Mayr, Hitlers baas, vroeg hem dringend om te antwoorden op de vragen van Adolf Gemlich inzake het “Joodse Vraagstuk”. Nou, dat hoefde je Adolf niet twee keer te vragen:

In his reply, Hitler spouted an antisemitic diatribe, in which he said Jews were “pure materialists in thought and aspirations” and that their effect was “racial tuberculosis on the nation”.

In zijn antwoord formuleerde Hitler een antisemitische redenering waar de honden geen brood van lustten. Joden waren materialisten in gedachte en doel en ze hadden het effect van een rassentuberculose op de natie.

Crucially, he went on to set out his vision for a calculated antisemitism that would operate through strong governments rather than the emotion of the people. Emotional antisemitism, he wrote, merely ended in pogroms.

Hitler schreef al in 1919, dat een goed georganiseerd antisemitisme moest worden toegepast door sterke regeringen en niet door middel van emotionele oprispingen van het volk. “Emotioneel antisemitisme”, schreef hij, “zal niets anders dan pogroms opleveren”.

“The antisemitism of reason must lead to a struggle for the legal battle to abrogate laws giving [Jews] favoured positions, differentiating the Jew from other foreigners. The final goal must be the uncompromising removal of Jews altogether. To accomplish these goals, only a government of national power is capable, and never a government of national weakness.”

Het “redelijke antisemitisme” moet zich bezighouden met “a legal battle” tegen wetten en reglementen die ruimte bieden aan moslims, pardon, joden. We zijn hier nog steeds bij The Guardian in juni 2011 en we hebben het over september 1919. Maar het lijkt wel, of we in juni 2007 zijn bij de Californische conferentie over “The Collapse of Europe”.  Daar werd door de verzamelde internationale Islamofoben, onder leiding van Daniel Pipes, immers ook besloten dat men de grenzen van de wet zou gaan opzoeken om de moslims zo veel mogelijk te isoleren en te criminaliseren.

Dat Hitler niets moest hebben van Joden, dat is duidelijk. Maar wat NIEUW is in zijn benadering, is, dat de Staat zich zou moeten bezighouden met het oplossen van het “probleem”. Immers, tot dan toe beperkte de (bijvoorbeeld Russische-) Staat zich tot signalen, teksten die de boeren van het Oekraïense platteland moesten activeren. Hitler wil meer. De Staat moet een legale omgeving scheppen, waarin een Shoah mogelijk wordt. Dat is toch echt visionair, in het najaar van 1919! Niet de hooivorken en de verkrachtingen van opgejutte boeren moeten de vileine Jood verslaan, doch door wetenschappers vastgestelde feiten “dwingen” de Staat om het volkseigen samenleven te reinigen. Nazi’s zijn parasieten van de staatsmacht.

PVVers ook? Je zou het haast zeggen. De “partij” heeft zelfs geen eigen partijkantoor. Belangrijke buitenlandse bezoekers zoals dit jaar nog de would-be Eichmann genaamd Stürzenberger, worden pontificaal in het gebouw van de Tweede Kamer ontvangen en gefilmd. Wilders en zijn “ideoloog” Bosma doen in feite niets anders dan demonstratief de overheid aansporen om over te gaan tot een “redelijke” vorm van xenofobie.

Ayaan Hirsi Ali meende nog, toen ze in 2007 deel nam aan de genoemde conferentie “the collapse of Europe” in Californië, dat het gewone plebs er wel voor zou zorgen dat moskeeën in brand werden gestoken en moslims verjaagd. Haar neo-conservatieve vrienden en sponsors wasten hun handen in onschuld. Maar Wilders en zijn kornuiten gaan een stap verder. Nee, niet zo ver als Anders Breivik of zijn alter ego Fjordman, maar ze vinden toch dat ze recht hebben op macht over de staat. Die staat moet zelf het discrimineren regelen. Zo veel als mogelijk.  En dat kan. Blijkbaar. Getuige Duitsland na januari 1933 en de VS onder McCarthy. Om maar te zwijgen van Stalin na de dood van Lenin.

Rutte en Verhagen wegen telkens af: Hoeveel mensenrechten, hoeveel Mauro’s en Jossefs is ons het waard om Job Cohen van de macht te houden? Ach, een beetje onrecht weegt toch niet op tegen het verlies van de macht? Zo redeneerde Von Papen ook in het jaar 1933. Laat die gekke Adolf maar een beetje de joden dwarszitten. Jammer voor hen. Maar een volksfront is nog veel erger. Zeg nou zelf.

En zo komen we weer terug op V-Mann Hitler in 1919. De V-Mann had een briljant idee: Rationeel antisemitisme. Baas Mayr was er erg tevreden mee. Totdat hem bleek dat Hitlers NSDAP gevaarlijker werd dan de door hem zo gevreesde Bolsjewieken. Mayr werd lid van de SPD, vluchtte na januari 1933 naar Frankrijk, werd in 1940 door de Duitse bezettingstroepen in een concentratiekamp opgesloten en overleefde de oorlog niet. Het zou het lot van een man als Gerd Leers kunnen worden.

Terug naar Geert Wilders. Ook Geert moet niets hebben van spontane bewegingen. Voor hem, net als voor de Hitler van 1919, is het de staat die moet handelen. De regering, de politie, justitie en de burgemeester; ze worden in de klem van het Gedoogaccoord genomen. Telkens als ze gedwongen zijn om impopulaire maatregelen te nemen wordt hun een pond vlees afgedwongen. Wil je verder bezuinigen? Dan moet je vrouwen met hoofddoeken uit het openbaar vervoer weren. Precies een van de eerste maatregelen die Hitler in 1933 tegen de joden nam.

Dus, wat Hitler met Wilders verbindt is de ontdekking van de STAAT als middel om met minderheden af te rekenen.

“Rationeel”, dus met (drog-) redeneringen die een beroep doen op de angst en de agressie van mensen die zich in het nauw voelen gedreven. Die mensen hoeven zelf niet te handelen. Ze mogen lekker anoniem blijven. Kunnen ze later immers altijd nog melden dat ze het “nicht gewusst” hebben.

Tegen de Breiviks, de Vlaamsbelangers en andere straatterroristen zegt Wilders, net als Hitler toen hij zich in 1934 van zijn SA ontdeed: “It is the State, Stupids!”

37 gedachten over “Wat Wilders en Hitler gemeen hebben: “It is the State, stupid!””

 1. En 1940 was er oorlog tegen de joden…dus nu moeten we rekenen 2027 ongeveer met oorlog tegen moslims..

 2. Wilders en Hitler hadden/hebben dit gemeen beiden voeren ze een hetze tegen minderheids-groeperingen.
  Hitler moest niks hebben van joden ook andere groepen zyn vergast waar onder 1miljoen sigeuners.
  Wilders voert een hetze tegen Moslims, en andere groeperingen. Hy zegt;; een ieder die zich niet aan past
  aan onze normen en waarden moet voor 2020 NL verlaten. Wilders bepaalt wel wat normen en waarden
  zyn blykbaar.

 3. Uitstekend stuk Huub.
  Je schrijft:

  Wilders moet niets hebben van eigenrichting en wilde pogroms. Wilders wil dat de STAAT gaat doen wat hij vindt dat ze moet doen, namelijk de maatschappij ZUIVEREN van ideeën en mensen die er volgens hem niet bij horen.

  Hitler is erin geslaagd om op een democratische manier de democratie in Duitsland om zeep te brengen.
  Wilders wil op een democratische manier allerlei racistische en discriminerende wetten doorgevoerd krijgen.
  Tot nu toe is dat nog steeds niet echt gelukt. In Nederland en vrijwel heel Europa zijn er geen wetten die discriminatie toestaan. Subtiele en belachelijke wetjes als in Frankrijk en België m.b.t. tot boerka’s daargelaten.
  Er doet zich echter iets veel ergers voor.
  De Joden die dus t/m WOII enorm te lijden hebben gehad van discriminatie, iets wat Wilders bij de moslims nastreeft, handelen nu in Israël bijna precies zoals ze ooit zelf hebben meegemaakt.
  In Israël zijn er wel degelijk discriminerende wetten zelfs tegen Christenen.
  Als je naar de Wilderiaanse heilstaat kijkt, zul je ontdekken dat die aardig overeen komt met zoals hiet toegaat in Arabische/Islamitische landen.
  Geen vrijheid van godsdienst en/of onderwijs. Marginalisering/onderdrukking van vrouwen, homodiscriminatie, enz.
  Maar Israël doet daar nauwelijks in onder.
  Wat je ook in Israël ziet dat als er geconstateerd wordt dat een bouw in Palestijns gebied niet legaal is domweg een wet gemaakt wordt die de zaak wel legaal maakt.
  Precies dus zoals Hitler deed toen hij problemen kreeg met de “kerk” i.z. z’n Jodenvervolging die hij met geen mogelijkheid juridisch/grondwettelijk gezien rond kon krijgen op basis van het geloof. Via de rassenwetten kon het echter wel.
  Wilders ontkent domweg dat moslims een geloof hebben maar een smerige ideologie en wil op basis daarvan moslims vervolgen.
  In Israël ontkent men gewoon de Palestijnen het recht op eigen land. Land dat nota bene ooit in bezit is geweest van de Palestijnen. Het idiote ervan is ook nog eens, dat men discussieert over de teruggave van bezet gebied. Hoe kun je in vredesnaam iets teruggeven als het al (mede dankzij god) eeuwenlang in je bezit zou zijn?

 4. jocghum Schreef:

  Wilders en Hitler hadden/hebben dit gemeen beiden voeren ze een hetze tegen minderheids-groeperingen.

  Klopt. Het is zo jammer dat Hitler niet in contact is geweest met Wilders.
  Die had ‘m ongetwijfeld er op gewezen dat hij niet de Joden moest vervolgen maar de moslims.
  Die waren en zijn wel degelijk een gevaar voor de Nederlandse hardwerkende burger omdat die wel degelijk er op uit zijn om de hele wereld aan hun wil te onderwerpen terwijl juist volgens de Wilderiaanse ideologie iedereen gewoon zich aan Wilders moet onderwerpen.

 5. Wilders moet niets hebben van eigenrichting en wilde pogroms

  Remember: “Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.” – G. Wilders in HP/De Tijd

 6. Grutte Pier Schreef:

  Wilders moet niets hebben van eigenrichting en wilde pogroms
  Remember: “Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.” – G. Wilders in HP/De Tijd

  Op een bepaalde manier kan het natuurlijk ook kloppen.
  Stel dat Wilders z’n zin krijgt dan zijn rassenrellen wel degelijk heel belangrijk en zal er zeker aan meedoen.
  En ik denk ook gelukkig de overgrote meerderheid van de bevolking.
  Bedenk dat de VS nog niet eens zo heel lang geleden te maken heeft gehad met rassenrellen en er was zelfs een moord voor nodig om de toen geldende rassenwetten in de VS op te heffen.
  Overigens is het racisme in de VS nog steeds volop aanwezig.
  Dat uit zich niet alleen in het veel zwaarder straffen van negers voor een zelfde vergrijp of een veel hogere werkloosheid (toch al hoog in de VS) bij zwarten, maar ook veel subtieler.
  Er zijn talloze Amerikaanse series op tv te zien. Hoe vaak zie je daar een kleurling/zwarte in de hoofdrol?

 7. over 5 jaar is wilders de grotste partij,niet door de kiezers mar door gestuurde krachten achter de schermen…en dan is het zover…je ziet nu al de oppositie in hoekjes wegschuiffelen,niemand die meer iets terug roept jegens wilders..mark rutte enz zijn erg bang en meelopend

 8. weet iemand ook welk land of continent veilig is tijdens oorlog tegen moslims..waaar j beste heen kan gaan? omdat er in bepaalde arabische landen al “lente” is weet ik niet waar je heen moet als wilders besluit met oorlog

 9. Kevin Schreef:

  weet iemand ook welk land of continent veilig is tijdens oorlog tegen moslims..waaar j beste heen kan gaan? omdat er in bepaalde arabische landen al “lente” is weet ik niet waar je heen moet als wilders besluit met oorlog

  Onzin wat je beweert. Het is momenteel bijna winter en zoals we allemaal weten is Wilders mede dankzij De Mos er achter gekomen dat er niks met het klimaat aan de hand is dus kan er momenteel ook geen lente zijn in Arabische landen. En van die oorlog is ook onzin want Wilders is tegen geweld en daarom moet je Iran preventief bombarderen want anders komt het Islamitisch geweld onze kant uit.

 10. HENK VELDMAN”””””Jouw leider scheert alle Moslims over 1kam.Zyn wy zoveel beschaafder dan zy?
  Het is nauwelyks 10 jaar geleden toen je de Balkan oorlog had.Hoeveel Moslims zyn er toen wel niet vermoord.Onder de ogen van Dutch Bath werden ze weg gevoerd. Kapitein Karremans gaf het bevel om 3
  Moslims-mannen die voor Dutch-bath werkten buiten de poort tezetten, terwyl een ieder wist dat door dit bevel deze mannen de dood in werden gedreven. Het velletje van beschaving is vlinder dun”

 11. Henk Veldman Schreef:

  Kevin Schreef:
  weet iemand ook welk land of continent veilig is tijdens oorlog tegen moslims..waaar j beste heen kan gaan? omdat er in bepaalde arabische landen al “lente” is weet ik niet waar je heen moet als wilders besluit met oorlog
  Onzin wat je beweert. Het is momenteel bijna winter en zoals we allemaal weten is Wilders mede dankzij De Mos er achter gekomen dat er niks met het klimaat aan de hand is dus kan er momenteel ook geen lente zijn in Arabische landen. En van die oorlog is ook onzin want Wilders is tegen geweld en daarom moet je Iran preventief bombarderen want anders komt het Islamitisch geweld onze kant uit.

  Hoe het staats-racisme-gif nog steeds en ingreasingly angst inboezemd wordt hier nog eens haarfijn uitgelegd aan de hand van de actualiteit. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x1iXY5A2PvM ‘World fears US as a war-hungry drunk’ – ex-Senator, NATO Crimes In Libya. Geüpload door 1VSMRK op 25 nov 2011, 12.30 min. Plus tientallen uitstekende linken!

  WWIII is op komst en het wordt een nuke’swar. In 1965 vijlde ik in de baas-z’n-tijd op de timmerwerkplaats uit de baas-z’n-messingplaat een bandebom-amulet die tientallen jaren mijn hals sierde tijdens mijn anarchistische en strikt persoonlijke tegenakties tegen de kouweoorlog angstzaaierijen, en opbouw van het Westerse nucleare imperium [inclusief mijn militaire-dienst-weigering op grond van –niet erkende– politieke gewetensbezwaren]. Die amulet is mij in een onbewaakt moment [zat in de bajus met mijn kameraden-in-crimevoor het anarchistisch roken van joint’s tijdens mijn onderduikperiode] ontstolen door een familielid, die nu ongetwijfeld op de reïncarnatie van A.H. stemt.
  De wegen die rancune bewandelt zijn perfect te volgen als je de wegen die de kwetsbaren volgen volgt. De wegen die zij niet volgen omdat de ANWB wegbewijzering en matrixborden die aangeven, maar de wegen die zij volgen door de kanten die zij worden opgejaagt door puur het veroorzaken van angst onder hen. De onbestaanbare wegen die dan worden gevolgd uit pure nood, zijn de wegen die alle verbodsbepalingen opleveren waar het staats-racisme haar redeloze bestaan aan verbindt en uiteindelijk van de weersomstuit aan ontleend, in de onderbuik met alle organen die daarin zijn inclusief die organen waarvan verwacht mocht worden dat zij om het voortbestaan bestaan, ook van het Westerse nucleare imperium zelf.
  Sinds mijn eerdere uitvijlen van mijn amulet is de angst-dreiging van het staats-racisme van Westerse imperialisten alleen maar toegenomen, en dit alleen maar door de medewerking daaraan door opinie-makers in de mainstream massamedia en de politiek van rechse en linkse huize, met maar één doel. Dat wat is, mijn en ieders autonomie, breken. Door middel van een cynisch sadisme waar geen politieke of politiek/religieuze, of economische leerstelling gewag van maakt. It is hypocritical sadis’m stupid, schijnheilig als fijn gemalen poppestront, maar godens-uitverkoren.
  Als darwinist kan ik altijd nog zeggen. Of de Aarde nou getroffen wordt door een planetoïde uit de Kosmos of ons zonnestelsel, of door een geloof in het hiernamaals, het effect is hetzelfde. Het eerste is zeker humaner tegen over het laatste, wat een zeer langzame doodmarteling betekend, uitgestreken over een milennia-lange martelpraktijk. Nuke’s in het religieuze-stenen-tijdperk hebben hetzelfde effect als planetoïden in het relativiteitsleer-tijdperk. You’l never know what hid’s you. http://www.youtube.com/watch?v=hnSVTOWWYuU Roger Waters The Wall Live 4 Show Edit (Remastered) 2010 HD. Geüpload door RickO725 op 9 jul 2011

 12. @Huib: Zeer interessant onderwerp en helemaal eens met je stelling. Ik wil er nog wel de kanttekening bij plaatsen dat het onderscheid tussen de staat en de massa c.q. tussen ratio en emotie zeer klein is – moderne democratie is in feite niets anders dan het manipuleren en reguleren van de massa. Ik denk bv. niet dat Hirsi Ali zo naief was om dat over het hoofd te zien, en het verklaart ook waarom mainstream politici ontvankelijk zijn voor argumenten als in deze brief van Hitler. De Gemlich-brief en Mein Kampf gebruiken slechts verschillende argumenten omdat ze voor een ander publiek geschreven zijn.
  Interessant ook om te lezen dat in het Münchener archief kennelijk een kopie aanwezig was en niet het origineel. Dat zorgt ongetwijfeld vaker voor misverstanden.

 13. #1-17 @Kevin, @Laurent, @Jocghum, @Henk_Veldman, @Witte_Duif, @Grutte_Pier, @Keira :D, @Sjuul, @Joke_Mizée – Dank voor het aandachtig aanhoren van mijn zondagspreek. Dank ook voor de aanmoedigingen. Jullie hebben zeker gelijk als je zegt, dat Geert Wilders er geen traan om zal laten, als anti-moslim-rellen uitbreken. Maar net als Hitler, zal hij verontwaardigd elke medeplichtigheid afwijzen.
  Toen Adolf Hitler in 1932 tegenstribbelend als getuige moest optreden in een Berlijns proces tegen een SA-afdeling die een vergadering van de KPD hadden overvallen en verscheidene deelnemers daaraan gedood, wees hij alle verantwoordelijkheid van de hand. Dat hij überhaupt als getuige moest opkomen was een bewijs van een links complot om hem te “demoniseren”.
  Hij zal een ander woord hebben gebruikt dan demoniseren, maar ik denk dat jullie dezelfde associatie hebben als ik. 😥

 14. Wees niet bezorgt om de moslims, wij geloven in Allah en hij is de Machtigste!

  En de overwinning behoort enkel toe aan degene die de waarheid nastreven, niet een illusie van macht zoals een onwetende wilders iedereen wil doen geloven.

  Wij geloven is Qadr (het Lot) en als Allah oorlog heeft bepaald dan zal het gebeuren.
  Het geheim van een ware moslim is niet dit onbenullig leventje waar iedereen zo om vreest.
  Wij leven voor het hiernamaals.
  Dus een onbenullige wilders is niets anders dan een ware verlies voor zichzelf een zijn aanhang, niet voor de moslims.

 15. Mssy Schreef:

  Wees niet bezorgt om de moslims, wij geloven in Allah en hij is de Machtigste!
  En de overwinning behoort enkel toe aan degene die de waarheid nastreven, niet een illusie van macht zoals een onwetende wilders iedereen wil doen geloven.
  Wij geloven is Qadr (het Lot) en als Allah oorlog heeft bepaald dan zal het gebeuren.
  Het geheim van een ware moslim is niet dit onbenullig leventje waar iedereen zo om vreest.
  Wij leven voor het hiernamaals.(…)

  Ik had het anders toch liever hier en nu geregeld, dat Wilders en zijn apologeten uit de macht ontzet worden.

 16. Mssy Schreef:

  Wees niet bezorgt om de moslims, wij geloven in Allah en hij is de Machtigste!
  En de overwinning behoort enkel toe aan degene die de waarheid nastreven, niet een illusie van macht zoals een onwetende wilders iedereen wil doen geloven.
  Wij geloven is Qadr (het Lot) en als Allah oorlog heeft bepaald dan zal het gebeuren.
  Het geheim van een ware moslim is niet dit onbenullig leventje waar iedereen zo om vreest.
  Wij leven voor het hiernamaals.
  Dus een onbenullige wilders is niets anders dan een ware verlies voor zichzelf een zijn aanhang, niet voor de moslims.

  Vertrouw op Allah maar bind wel je kameel vast … ( Hadith )
  En van Husayn (RAA) hebben we het voorbeeld : Verzet je tegen onderdrukkers !!!!

 17. jvdheuvel Schreef:

  Huib Schreef:
  Hij zal een ander woord hebben gebruikt dan demoniseren
  Ben eigenlijk wel benieuwd hoe ie dat gedaan heeft

  Nu even geen tijd voor om te “bewijzen” maar de hoontoon van Wilders en Hitler lijken soms sterk op elkaar.
  Alles wijst erop dat Wilders/Bosma inderdaad “Mein Kampf” hebben gelezen.
  Ik heb eens bij wijze van experiment een stukje uit Mein Kampf dusdanig aangepast dat het net leek of het van Wilders kwam. Niemand had het in de gaten behalve één die ook dat boek had gelezen en onmiddellijk Hitler herkende. Je kunt het boek hier downloaden (pdf) http://is.gd/J0BqtV
  Lees maar eens vanaf hoofdstuk “STAATSONDERDAAN EN STAATSBURGER” pagina 554 e.v. bijvoorbeeld.

 18. Heb er vanmorgen nog een google exercitie aan gewijd maar kon het niet vinden. Het lijkt wel of die geschiedenis pas begint bij de Rijksdagbrand en de processen daarna, met alle onduidelijkheden die die weer met zich mee brengen omtrend de rollen die verschillende partijen in die tijd hebben gespeeld. Maar moet ook zeggen dat ik er ook eerder iets over gelezen heb zoals Huib het zegt. Maar ben ook [nog] onwennig en ééntalig met google dus is het heel goed mogelijk dat ik iets over het hoofd zie.

 19. jvdheuvel Schreef:

  Ja maar ik bedoel het specifieke gejank over “demoniseren” wat Hitler ongetwijfeld ook gedaan heeft, zoals Huib ook beschrijft.

  De term “demoniseren” is een écht bedáchte reclamekreet door Kay van der Linde (zie http://is.gd/eMTvlP )toen hij samenwerkte met Pim Fortuyn.

 20. Henk Veldman Schreef:

  jvdheuvel Schreef:
  Ja maar ik bedoel het specifieke gejank over “demoniseren” wat Hitler ongetwijfeld ook gedaan heeft, zoals Huib ook beschrijft.
  De term “demoniseren” is een écht bedáchte reclamekreet door Kay van der Linde (zie http://is.gd/eMTvlP )toen hij samenwerkte met Pim Fortuyn.

  Ik heb het niet over de term demoniseren op zich maar over dit stukje tekst uit Huibs reactie 18:

  Toen Adolf Hitler in 1932 tegenstribbelend als getuige moest optreden in een Berlijns proces tegen een SA-afdeling die een vergadering van de KPD hadden overvallen en verscheidene deelnemers daaraan gedood, wees hij alle verantwoordelijkheid van de hand. Dat hij überhaupt als getuige moest opkomen was een bewijs van een links complot om hem te “demoniseren”.

 21. jvdheuvel Schreef:

  Dat hij überhaupt als getuige moest opkomen was een bewijs van een links complot om hem te “demoniseren”.

  Uiteraard! Maar ik wilde slechts aangeven dat niet pas in ’32 dat bij Hitler aan de orde kwam, maar dat hij in “Mein Kampf” er al op heeft gewezen hoe (wij) links (communistisch in zijn ogen ) waren en dus hartstikke fout.
  Wilders doet daar absoluut niet voor onder met z’n argumentatie. Niet in het dagelijks leven, niet bij de rechtbank en niet door de aanhang. “Wij” zijn levensgevaarlijk omdat we immers ook heulen met de moslims zoals we vroeger dat deden met de Joden, maar dát zegt hij er nú niet bij.

  (Terzijde: ik was meer bezig met het aanvullen wat Huib schreef. Niet zozeer om met extra argumenten te komen of te onderbouwen. Huib heeft het wat mij betreft prima gedaan)

 22. Ja ja snap t wel. Joden waren links en vice versa. Net als wat je nu de rabiaatbruinen hoort brallen over ons islamofiele gutmenschen. Maar hoe distantieerde Hitler zich van zijn Breivikjes?

 23. jvdheuvel Schreef:

  Maar hoe distantieerde Hitler zich van zijn Breivikjes?

  Ik heb vaag het idee dat als Hitler nog zou leven hij bepaald niet gelukkig zou zijn als hij vergeleken werd met Wilders. 😛 😛

 24. jvdheuvel Schreef:

  Ja ja snap t wel. Joden waren links en vice versa. Net als wat je nu de rabiaatbruinen hoort brallen over ons islamofiele gutmenschen. Maar hoe distantieerde Hitler zich van zijn Breivikjes?

  ach sommige van zijn Fans vonden hem niet lief meer en deden toen een bommetje , wat gewoon een ruzie tussen rechtse ballen was over hoe te haten en te moorden werd later de Hollywood gepresenteerd als een daad van verzet , het echte Duitse verzet heeft Hollywood natuuurlijk geen belangstelling voor ….

Reacties zijn gesloten.