Het einde van Nederland (I): De verschrikkelijke vijand

‘De grootste vijand van kennis is niet onwetendheid… het is de illusie van kennis.  – Stephen Hawking, Britse natuurkundige en kosmoloog.

In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek ‘The End of America’ over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:

 • Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
 •  Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
 • Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers
 • Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
 • Intimideer burgergroeperingen
 • Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
 • Val belangrijke personen aan
 • Controleer de vrijheid van de pers
 • Behandel politieke dissidenten als verraders
 • Schort de werking van de rechtsstaat op

Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld. Deze serie toont de ontwikkeling van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden. In dit deel: de kunstmatige optuiging van een verschrikkelijke vijand.

Het oproepen van een gemeenschappelijke externe of interne bedreiging

Berlijn, roaring twenties, begin dertiger jaren. De meest vooruitstrevende, luxe en mondaine stad ter wereld. Er heerst een sfeer van joie de vivre, leven en laten leven. Geëmancipeerde dames in kostuum of Charleston tenue en gekapt à la garçonne, lurken aan sigarettenpijpjes tijdens een travestietencabaret in de ‘schilderijen van Christian Schad’ en de films van Leni Riefenstahl. Arbeiders, vrouwen, homoseksuelen, gekleurde mensen en andere minderheidsgroepen hebben verregaande rechten. Allerlei kranten bieden verschillende standpunten een podium. Vergeleken met de moderne tijd zoals wij die kenden, is er nauwelijks verschil. Berlijn was het liberale Amsterdam van nu. Maar dan treedt met Christopher Isherwoods Mr. Norris Changes Trains (1935) het gevoel van beklemming op de voorgrond dat zo tekenend is voor de rest van het interbellum…

De 2/27 Reichstagbrand: Op 27 februari 1933 laat Hitler de historische Reichstag te Berlijn in brand steken. Het volk is ontzet. Er is sprake een zeer ernstige terroristische dreiging, zo luidt de propaganda. De communisten zijn verantwoordelijk, schrijven de media. De aanhangers van het Joodse geloof krijgen de schuld van de economische malaise. Om de ‘ernstige bedreiging’ het hoofd te bieden, begint Hitler zijn Krieg gegen den Terror: met zijn “Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat.”Als eerste voert hij een volmachtenwet (Ermächtigungsgesetz) in die hem verregaande bevoegdheden geven ten koste van burgervrijheid.

De Nederlandse overheid collaboreert al sinds de vroege dertiger jaren met het Imperialistische Dritte Reich om “marxistische en joodse elementen aan te houden” en richt voor hun gevangenneming reeds in 1935 concentratiekamp Fort Honswijk op.

De 9/11 Reichstagbrand: Op 11 september 2001 laten elementen binnen de Amerikaanse regering het World Trade Center imploderen met thermiet. Drieduizend levens beëindigt de overheid daarmee abrupt. De televisie zendt maandenlang beelden uit van ontredderd kantoorpersoneel dat vallend langs het gebouw een afgrijselijke dood tegemoet springt. Het volk is ontzet. Er is sprake een zeer ernstige terroristische dreiging, zo luidt de propaganda. Extreme moslims zijn verantwoordelijk, schrijven de media. Wereldwijd krijgen de aanhangers van het Islamitische geloof, veelal Semieten,* de schuld van de terreurdreiging.

Om de ‘ernstige bedreiging’ het hoofd te bieden, begint Bush zijn ‘War on Terror’. Als eerste voert hij zijn volmachtenwet (Patriot Act) uit die hem verregaande bevoegdheden geven ten koste van burgervrijheid. De Nederlandse overheid collaboreert al sinds 11 september 2001 met het Imperialistische American Empire om “terroristische moslimelementen” aan te houden.

Satellietstaten van het Empire, waaronder Nederland, volgen in alle opzichten. Amerikagetrouwe overheden en geheime diensten ensceneren terreurdreiging en aanslagen, zoals de ‘false flag’ aanslag in het centraal station van Madrid in 2004, waarbij 191 burgers worden geslachtofferd en 1.800 verwond en de ‘false flag’ bomaanslag op de Londense metro met 4 doden en 700 gewonden als resultaat.

‘Extremistische aanhangers’ van de islam krijgen de schuld. De werkelijke daders zijn de met het Empire samenwerkende geheime diensten en overheden. De gerespecteerde oud president Francesco Cossiga van Italië zegt daarover: “Alle democratische kringen van Amerika en Europa… weten inmiddels dat de rampzalige aanval is beraamd en gerealiseerd door de Amerikaanse CIA en Mossad, met hulp van de Zionistische wereld om de Arabische landen te kunnen beschuldigen en om westerse landen te verleiden tot deelname … in Irak [en] Afghanistan.”

De Russische Pravda (De Waarheid) verwoordt het zo:

De meeste ‘terroristische’ bomaanslagen van de laatste zestig jaar waren ‘false flag’ aanvallen die in werkelijkheid zijn gepleegd door de Israëlische Mossad, de CIA en de Britse geheime dienst. Al zes decennia hebben de geallieerde Westerse geheime diensten een voortdurende campagne gevoerd om Moslims bomaanslagen in de schoenen te schuiven die feitelijk door de Westerse geheime diensten zelf zijn uitgevoerd. De aanvallen op het World Trade Center en het Pentagon op 11 september 2001, waren een gezamenlijke CIA/Pentagon/Mossad operatie onder valse vlag, die bedoeld was als excuus voor de daaropvolgende invasies en bezetting van Afghanistan en Irak, door de coalitie geleid door de Verenigde Staten.

Stelselmatige demonisering van Semitische landgenoten door de overheid

In Nederland simuleert de overheid nu al meer dan een decennium de terroristische dreiging. Stelselmatig schildert zij de moslims als boosdoeners af. Op 10 november 2004 voert de AIVD haar tot dusver belangrijkste toneelstuk op: journaalbeelden tonen ons James Bond-scenes met tot op de tanden bewapende leden van het arrestatieteam, die vanaf de straten en daken veertien uren lang een miezerig rijtjeswoninkje belegeren in de Haagse Antheunisstraat, waarbij een deel van het slaperige Laakkwartier is afgezet.

Jason Walters, zou daar met zijn ‘Hofstadgroep’ – een fantasienaam door de AIVD gegeven aan een fantasieterreurgroep  – de meest bloederige aanslagen beramen tegen het argeloze Nederlandse volk. De AIVD, altijd behulpzaam, leverde zelf de handgranaat waarmee de belaagde Jason vervolgens een politieagent verwondt. Advocaat Jan Vlug verklaart in de documentaire Prettig weekend, ondanks alles, dat nagenoeg alle leden van de groep gevraagd zijn om medewerker te worden van de Binnenlandse Veiligheids Dienst en dat Mohammed B. AIVD-informant is.

Deze moordenaar van Theo van Gogh is, volgens KRO’s Reporter van 8 juni 2008, geen moslimterrorist maar een extremistische eenling. Op 23 januari 2008 concludeert het Haagse gerechtshof dat het groepje opgeschoten jongeren geen terroristische organisatie vormt. Alle verdachten worden van terrorisme vrijgesproken. De ‘Hofstadgroep’ heeft nooit bestaan.

Het doel is echter bereikt: Goede-Tijden-Slechte-Tijden kijkend Nederland is verlamd van angst. Tjibbe Joustra, de gewezen UWV-directeur die van uw verzekeringspremies onder meer 24 karaat vergulde wc-potten en marmeren bekleding van de directieruimten realiseerde, ontvangt een promotie tot Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Met zijn corrupte inborst voert hij zijn beroemde ‘nationaal terreuralarm’ in om uw zorgvuldig gecultiveerde angst op peil te houden, waarbij u simpel dient te vertrouwen dat er dit keer daadwerkelijk een concrete aanleiding aan ten grondslag ligt. De AIVD doet daarbij graag een duit in het zakje. In haar jaarverslag van 2004  waarschuwt de AIVD dat ‘ervaren en getrainde jihadisten binnen nu en een paar jaar toeslaan’ in Nederland. Inmiddels is het 2012.

De niet-aflatende stroom van valse verdachtmakingen door de overheid

Na het acteerdebuut van de AIVD volgen nog vele soortgelijke “verijdelingen van terreuraanslagen door extremistische moslims.” Bijna altijd stelt justitie de moslimverdachten op vrije voeten. Steeds kondigen de mainstream media de arrestaties met veel bombarie aan.

Dat justitie de verdachten in 98%  al na enkele dagen vrijlaat, vinden we terug in de kleine achterafberichtjes. Maar het kwaad is inmiddels geschiedt: het stelselmatig gedesinformeerde journaalpubliek ziet moslims als directe bedreiging.

Enkele voorbeelden:

In september 2004 arresteert de mobiele eenheid met veel opzichtig vertoon, manschappen, honden en materieel voor het onklaar maken van bommen, een moslimgezin uit hun Utrechtse woning. Het gezin blijkt volstrekt onschuldig.

Op 31 december 2007 pakt de Dienst Speciale Interventies drie van terreur verdachte moslims op. Op 17 januari 2008 komen ze vrij bij gebrek aan bewijs.

Op 14 maart 2008 arresteert de Nationale Recherche een Pakistaanse moslim-terreurverdachte die een een aanslag in West-Europa zou beramen. Bij gebrek aan bewijs laat justitie hem op 1 april dat jaar weer gaan.

Op 16 mei 2008 rekent een arrestatieteam een Turkse moslim in die het terrorisme zou medefinancieren. Hoewel het een zaak van internationaal belang is en Frankrijk om uitlevering verzoekt, is er sindsdien in Nederland nooit meer iets over deze  zaak vernomen.

Op 23 oktober 2008 arresteert de Engelse politie een Nederlandse moslimvrouw wegens verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Haar Haagse woning wordt doorzocht. Op 2 november 2009 laat de Britse justitie haar vrij.

Op Donderdag 12 maart 2009 is Nederland in rep en roer. Volgens de ‘kwaliteitsmedia’ zou er sprake zijn van een acute terreurdreiging te Amsterdam, in omvang vergelijkbaar met de Madrileense treinaanslagen, weet CCN te melden. De zeven ‘betrokken’, van terreur verdachte moslims blijken onschuldige doorsnee burgers.

Op 30 augustus 2010 houdt justitie twee Jemenitische moslims aan die zij verdenkt van voorbereiding van terreur. Er zouden zich verdachte objecten in hun bagage bevinden. Niets wordt gevonden.

Op 19 september 2010 arresteert de Koninklijke Marechaussee op Schiphol een Somalische moslim op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. De Nationale Recherche kan echter geen belastend materiaal vinden.

Op 25 december 2010 pakt de Nationale Recherche twaalf onschuldige Somalische moslims op wegens terrorismedreiging. Op 30 december 2010 komt de laatste Somaliër vrij. Van terrorisme is geen enkele sprake. Ondanks al deze valse ophef, verdedigt Tjibbes opvolger, Erik Akerboom de angstzaaicampagne door tegen beter weten in te stellen: “Er was sprake van heel concrete en acute dreiging. Dan kun je niet anders dan ingrijpen.”

Op 29 juli 2011 houdt de Nationale Recherche te Almere een Irakeese moslim aan op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme die het Openbaar Ministerie een maand later ‘wegens gebrek aan bewijs’ weer vrijlaat.”

De bekendste ‘terroristen’ als Mohammed B. en de vijftien ‘aanslagplegers’ op het WTC, zijn al ver voor hun actie bekend bij geheime diensten, die hen geen strobreed in de weg leggen en dikwijls zelfs faciliteren, omdat zij met hun acties de globalistische zucht tot wereldcontrole van hun opdrachtgevers in de kaart spelen. Het resultaat is steevast: meer vrijheidsbeperkende maatregelen voor ‘uw veiligheid’.

Een uitstekend voorbeeld hiervan is de extremistische moslim Umar Farouk Abdulmutallab, zoon van de machtigste bankier te Nigeria, die in 2009 als pion wordt gebruikt en gefinancierd in een geënsceneerde terreuraanslag tijdens vlucht 253 van  Northwest Airlines van Amsterdam naar Detroit. De geheime diensten hebben hem, na een waarschuwing van zijn vader, al jaren in het vizier. Umar staat desondanks niet op de lijst van verdachte passagiers en verkrijgt moeiteloos een visum en toegang tot het vliegtuig van het Israëlische beveiligingsbedrijf te Schiphol.

Dit bewuste verzuim van het beveiligingsbedrijf stellen de autoriteiten voor als onvoorzien ‘mankement’ en prompt stellen luchthavens overal ter wereld de bodyscanner verplicht.

Verdachtmaking van critici en polarisatie

Behalve de media zijn het met name de politici die de valse terreurdreiging uitdragen. Na afloop van hun collaboratie wacht hen veelal een riante beloning door hun broodheren.

Politici als Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali, inmiddels aan haar glansrijke vervolgcarrière begonnen aangeboden door het neo-conservatieve American Enterprise Institute for Public Policy Research, hebben hun uiterste best gedaan om het Nederlandse volk op te zetten tegen de moslim minderheid. Wilders etaleert de Quran in zijn videoclip Fitna als een barbaars boek maar vergeet daarbij te vermelden dat de Bijbel en Thora dezelfde wortel hebben en in barbaarsheid bepaald niet voor de islamitische variant van het Ibrahimische geloof onderdoen.

Op 13 juni 2008 verkondigt Wilders op de Deense staatstelevisie dat de deportatie van ‘tientallen miljoenen’, voornamelijk Semitische moslim-immigranten zijns inziens noodzakelijk is. Hoewel Wilders niet precies zegt hoe hij dit wil vormgeven, herinnert dit idee aan het ‘Guyana-Plan’ uit 1938 van NSB-oprichter Anton Mussert, waarin Mussert de Joodse immigranten wilde deporteren naar Suriname, Frans- en Brits Guyana.

De grootste promotor van de terreurgedachte is echter niet Wilders’ Partij voor de Vrijheid, maar de middenpartij, ook wel bekend als de PvdA-CDA-VVD. Deze partij met drie verschillende gezichten vertegenwoordigt de corporaties en de banken, waarvan de globalistische eigenaars hun stem laten gelden door politici hun wil op te leggen in de achterkamertjes van de politiek; “De werkelijke macht ligt in handen van de paar mensen die op de vergaderingen van de grote partijen verschijnen”, schrijft hoogleraar prof. J.W. Oerlemans in zijn onthutsende artikel over de oligarchische elite; “Eén-partijstaat Nederland.”

Niet in eerste instantie Wilders maar de middenpartij van onze één-partijstaat heeft sinds 9/11 de officiële versie van de terreuraanslagen, met de moslims als terroristen, voortdurend als onaantastbare waarheid uitgedragen. Om die reden verwijten oud-politici het kabinet van polarisatie. Minister Donner, telg uit een oude dynastie van christen-oligarchen, wil met een “Wet tegen verheerlijken terreur” de ontkenning van de officiële ‘waarheid’  met een jaar celstraf en ontslag bestraffen.

Ook machtshongerige, kleine partijen als de Christen Unie, de SGP, Groen Links en D66, hebben de officiële versie van de terreuraanslagen nooit bevraagd. Het is bovendien de middenpartij en niet de Partij voor de Vrijheid, die sinds 9/11 talloze vrijheidsbeperkende maatregelen heeft ingevoerd.

Opzet geslaagd; volk heeft maatregelen geaccepteerd ‘voor hun veiligheid’

De oproep van een externe en tegelijk  interne bedreiging is wonderwel geslaagd. Het  gewone volk is onzeker, angstig en roept op diverse fora om steeds strengere maatregelen. Voor de geloofwaardigheid zijn er, naast de nationaal coördinator terreurbestrijding (‘NCTB’), nieuwe functies in het leven geroepen overgoten door een wetenschappelijk sausje, zoals een radicaliseringsonderzoeker (Hans Moors), een hoogleraar terrorisme (Bob de Graaff),  een hoogleraar crisisbestrijding (Eelco Dykstra) en een extreemrechtsdeskundige (Jaap van Donselaar).

Sommige representanten van de middenpartij zijn gaan inzien waartoe hun jarenlange politiek van stelselmatig antisemitisme* heeft geleid. PvdA-leider Cohen, zelf aanhanger van het Joodse geloof, vergelijkt de toestand van de moslims in Nederland met die van de joodsgelovigen vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Cohen neemt waar dat moslims, net als de joden toen, worden buitengesloten en concludeert: “Moslims van nu zijn de Joden van begin WO II.”

Maar de belangrijkste maatregelen zijn getroffen; we zijn in een nieuwe fase beland. Nu steeds meer mensen zich bewust worden van de schaamteloze zelfverrijking door de wereldelite ten koste van negentig procent van de aardbewoners, lijken de machthebbers hun aandacht te verruimen van moslims naar álle burgers als potentiële ‘terroristische’ bedreiging van de gevestigde orde. En daar is het de bestaande oligarchie om te doen; niet de bescherming van gewone mensen, maar protectie van zichzelf tegen de verontwaardiging van ontwaakte burgers.

*Semieten = Arabische volkeren.

D.w.z. de vermeende nakomelingen van de Bijbelse ‘Shem’ (één van Noachs drie zonen). Dat zijn de moderne en antieke Arabische volken in Zuid-West Azië waaronder: de  Akkadiërs (Assyriërs en Babyloniërs), Eblaïten, Ugariten, Kanaänieten, Phoeniciërs (incl. de Carthagiërs), de Hebreeuwen (nakomelingen; de tegenwoordige etnische Palestijnen, aldus prof. Shlomo Sand), de Ahlamu, Arameërs, Chaldeërs, Amorieten, Moabieten, Edomieten, de Hyksos, Arabieren, Nabateërs, Maganieten, Shebanen, de Sutu, Ubarieten, Dilmunieten, Maltezers, Mandeanen, Sabiërs, Syriërs, de Mhallami, de Amalekieten en de Ethiopische Semieten. Bron: Wikipedia (ENG).

*Antisemitisme = haat tegen Arabische volkeren.

 

i Oorspr.:“The greatest enemy of knowledge is not ignorance… it is the illusion of knowledge.”

ii Seite3.ch, 13 september 2010; “The Big Picture! Heute: Die Wahrheit über den Krieg gegen den Terror!”

iii Blijkens het archiefonderzoek van historicus en emeritus hoogleraar aan de VU, G. van Rhoon in de DDR, beschreven in De Volkskrant van     19 december 1997 onder de titel; “Nazi’s hadden begin jaren dertig al goede contacten in Nederland.”

iv Citaat Francesco Cossiga in Corriere della Sera,30 november 2007, “Osama-Berlusconi? «Trappola giornalistica» –…mentre tutti gli ambienti democratici d’America e d’Europa, con in prima linea quelli del centrosinistra italiano, sanno ormai bene che il disastroso attentato è stato pianificato e realizzato dalla Cia americana e dal Mossad con l’aiuto del mondo sionista per mettere sotto accusa i Paesi arabi e per indurre le potenze occidentali ad intervenire sia in Iraq sia in Afghanistan.”

v Pravda,11 november 2011: “The Illusion of Democracy in the Modern World – Most of the ‘terrorist’ bomb attacks of the past sixty years have been false-flag attacks that were actually committed by the Israeli Mossad, the CIA, and British intelligence. For six decades the allied Western intelligence agencies have been carrying out an ongoing campaign to frame Muslims for bombings which were actually perpetrated by the Western intelligence agencies themselves. The attacks on the World Trade Center and the Pentagon on 9/11/2001 were a joint CIA/Pentagon/Mossad false-flag operation that was intended to provide an excuse for the subsequent US-led Coalition invasions and occupations of Afghanistan and Iraq.”

vi Trouw, 28 oktober 2005, “Handgranaat Laakkwartier geleverd door AIVD-informant.”

vii Prettig Weekend, Ondanks Alles (2005), BNN-documentaire van Katja Schuurman, in dossier-boekvorm verschenen en geschreven door onderzoeksjournalist Stan de Jong.

viii OM.nl, Persbericht Openbaar Ministerie, 24 januari 2008, “Hof: ‘Hofstadgroep’ geen terroristische organisatie.  ” Citaat: “Het hof heeft […] geoordeeld dat er bij de Hofstadgroep geen sprake is van een criminele en terroristische organisatie, omdat er geen duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband kon worden vastgesteld en evenmin een gemeenschappelijk gedeelde ideologie. Ook was er volgens het hof geen sprake van dat de verdachten als groep het oogmerk hadden geweldsfeiten of opruiingsdelicten te begaan. Alle verdachten zijn dan ook vrijgesproken van deelname aan een criminele en terroristische organisatie.”

ix NRC, 6 juni 2006, “Bonus voor gedetacheerde topambtenaar.”Het Vrije Volk,18 juli 2008, “Ons Tjibbe stapt op.”

x Brabants Dagblad, 21 januari 2006; AIVD vreest terugkomst ‘jihadisten.’

xi De Volkskrant, 30 september 2005, “Schadevergoeding voor inval bij Marokkaans gezin Utrecht.”

xii Elsevier,16 januari 2008; “Terreurverdachten Rotterdam komen vrij.”

xiii Nieuws.nl, 1 april 2008, Pakistaanse terreurverdachte wordt uitgezet.

xiv Elsevier, 16 mei 2008, Recherche pakt van terrorisme verdachte Turk op. Algemeen Dagblad, 16 mei 2008, “Tilburgse Turk opgepakt in terreurzaak.”

xv Daily Post (Liverpool), 3 november 2009, “Passenger had terror documents in burkha; Woman caught at Liverpool JLA.”

xvi Elsevier, 16 maart 2009, “Opgepakte terreurverdachten Amsterdam eisen excuses.”

xvii Volkskrant, 1 september 2010; ‘Terreurverdachten Schiphol vrijgelaten.’

xviii Het Parool, 26 december 2010, “Terreurdreiging in Nederland door de jaren heen.”

xix NRC, 30 december 2010; ‘Laatste Somalische verdachte vrij’,. NRC, 30 december 2010; ‘Terreurverdachte Almere vrijgelaten’.

xx NRC, 30 december 2010 “Laatste Somalische verdachte vrij.”

xxi NOS, 29 juli 2011; ‘Terreurverdachte opgepakt in Almere’. NOS, 9 augustus 2011; ‘Terreurverdachte Almere vrijgelaten’.

xxi Russia Today, 29 december 2009, interview met onderzoeksjournalist Webster Tarpley.

xxii NRC, 30 december 2009, “Bodyscanner ingezet op alle vluchten naar VS.”

xxiii NRC Handelsblad, 14 februari 1990, Oerlemans, prof. J.W.; “Eén-partijstaat Nederland.”

xxiv De Volkskrant, 4 april 2006, “Oud-politici: kabinet verscherpt polarisatie.”

xxv NOS, 28 juni 2005; “Wet tegen verheerlijken terreur.”

xxvi Trouw, 15 december 2010; “Cohen: moslims van nu zijn de Joden van begin WO II.”

 

Dit stuk is eerder verschenen op de website van Anarchiel.com, auteur Jim Beame

25 gedachten over “Het einde van Nederland (I): De verschrikkelijke vijand”

 1. …zoals de ‘false flag’ aanslag in het centraal station van Madrid in 2004, waarbij 191 burgers worden geslachtofferd en 1.800 verwond en de ‘false flag’ bomaanslag op de Londense metro met 4 doden en 700 gewonden als resultaat.

  ‘Extremistische aanhangers’ van de islam krijgen de schuld. De werkelijke daders zijn de met het Empire samenwerkende geheime diensten en overheden.

  Oh, is dat zo? 😐

 2. Een aantekening bij dit stuk , de overgrote meerderheid der Moslims is NIET semitisch , Arabieren zijn slechts 10% van de Moslims en dan moet je het begrip Arabier nog ruim nemen , Genetisch zijn zelfs de Egyptenaren niet bijster aan de Arabieren verwant en de Berbers ( hier meestal Marokkanen genoemd ) bleken bij recent onderzoek bijna helemaal geen Arabisch bloed te hebben , de Kutmarokanen van Wilders ( Rifberbers in overgrote meerderheid ) hebben juist veel Europees ( Vandalen ) bloed … ( hun voorouders komen recentelijker uit Europa dan de Joden uit Palestina dus hebben meer recht om hier te komen dan Joden recht op “ïsrael ” 😉 ) Taalkundig zijn de Berbertalen verder van het Arabisch verwijderd dan B.V. het Ethiopisch .. en Ethiopiers schaar je toch ook niet onder Semieten , ( Hamieten zou in de zelfde manier van klasseren de achtergrond zijn van zowel Ethiopiërs als Berbers )

 3. DarkSkywise Schreef:

  …zoals de ‘false flag’ aanslag in het centraal station van Madrid in 2004, waarbij 191 burgers worden geslachtofferd en 1.800 verwond en de ‘false flag’ bomaanslag op de Londense metro met 4 doden en 700 gewonden als resultaat.
  ‘Extremistische aanhangers’ van de islam krijgen de schuld. De werkelijke daders zijn de met het Empire samenwerkende geheime diensten en overheden.
  Oh, is dat zo?

  Al Qaida is door de CIA opgezet , en maakt gebruik van de fundamentalistische stromingen in Islam , én bewapend die dwazen … Fundamentalistische stromingen die weer “spiritueel ” geleid worden vanuit “Saudi ” Arabië een regime dat door westerse koloniale machten aan de macht is geholpen en nu zonder westerse steun binnen een week verdwenen zou zijn …

 4. @3 Maar dat maakt het nog steeds geen “false flag”, net zo min als dat het de extremisten die de aanslagen in Londen en Madrid hebben gepleegd tot op zekere hoogte vrijpleit.

  Ik vind “false flag” nogal een bewering. 😐

 5. DarkSkywise Schreef:

  @3 Maar dat maakt het nog steeds geen “false flag”, net zo min als dat het de extremisten die de aanslagen in Londen en Madrid hebben gepleegd tot op zekere hoogte vrijpleit.
  Ik vind “false flag” nogal een bewering.

  Als jij je hond vals maakt en hij bijt een kind dood , wie is er verantwoordelijk ??? False flag maar wel een heel slim opgezette ….

 6. @5 Vergelijk jij ze nou met honden? 😛

  Terroristen hebben volgens mij zelf toch wel enige inbreng EN méér dan enige schuld.

  Ja, er zitten doorgaans mensen achter een aanslag die de aanslag zelf niet uitvoeren en achter die mensen zitten vaak weer andere mensen etc etc etc. Als het hierbij gaat om personen die het bevel tot de aanslag hebben gegeven of de aanslag rechtstreeks hebben gefaciliteerd, zijn ze mede-schuldig en moeten worden gestraft. Maar de uitvoerende daders blijven dan nog steeds de uitvoerende daders.

  En bv dit waren nota bene artsen: http://frontpage.fok.nl/nieuws/237237/1/1/50/32-jaar-cel-voor-mislukte-aanslagen-londen-en-glasgow.html …die kun je toch niet gelijkstellen met “vals gemaakte honden” waarvoor de eigenaar (of de fokker!) verantwoordelijk is?

  Of is iemand als Breivik dan toch onschuldig omdat hij zich alleen maar als een valse hond gek heeft laten maken door wat anderen schreven?

 7. Al Bakrastani Schreef:

  Al Qaida is door de CIA opgezet

  Het is bekend dat de CIA de Mujahideen heeft gefinancierd, bewapend en getraind en dat het de Amerikaanse inlichtingendiensten goed uitkwam om iets overkoepelends (eventueel niet eens werkelijk bestaand en later door terroristen geadopteerd omdat het concept nogal goed werkte) als al-Qaida te hebben zodat je mensen kon beschuldigen van lidmaatschap van een terroristische organisatie, maar de betrokkenheid van de CIA bij al-Qaida is altijd een discussiepunt geweest, laat stáán dat ze het zelf zouden hebben opgezet.

  zie verder: http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_CIA_assistance_to_Osama_bin_Laden

 8. DarkSkywise Schreef:

  @5 Vergelijk jij ze nou met honden?
  Terroristen hebben volgens mij zelf toch wel enige inbreng EN méér dan enige schuld.
  Ja, er zitten doorgaans mensen achter een aanslag die de aanslag zelf niet uitvoeren en achter die mensen zitten vaak weer andere mensen etc etc etc. Als het hierbij gaat om personen die het bevel tot de aanslag hebben gegeven of de aanslag rechtstreeks hebben gefaciliteerd, zijn ze mede-schuldig en moeten worden gestraft. Maar de uitvoerende daders blijven dan nog steeds de uitvoerende daders.
  En bv dit waren nota bene artsen: http://frontpage.fok.nl/nieuws/237237/1/1/50/32-jaar-cel-voor-mislukte-aanslagen-londen-en-glasgow.html …die kun je toch niet gelijkstellen met “vals gemaakte honden” waarvoor de eigenaar (of de fokker!) verantwoordelijk is?
  Of is iemand als Breivik dan toch onschuldig omdat hij zich alleen maar als een valse hond gek heeft laten maken door wat anderen schreven?

  Yep ik vergelijk idioten die zich door Fundamentalistische predikers en Wahabi Saud gespuis met honden ( in het arabisch een nog grotere belediging , stomme honden zelfs ….Natuurlijk gaat de individuele schuld nog steeds op … maar de oorzaak is dus Koloniale en inmiddels neo-koloniale politiek ….

 9. Op 27 februari 1933 laat Hitler de historische Reichstag te Berlijn in brand steken.

  Sorry hoor, maar dat is echt niet hard te maken. Er is helemaal niets wat in die richting wijst behalve een vaag gerucht over iets wat Göring gezegd zou hebben. En wat bezielde Marinus van der Lubbe dan, dat hij bleef volhouden dat hij het – in zijn eentje – was geweest (wat niet was wat ze hem wilden laten bekennen)?

 10. Blij dat de term antisemitisme wordt verduidelijkt. Gebeurt veel te weinig.
  Erg goed stuk over het algemeen!

 11. Joke Mizée Schreef:

  Sorry hoor, maar dat is echt niet hard te maken.

  Hoeft ook (voorlopig) niet want daar is de regelrechte vraag (zoals bij reeks hedendaagse gebeurtenissen):
  Wie profiteert ervan?

 12. @11: Klopt helemaal. Maar er is ook nog een andere vraag: hoe opportuun is het (nog steeds) voor socialisten om vol te houden dat de nazi’s de Reichstag in brand hebben gestoken? Ik snap heus wel dat ze toendertijd zich ervan wilden distantiëren, omdat ze collectief de schuld dreigden te krijgen. Maar dat ze zelfs nu nog Marinus zijn daad proberen te ontzeggen is toch wel veelzeggend.

  De Rijksdag werd in brand gestoken door een socialist die handelde in zijn eentje, in een ondoordachte opwelling. Kort daarop vond in socialistische kringen in heel Europa discussie plaats over hoe hierop te reageren. Maar de angst was te groot om in verzet te komen, zodat Hitler maximaal kon profiteren van de situatie. Dat het zo gelopen is is misschien pijnlijk maar goed verdedigbaar. Ik snap dus werkelijk niet waarom sommigen zich aan het fabeltje vastklampen dat de nazi’s achter de brand zaten (en dat zelfs presenteren alsof het om een feit zou gaan).

 13. Joke Mizée Schreef:

  Klopt helemaal. Maar er is ook nog een andere vraag: hoe opportuun is het (nog steeds) voor socialisten om vol te houden dat de nazi’s de Reichstag in brand hebben gestoken?

  Mij is altijd verteld dat het Rinus was die het deed , ook in “tot de strijd ons geschaard ” ( geschiedenis van de CPN , staat dat volgens mij ….

 14. Joke Mizée Schreef:

  Dat het zo gelopen is is misschien pijnlijk maar goed verdedigbaar. Ik snap dus werkelijk niet waarom sommigen zich aan het fabeltje vastklampen dat de nazi’s achter de brand zaten (en dat zelfs presenteren alsof het om een feit zou gaan).

  Het vonnis tegen Van Der Lubbe is gecasseerd op 21 april 1967 door een Berlijnse rechter, die hem postuum veroordeelt tot 8 jaren gevangenisstraf wegens ” poging tot brandstichting met inbraak”.

  (Let op het woord – poging. Wat in mijn thesis refereert aan het feit dat er geen harde feiten aanwezig zijn dat de hele brand van de Reichstag aan Van Der Lubbe aan te rekenen zou zijn. Er zijn meerdere brandhaarden vastgesteld.)

  Dertien jaar later, een van de Amerikaanse procureurs van Neurenberg, krijgt de vrijspraak voor hem in deze zaak. Een jaar later volgt weer cassatie.

  De (oorspronkelijke – n.r.) vonnis is officieel als “illegaal” bestempelt door de administratie van de Duitse Federale Procureur op 10 januari 2008. De vonnis tegen Van de Lubbe zou berusten op ” onjuiste prescripties die specifiek nationaal-socialistisch zijn”, heeft de Duitse parquet vastgelegd.

  Men schuift blijkbaar zeer gauw de vermeende schuld in de schoenen van een labiele,homoseksuele, communistische neuroot. Bij voorbaat de ideale prooi voor geheime diensten, toch?

 15. Bedankt voor het artikel. Het verzamelde verhaal is zeer interessant, maar niet bevestigend.
  Zou ik ook meer willen lezen over zijn geestelijke gesteldheid.

 16. @16: Die Nico Jassies heeft ook een blog, http://rinuslubbe.blogspot.com/. Ik moet zeggen dat ik tot voor kort ook een negatief beeld van Marinus had, maar er was bv. een lezing van de Dirk van Eckstichting waar Kees Walle vertelde wat er van Marinus bekend is en Rijksdagdeskundige Michael Cullen uit de doeken deed hoe hij de brand gesticht kan hebben. Op http://www.duitslandweb.nl/actueel/uitgelicht/2010/2/Interview+Michael+Cullen.html staat daar een goed verslag van.

 17. Zie noot bij oorspronkelijke artikel over het aansteken van de Reichstagbrand door de nazis:

  ‘Historicus Alexander Bahar en psycholoog/fysicus Wilfried Kugel onderzoeken 68 jaar na de terreurdaad 50.000 bladzijden aan juridische en Gestapo-documenten uit de nazitijd die tot 1990 liggen opgeborgen in Moskou en Oost-Berlijn. Het resultaat is een opmerkelijk en explosief 800 pagina’s dik boekwerk, getiteld “De Rijksdagbrand – hoe geschiedenis wordt gecreëerd” (Der Reichstagsbrand. Wie Geschichte gemacht wird; Quintessenz Verlag, 2001) dat voor het eerst nagenoeg compleet bewijs levert dat de nazis de Rijksdagbrand zelf hebben aangestoken en daarmee definitief de Van-der-Lubbe-mythe hebben ontkracht. Hitler zei overigens zelf al: “Terreur is het beste politieke wapen daar niets mensen meer aanspoort dan de angst voor een plotselinge dood.” Zie ook boekbespreking: 5 juli 2001, “The Reichstagfire 30 years on” op http://www.wsws.org Citaat Hitler uit quotes.liberty-tree.ca :“Terrorism is the best political weapon for nothing drives people harder than a fear of sudden death.”

 18. @18: Niemand ontkent dat Hitler er een maximaal slaatje uit geslagen heeft. Het artikel wat je noemt (http://www.wsws.org/articles/2001/jul2001/reic-j05.shtml) moet het vooral hebben van de getuigenissen van nazi’s vlak na de oorlog, hele discutabele getuigen dus, en het beruchte Bruinboek uit ’33, waar Jassies en zijn bronnen van zeggen dat het bol stond van de leugens over Marinus en de brand. De uitgever was een mediamagnaat die gefinancierd werd vanuit Moskou.

 19. @ Al Bakrastani:

  Het zou geen kwaad kunnen als iedereen eens het boek van Prof.Bryan Sykes zou gaan lezen:
  DE ZEVEN DOCHTERS VAN EVA

  Is verbonden als Prof. in de genetica in Oxford ( trouwens ook handig om de afkomst van #Wilders
  te kunnen lezen)

 20. Joke Mizée Schreef:

  Rijksdagdeskundige Michael Cullen uit de doeken deed hoe hij de brand gesticht kan hebben.

  Bovenstaande heeft alles van een theorie en levert geen bewijzen. Daar moet je documenten en getuigenissen voor hebben. Anders heb je het over een heilig geloof. Mooi, doch blijft steeds maar een geloof.

  @18, Inderdaad de Gestapo documenten en getuigenissen blijken een stuk betrouwbaar dan dan theorieën.

  Aan de hand van de feiten lijkt deze kwestie op wereldniveau opgelost te zijn.

 21. Overigens mijn vraag over de geestelijke gesteldheid van Van Der Lubbe blijft nog staan.

 22. ‘Op 12 januari 2008 schrijft The Guardian dat de jonge Nederlandse communist Martinus van der Lubbe ten onrechte door de nazi’s als aanstichter van de brand is beschuldigd en onthoofd gezien het concept dat de nazi-rechtspraak indruiste tegen de basisideeën over rechtvaardigheid. Hitler had de terroristische aanslag nodig om de verregaande beperking van privacy en burgervrijheden “voor de veiligheid” aannemelijk te kunnen maken met als doel de Neuordnung in Europa. Van der Lubbe wordt 75 jaar na dato vrijgesproken na jaren getouwtrek; the Guardian, 12 januari 2008: “75 years on, executed Reichstag arsonist finally wins pardon.”

  Vind het vreemd dat mensen een uitgebreid onderzoek van 800 pagina’s simpelweg afwijzen, zonder het gelezen te hebben en zonder onderzoek gedaan te hebben. Redenen o.a.: het is uitgegeven door die en die mediamagnaat van die en die achtergrond. Zelfde redenering als; o, ik geloof hem niet want hij is ‘rood’ of hij is çhristen’ en ik stem VVD. We geloven iemand dus alleen als hij uit hetzelfde kamp afkomstig is als wij.

  ”In years of meticulous research, the two authors of the book, historian Alexander Bahar and physicist and psychologist Wilfried Kugel, carried out the first comprehensive evaluation of the 50,000 pages of original court, state attorney office and secret police (Gestapo) files that had been locked away in Moscow and East Berlin until 1990.’ Daarnaast is er uitgebreid ‘çircumstantial evidence’ aangevoerd.

  Sorry schrijverts; we geloven jullie niet want jullie zaten bij een uitgever die ik niet zie zitten. Dismissed dus.

 23. @Erik, het is voor sommige mensen ook erg moeilijk om afscheid te nemen van iets waar ze jaren lang diep in geloofd hebben. Alles heft zijn tijd nodig.

  Bedankt voor de heldere feiten.

 24. @21 t/m 23: En waar zijn dan die ‘feiten’ die bewijzen dat de Duitsers het gedaan hebben, behalve wat uitlatingen die Hitler en/of Göring gedaan zouden hebben volgens derden en die ons niets anders zeggen dan dat ze er in de zevende hemel mee waren? Heeft een van jullie een blik geworpen op het blog van Jassies, die zich zowel baseert op Fritz Tobias (die de processtukken uitgebreid heeft behandeld) als op recent beschikbaar gekomen materiaal? Hoe kan ik in een paar zinnen aannemelijk maken dat hij niet labiel was? Lees daar zelf wat meer over – het Roodboek (de reactie op het Bruinboek) staat online.

  Wat die Bahar en Kugel aanvoeren volgens de link die @Erik geeft, komt erop neer dat hij het niet gedaan kan hebben omdat het zo’n groot gebouw was. Ik heb een reconstructie gezien hoe het wel kan, gebaseerd op MvdL’s eigen verklaring hoe hij het gedaan heeft. Verder voeren ze als getuigen op: het Bruinboek uit ’33 en de verklaringen van sommige nazi’s na WOII. Van het Bruinboek (goed lezen, Erik!) heb ik gezegd dat daar figuren achter zaten met een bepaalde anti-revolutionaire agenda. Meer hebben ze blijkbaar niet te bieden. Dat noem ik geen ontkrachting van Marinus’ verklaring, laat staan een bewijs van hoe het wèl gegaan is en door wie. (Het lijkt me overigens zeer waarschijnlijk dat Göring, die snel ter plekke was, nog even ‘een handje geholpen’ heeft.)

  De vrijspraak in 2008 hield niets anders in dan het ongedaan maken van het vonnis, het ging helemaal niet over de schuldvraag. Als van der Lubbe niet de waarheid sprak, dan speelde hij ofwel onder één hoedje met de nazi’s (maar dat was niet zo, want hij weigerde hun complottheorie te ondersteunen) of hij had gewoon geen motief omdat hij ‘gek’ was (ja hoor, klinkt lekker aannemelijk).

Reacties zijn gesloten.