Kamps bizarre Utopia

Minister van Sociale Zaken Kamp legde in Buitenhof vanmiddag zijn beleid uit ‘ten gunste van werkgelegenheid’ voor Nederlandse uitkeringstrekkenden en ten nadele van Oost-Europese seizoenarbeiders. Thema: `In tijden van crisis’

Een paar dingen vielen op: Clairy Polak had wel wat meer kritische vragen mogen stellen over zijn beleid. Het enige waar ze op doorging was hoe Kamp uitkeringsgerechtigden in de bijstand ‘met enige aandrang’ te werk wilde stellen in de land- en tuinbouw.
Het antwoord van Kamp daarop bleef herhaaldelijk vaag, maar kwam erop neer dat uitkeringen dan ingetrokken zouden moeten worden.

Ten tweede: Het onlangs gelanceerde idee van Kamp om bijstandsgerechtigden het hele jaar door in eigen land op tournee te laten gaan, daar waar werk is, bleef geheel buiten schot. Zeg maar werkverschaffingstoerisme. Hoe deze mensen te motiveren en te huisvesten? Een gemiste kans van Clairy.

In plaats daarvan, en dat is drie, oreerde Kamp over Oosteuropees uitkeringstoerisme: buitenlanders zouden hier wél mogen werken maar niet dermate permanent wonen dat ze uitkering zouden kunnen trekken.
Ik zou aan Kamp gevraagd hebben of ze dan ook niet hoeven mee te betalen aan allerlei sociale premies volgens CAO, plus verplichting belastingafdracht. Geen lusten, dan ook geen lasten toch?

Ten vierde valt weer eens op hoe Kamp met dubbele tong spreekt en van twee wallen wil eten:
Als goed VVD-er wil hij wél een EU, zeg maar een Verenigde Staten van Europa, maar van vrije vestiging werkkrachten in lidstaten mag geen sprake zijn, tenzij ze hoog opgeleid zijn.
Laag betaald arbeidspotentioneel moet opkrassen naar eigen lidstaat als er geen werk meer is.
Zelfs in een federaal land als USA mag een inwoner van een staat wonen waar hij wil en daar blijven, desnoods in een caravanpark.

Tenslotte nog een gemiste kans, waar een van de andere gespreksdeelnemers, arbeidsdeskundige, overigens wèl even op doorging:
Nederlandse land- en tuinbouwers staan he-le-máál niet te springen om Nederlandse dwangarbeiders.
Waarom niet? Omdat die geen ‘groene vingers’ hebben, niet gemotiveerd genoeg zijn en er meestal fysiek niet geschikt voor zijn.
In tegenstelling tot Oosteuropeanen, want dat zijn meestal geboren boerenknechten, van jongsaf vertrouwd met de natuur die daar nog welig tiert, geschapen om te schoffelen en te harken, en naar wat de man zei zouden ze het nog redelijk graag doen ook, mits fatsoenlijk betaald uiteraard.

Wat Kamp voorstelt, (‘Orde op zaken’ zei hij) Ausländer raus en ‘uitkeringstrekkers’ weer aan de slag, zal zeker geen win-winsituatie zijn, namelijk blijkens Kamp land- en tuinbouwboeren blij, bijstander blij en dankbaar. Alle problemen in één klap opgelost.

Deze laatste zal niet barsten van enthousiasme omdat hij gewoon onderworpen blijft aan de zelfde plichten en controlesystemen buiten het werk om als een ‘thuis op de bank liggende’ werkloze.
Wat neerkomt op geen voordeur mogen delen met andere dwangwerkplichtige uitkeringsgerechtigde teneinde kosten levensonderhoud te delen, verplichting toestaan huisbezoek en controle girorekeningen, verbod op zwart werken naast kassenbaan, voldoen aan sollicitatieplicht en nog zowat plichten die een gewone CAO-betaalde werkkracht niet heeft. Bijvoorbeeld accepteren dat er constant er een dossier over de uitkeringsgerechtigde wordt bijgehouden, zelfs als hij of zij gewoon werkt.

Om nog maar te zwijgen over hoe Kamp al die rondtrekkende ex-uitkeringstrekkende dwangarbeiders wil huisvesten, compleet met mogelijk gezin. Wil hij nieuwe woonwagenbewoners kweken? Daar had de VVD toch ook wat op tegen? Gelet op protesten van villaparkbewoners in diverse Brabantse gemeenten die zogenaamde ‘kampers’ ver buiten  hun wijkjes wilden hebben omdat hun huizen er minder waard door zouden worden?

Hoe dan ook, mochten beleidslieden als Kamp en de door hem geprezen Rotterdamse PvdA wethouder Florijn (die in Leeuwarden een spoor van beleidsverwarring achterliet) hun zin krijgen door onvrijwillig werkloze mensen massaal in de nieuwe kaskampementen te drijven, vrees ik dat de kwaliteit van de Nederlandse exporttuinbouwproducten er niet beter op zal worden. En dat weten tuinders en bollenboeren maar al te goed.

In onvrijheid en tegen een schamele grijpstuiver is nog nooit iets kwalitatief goeds gepresteerd.
Onlangs las ik daarover een goed relaas, hoe geïmporteerde dwangarbeiders in Deutsche Arbeitseinsatz tussen 40 en 45 iets heel subtiels veranderden tijdens productie van b.v. de kanonslopen van tanks, waardoor deze ontploften na het eerste schot, wat overigens enorme represaillemaatregelen (marteling, executies) van de Nazi’s op de tewerkgestelden tot gevolg had.

12 gedachten over “Kamps bizarre Utopia”

 1. Een goede vraag zou nog zijn waarom er een toenemend aantal Midden-Europeanen in de WW en de bijstand belandt? Is het aangeboden werk dermate zwaar dat zelfs zij het na een paar jaar niet meer aankunnen?

 2. Dat Kamp niets geeft om sociale voorzieningen dat wist ik al. Maar de manier waarop hij spreekt over arbeidsmigranten uit Oost-Europa kwam op mij over als puur vreemdelingenhaat. De leefbaar-man uit R’dam leverde daarop nog een goede aanvulling. Onderbetaalde illegalen verdienen 2 tot 3 x modaal stelde hij ook nog. Ongelofelijk zoals er over mensen werd gesproken. Waardering heb ik voor de immigratiedeskundige die zei dat het beleid dat Kamp wil uitvoeren zal niet leiden tot minder instroom van arbeidsmigranten. En dat het neerzetten van arbeidsmigranten uit Oost-Europ als uitkeringstoeristen misleidend is. Hein de Haas vindt het hypocriet om enerzijds in te stemmen met het openzetten van grenzen voor arbeidsmigratie tbv de vraag van werkgevers en de last die daardoor voor de samenleving ontstaat te verhalen op werknemers en uitkeringsgerechtigden. Uitbuiting en illegaal handelen van bedrijven moet uiteraard tegengegaan worden vindt ook Kamp, maar waar blijft het beleid om illegaliteit en uitbuiting tegen de gaan? Nou de strategie van Kamp is werkelozen en uitkeringsgerechtigden via dwang en straf zover te krijgen dat de arbeidsmigranten van de arbeidsmarkt verdrongen worden.
  De vraag naar de arbeidsvoorwaarden voor de in te zetten Nederlandse uitkeringstrekkers blijft ongesteld. Gaan de werkgevers dan wel het wettelijk miinimumloon betalen, wordt daar dan beleid op ingezet?

 3. #3 Witte Duif. Even een verbetering mijnerzijds, ik schreef: `Het antwoord van Kamp daarop bleef herhaaldelijk vaag, maar kwam erop neer dat uitkeringen dan ingetrokken zouden moeten worden.’

  Bedoeld is dat hij uitkeringen van bijstandsgerechtige Nederlanders wil intrekken bij weigering aan de slag te gaan in tuinbouw. Daar kwam het wel op neer wat hij zei.
  Witte duif Schreef:

  De vraag naar de arbeidsvoorwaarden voor de in te zetten Nederlandse uitkeringstrekkers blijft ongesteld. Gaan de werkgevers dan wel het wettelijk miinimumloon betalen, wordt daar dan beleid op ingezet?

  Bij een aantal tewerkstellingsprojecten op kleinere schaal in diverse gemeenten wordt geen minimumloon uitbetaald. Dit onder het motto van Florijn (Wethouder SZ Rotterdam): `Voor wat hoort wat’. `Tegenprestatie voor uitkering’. Men moet ongeacht opleiding 32 uur per week werken wat dan zou neerkomen op hetzelfde inkomen als het minimumloon, maar dat is onzin omdat het niet als loon per CAO wordt uitbetaald, was dat maar waar, maar gewoon als uitkering met alle in mijn stuk genoemde uitkeringsplichten en verplichte onderwerping aan controledwang privé thuis, (8e alinea) waar een gewone werknemer, hoe laag betaald ook, niet mee te maken heeft.

 4. Wat zijn dan de kosten voor werkgever? Het kan toch niet zo zijn dat die alleen een vergoeding betaalt aan de gemeente, zonder werkgeverslasten te hoeven betalen? Het is sowieso bizar dat de nederlandse glastuinbouw maar ook de aspergetelers e.d. permanent niet in staat of bereid zijn om personeel conform de wet en cao te betalen. Wanneer er niet massaal geprobeerd werd om de wet te ontduiken zouden er veel minder problemen zijn om vacatures in te vullen. Maar de producenten van de exportproducten waar nederland zo trots op is kunnen vrij ongehinderd hun gang gaan.

 5. Witte duif Schreef:

  Wat zijn dan de kosten voor werkgever? Het kan toch niet zo zijn dat die alleen een vergoeding betaalt aan de gemeente, zonder werkgeverslasten te hoeven betalen?

  http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-12-2011/rotterdam-wil-werklozen-kassen-laten-werken

  Die kosten voor de werkgever zullen nog wel worden uitgewerkt, maar groot zal het onkostenplaatje niet zijn. Per belangengroep PEL Leeuwarden las ik zoujuist:

  ‘De Rotterdamse plannen om mensen uit de bijstand in de kassen en de haven aan het werk te krijgen zijn o.a bedoeld om de vloed aan Polen, Bulgaren etc in te dammen. Werkelozen als zee-kering tegen een vloedgolf aanmigranten, en dat alles in strijd met Europese verdragen. Alles vrije markt etc, totdat het de regering niet uitkomt, en dan krijgen we dit. Vroeger zijn de Deltawerken aangelegd met de arbeidkrachten van werkelozen. Nu krijgen we weer dit. En dat wordt naar buiten gebracht op het moment, dat de Nieuwe Bijstandswet met stakende stemmen over de streep is gegaan. Dit is nooit in de discussie betrokken geweest.
  Ik hoop, dat het Henk en Ingrid nu duidelijk wordt hoe ze besodemietert worden, maar misschien leren ze het ook nooit.’

  En Witte Duif, (jouw woorden): ‘bizar dat de Nederlandse glastuinbouw maar ook de aspergetelers e.d. permanent niet in staat of bereid zijn om personeel conform de wet en cao te betalen.’
  Inderdaad te zot voor woorden.
  Als iets te duur is om te produceren en een winstmarge te halen, dan produceer je het toch niet?
  Met gewone loonkosten is glastuinbouw en apergeteelt in NL dus niet eens rendabel!

 6. Oeps, kleinigheidje misgegaan in lay out reactie.

  zo beter? (was een gokje) – red.

 7. stuk vanaf regel 5 `De Rotterdamse…. etc tm. r. 14… nooit moest eigenlijkweg, omdat er later weer staat. 🙂

  het kwam me al zo bekend voor 😛 – red.

Reacties zijn gesloten.