Hoofddoek, hongerstakers, bijzaak, halszaak

Het rommelt nog wat na, dat rare staatsbezoek van Beatrix aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Oman. De discussie, als dat niet teveel eer is voor de uitwisseling van commentaren, gaat zoals zo vaak voornamelijk over bijzaken. De hoofdzaken zitten buiten beeld en vinden bijvoorbeeld plaats in kerkers van Oman.

Eerst die bijzaken. Ik doel natuurlijk op de heisa over de hoofddoek van Beatrix, de tweet van Wilders, de reactie van Beatrix en aanpalende ruis. Bea gaat met doek over hoed naar moskee. Wilders twittert dat het een wanvertoning was en stelt zelfs Kamervragen. Is een hoofddoek immers geen teken van onderdrukking van de vrouw? Beatrix noemt dat “echte onzin”, aldus de Volkskrant, “al was het alleen maar omdat vrouwen in deze streek helemaal niet worden onderdrukt.” Maxima doet er nog een schepje bovenop. Zij zegt dat in vooral de VAE jongens zich meer zorgen moeten maken, gezien de grote meerderheid van vrouwen die studeert en het grote aantal vrouwelijke nieuwe ondernemers: beiden 70 procent.

Premier Rutte valt Beatrix bij en legt uit dat de koninklijke hoofddoek gedragen werd als teken van respect bij het bezoek aan een moskee. Niets aan de hand dus, behalve dan voor Wilders die na het hele gedoe drie zetels in de peilingen was kwijtgeraakt. Zijn aanhang blijkt gezagsgetrouw, óók als het een traditioneel koninklijk gezag betreft, óók als die gezagsgetrouwheid ze in botsing brengt met hun verering van de Grote Leider. Verschillende elementen van rechts denken kwamen hier in botsing, ten nadele van Wilders. Dat laatste is winst. De betoonde loyaliteit aan Beatrix is dat echter geenszins.

Ik zie namelijk geen reden voor de lofprijzingen die Beatrix uit progressieve hoek kreeg. Ja, wat Wilders deed was zijn gebruikelijke stijl van fascistische provocatie. Nee, het dragen van een hoofddoek is geen bevestiging of erkenning van vrouwenonderdrukking. In dit specifieke geval was het vooral beleefdheid jegens de gastheren van de bezochte landen, wellicht ook een provocatie om Wilders op de kast te krijgen zoals Trouw-columnist Ephimenco stelt. Maar we moeten niet gaan doen alsof Bea, door deze kledingskeus en haar opmerkingen erover, een multiculturele heldendaad heeft begaan of zoiets. En we moeten helemáál niet meegaan met de positieve toonzetting van het koninklijke stel over de gastlanden.

Nee, het dragen van hoofddoeken is geen teken of bewijs van vrouwenonderdrukking. Maar daar volgt niet uit dat die vrouwenonderdrukking in de twee bezochte landen niet bestaat, niet ernstig is of iets dergelijks. Het gaat hier om repressieve staten. Vrouwenonderdrukking bestaat daar, is er springlevend. Die zit alleen niet in de hoofddoeken, maar in de praktijken binnen families, in het dagelijks leven, in dát deel van het bestaan van mensen die Beatrix niet te zien zal hebben gekregen.

Vrouwen worden ook nog in meer algemene zin onderdrukt: als onderdanen, net als mannen, van een politiek autoritair bestel zoals dat van de VAE, dat geen democratie kent, en waarin voor het eerst landelijke verkiezingen plaatsvonden in 2006 – voor de helft van de zetels van een orgaan met slechts adviserende bevoegdheid. Nog in april vorig jaar werden in dat land vijf mensen die zich voor méér democratie inzetten, gearresteerd. Dat die onderdrukking zich niet spécifiek op vrouwen richt, betekent bepaald niet dat vrouwen niet onderdrukt zijn langs deze weg van repressie en gebrek aan zeggenschap. Det het aantal meisjes dat hoger onderwijs volgt, sterk is gegroeid, is mooi. Maar het heft deze soorten ongelijkheid en onvrijheid niet automatisch op.

Wilders’ uithaal naar de hoofddoekdracht van Bea was reactionair. Maar het koninklijke verweer was deels apologie voor de bezochte regimes en evenzeer reactionair. Tussen die twee kiezen is voor linkse mensen nergens voor nodig, zelfs schadelijk. Kiezers prijzen omdat ze traditionalisme en hoflakeierij prefereren boven fascistische provocaties ga ik niet doen. Want dáár – en niet zozeer om de inhoud van de provocatie zélf – ging het weglopende kiezers vooral om: láát onze koningin toch! Dat dit alles tot zetelwinst voor de SP leidde – dáár bleken kiezers die de PVV de rug toe keerden nu vooral heen te gaan – , zoals een peiling aangeeft, is fijn voor die partij. Misschien dat er op deze wijze nog eens een Koninklijke Weg naar het Socialisme kan worden bewandeld. Maar linkse politiek is nog wel iets anders dan dat.

Bij dit alles is, zoals gezegd, de hoofdzaak buiten beeld gebleven. Wat moest de koningin sowieso in die landen? Welnu, zakendoen, of preciezer gezegd, het zakendoen van ondernemers ‘faciliteren’, een teveel gebruikt moeilijk woord voor makkelijker maken. Zaken met een bewind dat arbeiders en hun rechten vertrapt. Tijdens het staatsbezoek leidde dat heel even tot een publicitair probleempje. Er bleken al sinds december 22 mensen in hongerstaking te zijn in Oman. Zij waren vorig jaar opgepakt tijdens het soort protesten dat destijds het toen al voorgenomen staatsbezoek publicitair lastig maakte. De hongerstakers vinden hun veroordelingen, gevangenisstraffen van zes maanden tot maar liefst vijf jaar, wegens onder meer het blokkeren van wegen en het bezit van springstoffen, onrechtvaardig. Ze worden nu gedwongen gevoed in een ziekenhuis. Dit kwam op 8 januari naar buiten, vlak voor het staatsbezoek Oman zou bereiken.

Op 10 januari concludeerde een hoofdredactioneel commentaar in Trouw dat het staatsbezoek eigenlijk dus toch niet zo’n goed plan was. Nee, je kunt niet elke dictatuur boycotten, aldus de strekking. Maar uitgerekend op bezoek gaan terwijl de repressie in de gaten loopt, is minder geslaagd. Tips aan regimes, derhalve: houdt uw kerkers nog wat méér gesloten, zorg dat er nóg minder nieuws naar buiten komt, want de banvloek van Trouw is een risico dat niet genomen kan worden…

Intussen blijkt niet alleen de repressie in Oman er in te hakken. Ook het verzet zelf gaat door. Op 8 januari betoogden enkele tientallen migrant-arbeiders uit India uit protest tegen het niet uitbetalen van hun loon. 27 van deze arbeiders liepen daarom een mars van 20 kilometer. Het gaat om schoonmakers, in dienst van een schoonmaakbedrijf dat een contract had van een groot autobedrijf. De parallel met arbeidsverhoudingen in de schoonmaaksector in Nederland – ook uitbesteding van opdrachtgever via schoonmaakbedrijven – is opmerkelijk.

Het was niet de de enige arbeidersactie deze maand in Oman. Op 16 januari berichtte Gulf News dat arbeiders op het vliegveld van Muscat een staking voor betaling van overuren hadden beëindigd, zonder bevredigend resultaat, onder sterke druk van autoriteiten. Bovendien bleek dat één van de stakers spoorloos was. Misschien dat we tijdens een komend staatsbezoek van Beatrix vernemen dat deze arbeiders in hongerstaking is. Of erger.

Dit stuk is eerder geplaatst op de website van rooieravotr van peter Storm.

1 gedachte over “Hoofddoek, hongerstakers, bijzaak, halszaak”

  1. ” Ja, wat Wilders deed was zijn gebruikelijke stijl van fascistische provocatie. Nee, het dragen van een hoofddoek is geen bevestiging of erkenning van vrouwenonderdrukking. ”

    Dit is een interessant opmerking waaruit valt te concluderen dat Wilders gewoon een fascistische provocateur is.

    Net als zijn aanhang, moet ik aannemen?

Reacties zijn gesloten.