Selectieve verontrusting over verkiezingen in Egypte en South Carolina – what’s the difference?

Juan Cole maakt een interessante vergelijking tussen de reacties van de media op de uitslagen van de verkiezingen in Egypte en de primaries van de Republikeinen in de Amerikaanse staat South Carolina.

Bij de verkiezingen in Egypte behaalden de Moslimbroederschap 47% en de fundamentalistische Nur partij 29% van de stemmen. Dat is samen 76%. Maar de partij van de Moslimbroederschap heeft steeds aangekondigd, dat ze geen coalitie zal sluiten met Nur, maar met een of meer seculiere partijen.

Dat neemt niet weg, dat vrijwel alle westerse media ach en wee roepen, en de vrees van vrouwen, Kopten en secularisten (gelovigen of niet gelovigen die voorrang geven aan de wetten van de staat boven de opvattingen van het religieuze establishment) breed uitmeten. Maar de vraag, WAAROM de Egyptische mannen en vrouwen “in the street”  zo gestemd hebben, wordt niet aangeroerd. Daar zijn best aannemelijke en geruststellende verklaringen voor, waarop we straks terugkomen.

Dan de staat South Carolina. Vier miljoen inwoners. Dus maar een klein deel van de 250 miljoen Amerikanen. In deze staat zijn 60 à 65% van de republikeinse kiezers “evangelicals”.  Als je het over evangelicals (evangelikalen) hebt, dan moet je je een wirwar van protestantse kerkelijke organisaties voorstellen, die met elkaar gemeen hebben, dat ze de meest exotische interpretaties van de Evangeliën aanhangen. Velen daarvan geloven in een “rebirth”, een wedergeboorte, die de mens in direct en exclusief in contact zou brengen met God (G.W. Bush was er zo een).

Velen interpreteren de Openebaring van Johannes van Patmos in die zin, dat de ruiters van de Apocalyps nabij zijn en dat men zich naar Jeruzalem moet begeven om tot de uitverkorenen te behoren. De staat Israël ontkent niet, dat hij het Begin van het Einde vertegenwoordigt voor deze mensen, maar natuurlijk geloven de aanhangers van de Torah geen barst van deze christelijke onzin. Maar het helpt om het toerisme naar Israël te bevorderen, dus, net zo als wij Hollanders zouden doen, bieden ze prachtige en kostbare excursies aan in het Heilige Land.

Het monogame huwelijk is heilig, abortus van den duivel en homofilie nog meer. Daarvan kan je op aan.  Daarom is het opmerkelijk, dat deze kiezers meer hebben gekozen voor de gepatenteerde overspel-pleger Newt Gingrich dan voor de mormoonse maar monogame Mitt Romney. Waarom? Ach, het gaat de evangelicals niet zozeer om de gelijkheid van man en vrouw. Eigenlijk zijn ze gewonnen voor het patriarchaat, wat inhoudt, dat het alfa-mannetje zijn zaad naar verkiezing verspreiden mag onder zijn dienstmaagden. Stijl-DSK, zou je kunnen zeggen.

Maar hebben de Amerikaanse media pro-choice-vrouwen uit South Carolina geïnterviewd, zoals ze dat wel met Egyptische vrouwen hebben gedaan, na de overwinning van vergelijkbare fundamentalisten in Egypte? Geen sprake van!

Religieus fanatisme wordt getolereerd, zolang het zich op het christendom beroept. Zodra in Tunesië of Egypte partijen opstaan met ideologieën à la CDU, CSU of de vroegere Italiaanse Democrazia Christiana, oftewel gewoon het Nederlandse CDA, roept men moord en brand (vergelijk ook de AKP in Turkije). Maar zodra het interessante niet-fanatieke bewegingen in de wereld van de Islam betreft, zouden we het liefst de uitslag van eerlijke verkiezingen ongedaan maken.

Wat trouwens in Algerije (1990) gebeurd is en wat nog steeds doorziekt in de niet-erkenning van de keuze voor Hamas in Gaza en voor Hezbollah in Zuid-Libanon.

Ik denk, dat we, jammer genoeg, een periode hebben te aanvaarden, waarin bewegingen van het christendemocratische type als de Moslimbroederschap of de AKP hun ding gaan doen: minder bureaucratie en corruptie, maar geen gezonde democratie. We hebben onszelf de tijd daarvoor gegund, ongeveer 100 jaar geleden.

Waarom die tijd niet ook gunnen aan de mensen die met gevaar voor eigen leven de dictaturen omver hebben geworpen?

Het kolonialisme en de vanzelfsprekende witte suprematie zijn voorbij. Even wennen.

Over Gingrich’s occulte banden met de Israelische wapenhandel: Laura Rozen.

Over de financiering van Gingrich door Sheldon Adelson, de Amerikaanse casino-miljonair: Huffington Post.

Over de toenemende secularisering van de Egyptenaren: Opinie-onderzoek.

1 gedachte over “Selectieve verontrusting over verkiezingen in Egypte en South Carolina – what’s the difference?”

Reacties zijn gesloten.