Basisinkomen als nieuwe zekerheid

Het goede leven dat wordt nagestreefd met het basisinkomen veronderstelt een bepaald mensbeeld, waarbij het uitgangspunt is dat mensen de juiste keuzes maken als zij voldoende vrijheidskansen krijgen. Daar zit een zekere generalisatie in opgesloten. Enerzijds dat mensen in meerderheid het goede leven nastreven en anderzijds dat dit wordt bewerkstelligt door het doorvoeren van een basisinkomen.

Jan Hoek legt feilloos de vinger op de zere plek met zijn stelling: “Ledigheid is des duivels oorkussen”. Daar ligt het risico van het basisinkomen. Door het ontkoppelen van inkomen en arbeid, wordt de mogelijkheid geopend dat mensen wel profiteren maar niet bijdragen aan het sociale systeem. Dat zou de noodzakelijke maatschappelijke steun zwaar ondermijnen. En juist in een tijd van mediacratie is maar een klein percentage van niet-participanten nodig om het fundament onder het sociale systeem weg te spoelen.

Het basisinkomen als principe bestaat op zich al in de vorm van een belastingvrije voet en het recht op een minimuminkomen. We stellen echter vele en vaak onmogelijke eisen aan mensen om dat minimum te verwerven. We moeten solliciteren waarbij amper de persoonlijke situatie en keuzes van burgers in overweging worden genomen. We gaan krampachtig om met burgers die willen zorgen voor hun moeder of hun gehandicapte kind. Ook vrijwilligerswerk wordt als iets vanzelfsprekends gezien, waar geen waardering tegenover staat. De ‘beloning’ vanuit de maatschappij voor dergelijke zaken is nihil. Tekenend was de uitspraak van Sabine Uitslag van het CDA die zich hardop afvroeg wat de burger voor de samenleving doet, terwijl er bijna 4 miljoen vrijwilligers zijn. Anderzijds trekt de maatschappij hard aan de burger om toch vooral zoveel mogelijk te besteden. Welvaart overstijgt het belang van welzijn. Dergelijke bewegingen in de maatschappij worden niet geadresseerd als je het basisinkomen doorvoert.

De andere valkuil in het stuk is het veronderstelde mensbeeld. Maar over welk mensbeeld hebben we het dan?

 • homo economicus is een mensbeeld waarin de mens eerst en vooral een economisch wezen is, dat wil zeggen gericht op de bevrediging van zijn behoeften op efficiënte, rationele of logische wijze.
 • homo faber stelt dat mensen wezens zijn met een aangeboren drang tot arbeid en creativiteit, gericht op het naar hun hand zetten van de eigen leefomgeving.
 • homo ludens is een mensbeeld waarin de mens eerst en vooral een spelend wezen is.

Typologieën van een mensbeeld die wezenlijk van elkaar verschillen. Het principe van het basisinkomen sluit het beste aan bij de homo faber en deels bij homo ludens. Het is echter de homo economicus die momenteel de boventoon voert. Daar bedoel ik niet in aantal mee, maar wel in het streven vanuit de maatschappij. Zal het doorvoeren van het basisinkomen de invloed van de homo economicus terugdringen ten faveure van de homo faber? Dat lijkt mij uiterst twijfelachtig als de externe omstandigheden, economische en politieke ordening, een dergelijk streven niet stimuleren. Ook onderkend het principe van het basisinkomen niet dat er fundamentele verschillen zijn tussen de verschillende groepen mensen, die wel degelijk aan een ander mensbeeld voldoen.

Die mensbeelden vinden niet alleen hun oorsprong in de maatschappij maar ook in de mens zelf. Het streven naar een basisinkomen, indien gewenst, dient dus vooraf gegaan te worden door een andere, vooral, economische ordening. Zolang de huidige economische ordening er voor zorgt dat de werknemer in Schiedam wordt weggedrukt door de werknemer uit goedkopere landen, zal de druk tot meer presteren en consumptie drift blijven bestaan. Het doorvoeren van het basisinkomen zal dan een niet rationele keuze zijn in de ogen van een homo economicus en afgewezen worden.

Het realiseren van een ontspannen maatschappij kan m.i. alleen gepaard gaan met het weghalen van de belangrijkste oorzaken van de huidige spanning. De onbeheerste drang naar winstmaximalisatie, het ontbreken van waardering in welke vorm dan ook van vrijwilligers en maatschappelijk werk en een samenleving die vooral gestuurd wordt door de politiek op financieel-economische prestaties. En daarbij blijft de vraag dat als gevolg van de verschillende mensbeelden er voldoende draagkracht zal zijn voor een goed gefundeerd sociaal systeem, waarbij de maatschappelijke participatie tussen groepen mensen duidelijk anders zal zijn.

Dit stuk is eerder geplaatst op de site van GroenLinkser Hans Groen.

58 gedachten over “Basisinkomen als nieuwe zekerheid”

 1. [ “Ledigheid is des duivels oorkussen”. Daar ligt het risico van het basisinkomen. Door het ontkoppelen van inkomen en arbeid, wordt de mogelijkheid geopend dat mensen wel profiteren maar niet bijdragen aan het sociale systeem ] etc.

  Wat een ontzettend dom stuk van die GroenLinkser. Misschien is een basisinkomen wel gewoon veel makkelijker dan al die ingewikkelde regels, eneen basisrecht voor mensen op een normaal bestaan zonder met je reet bloot te hoeven voor een bijstandscentje. Van het gezeik en gezeur af willen zijn van die ambtenaren die wel eens zullen beslissen of je wat krijgt. en het bestaat al volgens hem door de belastingvrije voet, ja hoor, leuk bedacht.
  GroenLinks. Links. Links. Links. Gewoon invoeren, en alle regels afschaffen. 1500 euro voor een aleenstaande, en 2500 voor twee. Kost niks extra.
  Dat het er niet is, heeft met het Calvinisme te maken: in het zweet des aanschijns dient men zijn brood te verdienen. tot je neerstort. ( laatste staat er niet bij).

  En met wantrouwen heeft het ook te maken: mensen zullen wel niks meer doen als ze zomaar geld krijgen. Nou, neem maar van mij aan dat iedereen, betaald of onbetaald, iets wil betekenen voor anderen. Maar misschien niet meer in die rotfabrieken of ander hersendodend productiewerk waar anderen er met de centen vandoor gaan.

  Zo, kom maar op 🙂 lust iedereen rauw vandaag 🙂

 2. LeRoiDanse Schreef:

  Nou, neem maar van mij aan dat iedereen, betaald of onbetaald, iets wil betekenen voor anderen.

  Daar zit dus het verschil met de homo-economicus: die gelooft er niets van dat mensen geneigd zijn iets te ondernemen waar ze niet financieel wijzer van worden. Maar wat zou er gebeuren als alle mensen om te beginnen hetzelfde basisinkomen hebben. Vooroordelen over sociaal zwakken vallen weg, er is bestaanszekerheid zonder vernedering etc. Zou er niet een boel creativiteit vrijkomen? Vrijwilligers werken omdat ze het willen en er plezier aan beleven en betrokken zijn, terwijl betaalde krachten zuchten onder hun verplichtingen.

  Het zou een prachtig experiment zijn om te bezien of een basisinkomen voor iedereen zou leiden tot meer creativiteit en belangeloos ondernemen
  De enkeling die alleen door geld te motiveren is laat die maar zijn best doen om rijk te worden.
  Geld maakt niet gelukkig. Dat staat min of meer wetenschappelijk vast.
  Voldoende geld voor de basisbehoeften is wel nodig. (the worldbook of happiness – Leo Bormans)
  http://sargasso.nl/archief/2011/05/22/geluk-een-schat-aan-wijsheid-voor-op-de-wc/

  Daarentegen is te veel geld een blok aan het been. De befaamde Sonja Lyubormirski concludeert:
  dat rijke mensen niet echt veel gelukkiger zijn dan mensen met minder geld.
  Ze besteden niet meer tijd aan prettige bezigheden dan anderen.
  In een studie onder 792 goed verdienende volwassenen gaf meer dan de helft aan dat hun rijkdom hen niet gelukkiger had gemaakt. Eén derde van de mensen met een vermogen van meer dan 10 miljoen (dollar) gaf aan dat geld meer problemen opleverde dan het oploste.
  en tot slot : Rijke mensen hebben meer kans om dagelijks angst of woede te voelen.

  Het is maar waar je voor wil gaan.

 3. @ 2: Hallo witte Duif:

  Wat grapppig, toen ik vanmorgen de reactie schreef dacht ik: áls er iemand zal reageren, is het Witte Duif,
  en jawel, ook nog met een reactie die ik volledig kan onderschrijven, helemaal mee eens.
  Mensen durven inderdaad zo weinig van bestaande denkkaders af te wijken.

  In -ik meen- Stockholm waren ze de criminaliteit spuugzat, en de daarbij behorende “verdediging”en afweer zoals alarmen, hekken, burengedoe enzovoorts.
  Als experiment werd toen ineens alles opgedoekt, rigoreus alle tuinhekken verwijderd, alarmlichten, etc etc etc. De cirkel werd direct doorbroken, de criminaliteit verdween.
  Zo simpel kan het soms zijn.

 4. Witte duif Schreef:

  Daarentegen is te veel geld een blok aan het been. De befaamde Sonja Lyubormirski concludeert:
  dat rijke mensen niet echt veel gelukkiger zijn dan mensen met minder geld.

  Ik weet niet of dit zo is. Maar ik ben graag bereid het risico te nemen als mensen veel geld op m’n bankrekening willen storten. Mocht me dat inderdaad niet gelukkiger maken ben ik voor de volle 100% bereid de stelling te ondersteunen. Belangrijk is wel dat uiteraard dat ik het bewijs daadwerkelijk heb. Anders is het maar gelul in de ruimte.

 5. Die meneer van groenlinks heeft weer een aardig stukje angst verwoord. In deze maatschappij leven we van angst, althans worden we volgestopt met allerlei feiten die niet gecheckt zijn en voor waar worden aangenomen. Feiten ingegeven door calvinistische en nationalistische aard.
  De homo economicus is een bovennemer en geen ondernemer. Het wordt tijd dat de de mens eens in de gaten krijgt dat zij zelf het heft in handen hebben en dat kan wanneer iedereen een basisinkomen heeft. Dan krijg je tijd om eens echt te studeren, kunst te maken, mantelzorg te verlenen, de tuin van je buurvrouw bij te houden, of een andere leuke klus te doen voor een hoeveelheid geld die jij bepaald en niet bepaald wordt door cao en wetten.

  Een andere economische ordening kan tegelijkertijd ingevoerd worden. Om maar eens wat persoonlijke stokpaardjes te noemen: Rente afschaffen (speculeren heeft geen zin meer), Loonbelasting afschaffen (zwartwerken kan niet meer) en de belasting op consumptieve goederen en grondstoffen verhogen( lekker groen!)

  Afschaffen die uitkeringsinstanties zoals UWV, Start, IB-groep, etc en afschaffen die WW, WAO, kinderbijslag, bijstand AOW, WIA, WAJONG, kinderopvangtoeslag, en dan gaan we al die ontslagen papierschuivers laten coaching door die ZZPérs die daar zin in hebben om leuke dingen te doen met mensen in plaats van te stressen om elke maan de touwtjes aan elkaar te knopen.
  Ga maar bij het NIBUD op bezoek om te kijken hoeveel het Onvoorwaardelijke Basisinkomen zou moeten zijn om als mens gezond en stressloos rond te komen.

  Bij de ontkoppeling van arbeid en inkomen stelt de groenlinkser dat mensen niet meer bijdragen aan het sociale systeem en allen maar blijven teren op de maatschappij? Wat doen die potverteerders dan met hun basisinkomen? Geven ze dat dan niet uit in de winkels om hun nodige boodschappen te doen, hun huur te betalen, en andere eerste levensbehoeften. Denkt meneer groenlinkser nou echt dat iemand met alleen een basisinkomen daar genoegen mee neemt. Nee, die gaat er echt wel bijklussen hoor, maar wel die klussen die uit het hart komen. Over sociaal geproken.

  http://basisinkomen.nu #obi

 6. LeRoiDanse Schreef:

  Wat een ontzettend dom stuk van die GroenLinkser.

  Daarmee bedoel je Jan Hoek neem ik aan, en niet Hans Groen. Mij treft het al als wonderbaarlijk om überhaupt 1 GroenLinkser tegen te komen die voor het idee te porren is, dat is nl. in geen 20 jaar voorgekomen. Iedereen die erover begon werd afgefakkeld. En zo te zien zijn er zelfs meerdere voorstanders, het lééft zowaar.

 7. @6: Orthelius:

  Leuk dat er zelfs een site over bestaat, en met je opmerkingen kan ik het alleen maar eens zijn.

  @7: Joke:

  Alleen vrees ik dat bij GroenLinks niet meer de bereidheid is om te “durven”, nu ze het neoliberalisme schijnen te omarmen. Maar wie weet. ik blijf hopen 🙂

 8. @8: Dat die discussie intern gevoerd wordt is al heel wat. Hoe dat zich verhoudt tot de i.h.a. nogal rechtse (want neoliberale) ideeën over flexibilisering van de arbeidsmarkt is mij ook duister. (Aan de andere kant: het basisinkomen versterkt de onderhandelingspositie van de arbeider – ware het niet dat er lagelonenlanden bestaan.)

  Vanaf de oprichting is het basisinkomen voor GL onbespreekbaar geweest. In de jaren ’90 woedde er een lokale polemiek tussen GL en de Invalshoek (een onderdeel van Vrijplaats Koppenhinksteeg) waaruit aardig naar voren komt hoe de redenatie van GL was(/is?). De positie van arbeiders kon naar hun idee alleen versterkt worden via loonmaatregelen, vrijwilligersorganisaties dienden dan ook te streven naar betaalde banen. Een evt. ontheffing van sollicitatieplicht voor actieve vrijwilligers zou dat nobele streven maar in de weg staan. (Zie evt. http://www.doorbraak.eu/gebladerte/00618p35.htm)

 9. @10 vooruitziende discussie uit 1993, is alleen maar erger geworden na 10 jaar.
  ” Arbeit muss Sein”, “Arbeit macht Frei”
  wat denken we om het eens om te draaien “Sein Muss” und “Freiheit macht Arbeit”
  #OBi

 10. Witte duif Schreef:

  @ Henk Veldman:
  Succes met je fondsenwerving Henk, maar lees hier even wat je te wachten staat:
  http://articles.latimes.com/2005/jan/14/business/fi-richpoll14
  met een beetje “geluk” hoor je bij de groep die zich geen zorgen maakt of denkt nog 2x zoveel nodig te hebben.

  k denk dat ik het er toch maar op waag. Mocht het toch niet zo leuk zijn dan geef ik de helft aan jou. Gewoon om je te pesten natuurlijk want ik wil je natuurlijk ook doodongelukkig maken. 🙂

 11. “Door het ontkoppelen van inkomen en arbeid, wordt de mogelijkheid geopend dat mensen wel profiteren maar niet bijdragen aan het sociale systeem.”

  Wat een flauwekul. deze uitspraak. Door een basisinkomen heeft iedereen de garantie op een bestaan en vanuit economisch oogpunt is er dan een gegarandeerde afzet, mensen blijven hun geld toch aan supermarkten en consumptieartikelen uitgeven, of ze er voor gewerkt hebben of het geld van de overheid krijgen. Het zou een financiele bestaansbasis moeten zijn die aangevuld zou kunnen worden met inkomsten uit werk. Werken, scheppen, creeeren investeren van tijd en kennis zullen mensen namelijk altijd blijven doen, ook wanneer ze er geen geld voor krijgen, enerzijds vanwege de behoefte (homo faber) anderzijds omdat niet zozeer geld, maar status (die in een kapitalistische samenleving dus aan geld wordt onttrokken, maar in andere samenlevingsvormen aan talent of getoonde compassie wordt onttrokken) ook een belangrijke drifveer voor velen kan zijn. Als geld enkel en alleen de drijfveer zou zijn, dan zouden zich velen zich in de drugshandel en de prostitutie gooien, waarin met weinig tijd meer geld kan worden verdiend dan via een baantje in een fabriek of een kantoor. De status die deze activiteiten echter hebben, weerhoudt velen ervan deze ‘economisch rationele’ keuze te maken.
  Daarnaast toont het feit dat mensen zwartwerken of vrijwilligerswerk doen aan, dat zelfs met een bestaansminimum mensen niet stil blijven zitten. Geld kan een prikkel zijn, maar er zijn meer prikkels: status, ontspanning, onder de mensen komen, etc. zijn andere prikkels. Niemand gaat toch voetballen of zijn tuinhek schilderen op zaterdagmiddag omdat er geld tegenover staat? Maar die activiteit wordt wel geleverd. Er is geen wezenlijk argument tegen een de invoering van een basisinkomen, behalve dan de rancunes van degenen die werken en het biet kunnen verdragen dat zij stom werk doen terwijl anderen dat niet doen.

 12. Iedereen een basis inkomen van,,,,

  Hoeveel?

  Geld maakt niet gelukkig, wordt meestal gezegd door mensen die zelf veel geld hebben.
  Met veel geld kun je hele leuke dingen kopen”iemand met geld zorgen elke maand”naar de voedsel-bank
  moet om rond te komen is niet gelukkig.

 13. Basisinkomen, ja! Was voor mij een reden om als 13-jarige bij de PPR uit te komen. Met respect voor de kleine zelfstandige en veel vrijheid van ondernemen. Dat laatste vind ik tegenwoordig alleen nog bij de SP. (Net als alle andere sociale plannen die PPR CPN PSP en EVP hadden. Volledig verdwenen in een neoliberaal GroenLinks. Waar mensen als de schrijver van dit stuk het gevolg van zijn: Femke Halsema is een verklaard tegenstander van het basisinkomen. I wonder why 🙁 Zijn al haar groene en sociale praatjes alléén maar voor de bühne, voor het pluche? (niets ten nadele van alle góede GL-ers trouwens!)

  Elk uurtje dat je èxtra verdient boven het basisinkomen, telt mee. Zou ook mooi passen in t SP plan van “óók deeltijdwerk moet lónen!” En uiteraard krijgen degenen die ècht geen arbeid kunnen verrichten, een aanvulling. Maar ik denk dat juist een hele hoop mensen die nu nog aan de kant staan, op die manier *juist* iets van hun eigen inkomen zouden kunnen (en willen!) verdienen!

  En dat basisinkomen wordt uiteraard betaald vanuit een renteloze overheidsbank die gewoon genoeg creëert voor mensen, om te kunnen bestaan. Dat geld wordt gecreëerd door het teruggestorte, renteloos uitgeleende geld aan hypotheken en innovatieve bedrijven die mens en milieu respecteren en verbeteren in plaats van kapotmaken!

  Zie Money as Debt als je het nog stééds niet gezien hebt. En laat je niet afleiden, het is belangrijk dat je dit ziet en goed tot je door laat dringen! En, de video verspreidt via kennissen en soc.media. Als genoeg mensen de waarheid weten KUNNEN onze politieke partijen er niet meer omheen!

  http://www.youtube.com/watch?v=ooyMha3831I (volledige versie, geheel ondertiteld, 47 minuten)

 14. Een basis inkomen voor mijn vrouw en mij zelf van 2500 Euro in de maand zo als @1 Leroidanse dat noemde
  zou fantastisch zijn.

  Heerlijk in een warm land gaan wonen in T’ shirt , korte broek, slippertjes rondlopen is altijd al mijn droom.

 15. @16: Jocghum:

  Misschien kan je eens inhoudelijk ingaan op het voorstel? Vind jij het te hoog? prima, zeg maar wat redelijk is. Kan het niet? Geef dan aan waarom niet. Hebben mensen volgens jou geen recht op ( in jouw gevalletje) 1250 euro per maand, leg es uit waarom niet.

  Of is dat misschien teveel gevraagd van je hoofd?

 16. Ik behoor tot de groep ”Homo-Ludens”
  Als ik net zoveel kon krijgen met niks te doen dan met werken nu ” dan hield ik gelijk op.
  Mijn inkomen is netto in de maand 1967 Euro. Er bij gaan werken in de tijd die je dan vrij bent?

  Laat me niet lachen! Ben geen uitslover.

 17. @15: Ietsist:

  Ja, de film Money as debt was voor mij ook een ogenopenert.

  Bedankt voor je aanvulling.

 18. Leroidanse,
  Prima idee van je.
  1250 Euro voor mijn vrouw en 1250 Euro voor me zelf is ruim voldoende.

 19. @20: Jocghum:

  [ 1250 Euro voor mijn vrouw en 1250 Euro voor me zelf is ruim voldoende.]

  Kan ik me voorstellen als je nu 1950 euro hebt, dat luttelbedrag is zo ongeveer het akeligste wat je toegeschoven kan krijgen. Geen recht meer op huur- en zorgtoeslag, te weinig voor een hypotheekje, het is zó op. Autootje kan je wel vergeten. en daar word jij dan flink voor uitgeperst door productie te leveren. Mag je blijven doen hoor wat mij betreft.

  Je zit aan de onderkant van de salarispiramide. Mag je blijven zitten, of het onredelijk gaan vinden in vergelijking met het spul boven je, daar zijn duizenden tot tienduizenden euroos normaal, nog afgezien van alle fraude en bonussen niet te vergeten.

  Ook mag misschien een jongere je werk overnemen? Honderdduizenden werkelozen zijn er. Mag jij na veel jaren eindelijk eens met dat petje op naar een warm land, het is je gegund.

  Je zou met een basisinkomen ook eens tijd kunnen hebben om wat te studeren, te lezen, iets voor je buurvrouw te doen. Hoeft niet, alles mag. Geen enkele controle meer. Na twee jaar op dat eilandje met die cocospalm waaraan een bordje hangt:” niet aanzitten, mag niet en kan niet”, krijg je wel weer zin om wat te doen hoor. en zo niet, ook goed.

  Leef jij om te werken, of werk jij om te leven?

 20. Leroidanse,
  Niemand heeft in de metaal industrie meer dan zo,n 1967Euro.
  Als je nu een geschoolde-roestvrij-stalen lasser bent zo als ik zelf of een machine-bankwerker of een
  geschoolde draaier, er worden gewoon in de Nederlandse industrie geen hoge lonen uitbetaald.

  Dat is ook de reden dat je niet of nauwelijks van 1 inkomen kan leven. mijn vrouw doet in de avond uurtjes
  schoonmaak werk en verdiend daar mee zo,n 230 Euro in de maand.
  Dat er tien-duizenden meer verdienen dan ons loon in de metaal en ook nog fraude plegen is mij en mijn
  naaste medewerkers bekend.

  Dat ik op een dag vervangen zou worden door een jongere, die het bv. voor nog minder loon zou willen
  doen geloof ik niet, ben tenslotte is er ook nog de vakbeweging of anders de civiele rechter.
  Ben nu 56 jaar wat moet ik nu op deze leeftijd nog gaan studeren? Een paar flesjes bier drinken met vrienden is toch ook leuk?

  Ik werk nu nog om te leven, maar als het basis-inkomen er zou komen voor ons tweetjes van 2500 Euro
  zo als U noemde, dan vertrokken mijn vrouw en ik zo spoedig mogelijk naar een land waar het 365 dagen
  per jaar de zon schijnt. En op mijn werk velen item-dito.

 21. @22 Bij een onvoorwaardelijk basisinkomen dat wordt gegeven aan elke Nederlandse ingezetene kun je best in Spanje wilt gaan overwinteren, dan kun je daar mooi voor een basisinkomen gaan, want meenemen dat gaat niet hoor Jochem.

  Beter is natuurlijk een wereldwijd basisinkomen, en dan mag jij van mij zo ver weg gaan als je wilt hoor!

 22. Orthelius,
  O,dus je mag een basis-inkomen niet meenemen naar een ver land. Jammer is dat weer een droom naar
  dromen-land. Overgens geloof ik ook niet echt dat er ooit een basis-inkomen komt. Er over discuseren
  wat we op dit forum doen vind ik al prachtig,

 23. Wat m.i. ook pleit voor de invoering van een basisinkomen, is het gegeven dat het traditionele arbeidsethos, waarvan M. Weber beweerde dat het een religieuze oorsprong had ( ledigheid is des duivels oorkussen ), en onlosmakelijk verbonden is met de opkomst van het kapitalistische systeem, zijn langste tijd schijnt te hebben gehad. Tenminste, dat beweren sociologen, die langzaam maar zeker een nieuw arbeidsethos zien verschijnen, waarbij betaalde arbeid niet meer zozeer als een morele plicht wordt gezien, maar als iets dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en groei.

 24. @26: Klopt als een bus, maar het is zelfs nog puntiger: het is specifiek calvinistisch (volgens Weber) en dus werkelijk een tijdsverschijnsel (wat gelijk opging met het kapitalisme; bij katholieken zie je het echter niet of nauwelijks, het behoort echt tot de C-factor.) Een kortstondige verdwazing dus, die moet ook weer af te schudden zijn.

 25. Door een link te volgen kom ik op deze site terecht en val direct van de ene verbazing in de andere.
  Ik dacht in alle onschuld dat het communisme wereldwijd luid en duidelijk gefaald had, maar op deze site zijn de communisten nog in grote getalen aanwezig.
  Ik dacht altijd “Communism/Socialism dies when it runs out of other people’s money”, maar daar wordt hier kennelijk anders over gedacht.Of men ziet nog mogelijkheden om nog meer te stelen van de “rijken” dat zou ook kunnen.

 26. @29 als jij de Regels van deze site even doorneemt zie je dat het niet toegestaan is om zomaar eens even wat off-topic te komen typen onder een willekeurig bericht. Verder zie ik dat je al eerder onder een ander pseudoniem gereageerd hebt, Charles de Gaulle, en ook dat is niet toegestaan.
  Verder gaat het momenteel natuurlijk helemaal fantáááástisch met het neokapitalisme.

 27. @29: Bruynzeel:

  [..] [ Of men ziet nog mogelijkheden om nog meer te stelen van de “rijken” dat zou ook kunnen. ]

  Och gut, rijken tussen aanhalingstekens…. zileig zijn ze hè.. Bruynzeel is toch die firma die planken zaagt en er kastjes van maakt? Daar gewerkt soms? en die plank voor je kop nog steeds niet weggekregen?

 28. # 31

  LRD zegt: .”. Bruynzeel is toch die firma die planken zaagt”

  Ook poltloden, daar loopt hij hier mee te venten.
  Volgens mij kan hij die beter ergens gaan slijpen.

 29. #25. Jochum,, ik zou niet te snel zeggen… ‘dat komt er nooit van’… Wie had in 1900 kunnen voorspellen dat mensen op de maan zouden landen? Dat basisinkomen zullen wij misschien niet meemaken, maar ik kan mij goed voorstellen dat dit over enkele decennia ingevoerd wordt, zoniet over een paar honderd jaar, maar uiteindelijk zal het er wel van komen. Het begint op europees niveau, daarna volgt de rest. Als de kinderen van onze kinderen zeggen: “Nee, dit weekend ga ik naar Hong Kong met mijn vriend om daar er eentje drinken.” dan is de mensheid al een stuk verder. Als dit ook nog milieu vriendelijk gaat, dan kan ik deze internationalisering alleen maar toejuichen, maar zoals gezegd, wij zullen dat niet meer meemaken. Het kan trouwens ook zijn dat de kinderen van onze kleinkinderen zeggen: “Ik heb geen geld, dat hebben ze zeventig jaar geleden wegbezuinigd.” maar ik blijf positief, vooralsnog hoop ik dat de mobiliteit op mileuvriendelijke manier blijft toenemen. Wedden dat iemand die gaat stappen in Djakarta over twintig jaar zich afvraagt waar ze met hun angst voor de moslims het over hadden? Dan conzumeren ze daar net zo hard als hier.,, mens blijft mens, moslim, eskimo, jehova, of Nederlander…

 30. %29. Jij hebt wel een naieve mening over het socialisme hè? Jouw liberalisme heeft alleen maar beloften te bieden aan enkelen, nooit aan de massa op straat. Jouw SBS6-kapitalisme verheft de mensen niet,. maar degradeert ze tot stupide PVV-stemmende consumenten. Ik kan niet voor de rest van Krapuul hier spreken, maar ik ben één van die nieuwerwetse socialisten. Noem mij kommunist, vind ik ook goed. Zolang ik, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen etc. wat ik wel niet ooit een keer krijg, wie weet, niet terug ‘mogen’ vallen op een basisinkomen, zolang zij niet verliefd mogen worden op een meisje uit het buitenland en hier een bestaan op mogen bouwen, zolang knok, vecht en strijd ik tegen het debielen-kapitalisme…. droom lekker verder in je perfecte neoliberale wereldje, deze rooie knakker lacht om jouw jaren ´90 illusie. Uit je reactie mag ik opmaken dat jij dus een van de ´kapitaalkrachtigen´ bent. Je draagt niets bij aan de oplossing van de crisis, behalve anderen veroordelen natruurlijk dat ze niet werken, het aloude lulverhaal… gedver… als je zo ´rijk´ bent, doe een duit in het zakje en help de crisis bestrijden! Dat kan zeker niet, he?

 31. Harry,
  Ben al lang blij als ik samen met mijn vrouw zo ongeveer over 5jaar met ons AOW en een klein aangevuld
  pensioentje mag vertrekken naar elk land in de hele wereld wat we zelf willen.
  Een wat oudere kennis woont samen met zijn Surinaamse-vrouw al 5 jaar in Driedabbetje ( Suriname ) en
  heeft het er prima naar zijn zin. Huis met stromend water, licht, groot balkon, grote tuin, krijg regelmatig foto’s
  toegestuurd,,,,, kijk dat is mijn droom.
  Dat basis inkomen hoeft voor ons dan niet meer.

 32. jocghum Schreef:

  Een wat oudere kennis woont samen met zijn Surinaamse-vrouw al 5 jaar in Driedabbetje ( Suriname ) en heeft het er prima naar zijn zin. Huis met stromend water, licht, groot balkon, grote tuin, krijg regelmatig foto’s toegestuurd,,,,, kijk dat is mijn droom.

  Of Jochgum, waarom niet Langetabbetje, Zuid Afrika, met echte zwarte negers die in je tuin willen schoffelen voor een habbekrats. Ben je helemaal spekkoper. 🙂

 33. Zeer hoogedel-achtbare…..Abdul.
  Na gewerkt te hebben van af mijn veertiende jaar hoop ik samen met mijn partner straks met ons AOW en
  een klein aanvullend pensioentje inderdaad te gaan wonen in een land, zo als U dat omschrijft met goedkoop
  personeel.

  In mijn kennissen kring gaan ook veel mensen naar Turkije of Marokko.

  Mijn vraag aan U is”waar gaat U straks wonen met Uw pensioen?

 34. Zeer hoogedel-achtbare heer Abdul,
  DE AOW is voor mijn vrouw en mij 1260 Euro netto in de maand, komt bij een aanvullend pensioen voor mij
  uit de metaal-industrie van ongeveer 300 Euro netto in de maand. Samen maakt dat 1560 Euro in de maand.
  ……maar daar gaat af aan ziekte verzekering 242 Euro per persoon. Iemand die buiten de EU gaat wonen is namelijk aangewezen op een particuliere verzekering. Blijft er over 1076 Euro voor ons beiden in de maand.
  Denkt U werkelijk dat we daar rijk mee zijn in een land bv in Idonesie of Indie of in Zuid-afrika?
  We zijn echt geen kolonialen die daar vroeger grote rijkdom vergaarden.

  PS. de ziekte verzekering die we reeds hebben uitgezocht moeten we zelf ook nog de dokters kosten betalen na een eventuele operatie in een zieken huis. Met andere woorden de operatie wordt volledig
  vergoed door de verzekeraar, maar niet de na-zorg

 35. jocghum Schreef:

  Zeer hoogedel-achtbare heer Abdul,
  DE AOW is voor mijn vrouw en mij 1260 Euro netto in de maand, komt bij een aanvullend pensioen voor mij
  uit de metaal-industrie van ongeveer 300 Euro netto in de maand. Samen maakt dat 1560 Euro in de maand.
  ……maar daar gaat af aan ziekte verzekering 242 Euro per persoon. Iemand die buiten de EU gaat wonen is namelijk aangewezen op een particuliere verzekering. Blijft er over 1076 Euro voor ons beiden in de maand.
  Denkt U werkelijk dat we daar rijk mee zijn in een land bv in Idonesie of Indie of in Zuid-afrika?
  We zijn echt geen kolonialen die daar vroeger grote rijkdom vergaarden.
  PS. de ziekte verzekering die we reeds hebben uitgezocht moeten we zelf ook nog de dokters kosten betalen na een eventuele operatie in een zieken huis. Met andere woorden de operatie wordt volledig
  vergoed door de verzekeraar, maar niet de na-zorg

  Net Janken , je heb zelf op die Neo-liberalen van de PvdA gestemd die samen met de VVD en CDA alle voorzieningen hebben uitgekleed …..

 36. jocghum Schreef:

  Na gewerkt te hebben van af mijn veertiende jaar hoop ik samen met mijn partner straks met ons AOW en
  een klein aanvullend pensioentje inderdaad te gaan wonen in een land, zo als U dat omschrijft met goedkoop personeel.

  Lijk je me veel te klagerig voor. Het is daar snikheet, een witte boterham met hagelslag kun je er niet krijgen, de Telegraaf komt een week te laat, het barst er van de zoemvliegen. En goedkope huisknechten zijn er liever lui dan moe, gelijk hebben ze.

 37. AL. B.
  De maatregels die ik op noem zijn al ingevoerd toen de EU nog niet eens bestond. De voorloper van de Eu
  hete toen de EEG. In die tijd dat de EEG werd opgericht bestond ook de SP nog niet.Om nu zo hoog van de toren te blazen over de SP raakt kant nog wal.

 38. Jocghum ga maar zeuren bij GeenStijl als je niets zinnigs te zeggen hebt over het initiële stuk hier. En ga een cursus @spatiegebruik volgen en lees even de regels onder het reactievakje.

 39. Jchum ik heb het over de collaboratie van jouw PvdA waardoor je ziekteverzekering zo duur is geworden , EEG en EU zal me daarbij aan me reet roesten … Ik weet dat jij als trouw sociaal democraat de SP haat , weekdieren haten alles met ruggegraat schijnt het ….

 40. Abdul,
  Toen ik 14 jaar was ben ik gaan varen eerst als ketelbink later als olieman. De maatschappij hete VNS
  dochter onderneming van de KNSM. We voerden meestal Afrika en het verre-oosten. Daar door weet ik dat
  het warm is in de tropen. Brood met hagelslag heb ik geen enkele behoefte aan. Ook niet aan de telegraaf
  ook daar hebben ze kranten. Van zoem vliegen heb je niet meer last als je daar wat langer verblijft. Slaap kamer voorhet slapen gaan even bespuiten met een soort DDT uit een spuitbus en klaar is kees.

  Goed kope huisknechten zijn er liever lui dan moe”heb je er ervaring mee?

 41. jocghum Schreef:

  Abdul,
  Toen ik 14 jaar was ben ik gaan varen eerst als ketelbink later als olieman. (gemonkel….. *klappert met kunstgebit* ) Goed kope huisknechten zijn er liever lui dan moe”heb je er ervaring mee?

  Jochgum, dat boeit geen mens hier. On-topic blijven ja? REGELS! Zo niet? Dan Exit! Jij be-grijpen? ➡

 42. @49: jocghum:

  [ Ikke begrijpen abdul ]

  Je bent met opzet aan het treiteren nu je zelfs Abdul aan gaat spreken met een zogenaamd taalgebruik van “de” buitenlanders die een naam hebben als hij.
  Ik vind je erg vervelend worden eigenlijk, maar goed, uiteindelijk blijf je vanzelf wel in je hok zitten.

 43. Leroidanse,
  Lees Abdul Zijn eigen stuk@48 Lees de laatste zin waar in hij tegen mij zegt”’ zo niet? dan exit
  >>>jij be-grijpen?<<< mag ik dan niet antwoorden met''Ikke begrijpen Abdul''? Lees ook zijn schrijven@ 42
  en mijn reactie daar op onder@47

 44. jocghum Schreef:

  Lees Abdul Zijn eigen stuk@48 Lees de laatste zin waar in hij tegen mij zegt”’ zo niet? dan exit
  >>>jij be-grijpen?<<< mag ik dan niet antwoorden met''Ikke begrijpen Abdul''? Lees ook zijn schrijven@ 42 en mijn reactie daar op onder@47

  Jogchum, ja dat is waar, `k ben ben jou zo aan gaan spreken, omdat jij volgens mij minder onnozel bent dan je doet voorkomen. Je zit gewoon overal waar een serieus topic is, te trollen met je kromtaal, je zuigt, je veroorzaakt ruis met niet ter zake doend gepiep en off-topic kleinburgerlijke prietpraat.
  Het ergste vind ik nog dat je Al Bakrastani nooit fatsoenlijk antwoord geeft in tal van draadjes, na zijn pogingen jou serieus en respectvol te beantwoorden. Wat mij betreft heb jij je krediet hier wel verspeeld.

 45. @51: Jocghum:

  Dat had ik niet gelezen, je hebt gelijk. Meestal lees ik niet al je reacties, dat bespaar ik mezelf.

 46. LeRoiDanse Schreef:

  je hebt gelijk. Meestal lees ik niet al je reacties, dat bespaar ik mezelf.

  Jochscum heeft meestal het gelijk van de eendimensionaal geprogrameerde kleinburger en is gefrustreerd dat hij dat hier niet krijgt.

 47. @54:

  Abdul:

  [ Jochscum heeft meestal het gelijk van de eendimensionaal geprogrameerde kleinburger en is gefrustreerd dat hij dat hier niet krijgt. ]

  Dat vind ik toch een beetje een kwestie. Geprogrammeerd zijn kan je mensen niet echt kwalijk nemen denk ik , het is een zware taak om niet gek gemaakt te worden, en dat meen ik serieus.

 48. LeRoiDanse Schreef:

  Geprogrammeerd zijn kan je mensen niet echt kwalijk nemen denk ik , het is een zware taak om niet gek gemaakt te worden, en dat meen ik serieus.

  Dat is ook wel waar, maar in tegenstelling tot een totalitair land heeft men hier in NL toch nog altijd een keuze tussen vrijdenken of blind conformisme.

 49. Abdul,@56
  Wat me altijd opvalt is dat wanneer iemand een tegendraadse-mening heeft dat die persoon in de hoek
  wordt geplaatst bij ”blind conformisme”

  K’ben, althans dat brobeer ik te zijn wel degeijk een vrijdenker. Zelf denken niet een ander voor je laten denken. Maar dat wordt je niet altijd in dankbaar-heid afgenomen. De mensen hebben veel liever dat je een
  kudde-dier bent.

 50. jocghum Schreef:

  Abdul,@56 Wat me altijd opvalt is dat wanneer iemand een tegendraadse-mening heeft dat die persoon in de hoek wordt geplaatst bij ”blind conformisme” K’ben, althans dat brobeer ik te zijn wel degeijk een vrijdenker.

  Jogchum. Ik…ik…ik…. On -topic. Nu!. Het is hier geen therapiegroep.

Reacties zijn gesloten.