De invloed van een Ab Klink

Nou, het is te hopen dat onze Ab Angela Merkel er wél van af zal weten te houden met vergelijkbare idioten als de PVV in Duitsland samen te gaan werken, mocht het ooit aan de orde komen, nu hij in een denktank die Merkel moet adviseren over immigratie gaat plaatsnemen.

Had die man nou niet gewoon aan kunnen blijven als Kamerlid? Dat had mooi het ontstaan van dit kabinet tegengehouden, of ze in elk geval het leven uiterst moeilijk gemaakt.

Ik vraag me af wat nu eigenlijk de correcte handelwijze is in zo’n situatie als die waar Klink in verkeerde. Officieel ben je als Kamerlid onafhankelijk en moet je zelfs zonder last of ruggenspraak stemmen. Maar die regel stamt uit tijden dat partijen eigenlijk nog niet bestonden en Kamerleden inderdaad onafhankelijke vertegenwoordigers van hun district waren, en als zodanig ook een individueel mandaat hadden.

Nadat er partijen zijn ontstaan komt het grootste deel van de Kamerleden echter het parlement binnen omdat hun partij een aantal zetels toegewezen heeft gekregen, en zij op een verkiesbare plaats op de lijst stonden, en meestal niet op persoonlijke titel.

Toch wordt men ook weer niet verondersteld stemvee te zijn, anders zou men wel ongeacht de aan- of afwezigheid van kamerleden eenvoudigweg per partij kunnen stemmen en voetstoots het aantal zetels dat een partij heeft als aantal stemmen tellen.

Alhoewel ik het dus bijzonder op prijs had gesteld als Klink was aangebleven, moet ik me toch afvragen hoe correct het eigenlijk zou zijn als hij dat gedaan had, desnoods buiten de CDA-fractie, en regelmatig voorkomen zou hebben dat er een meerderheid voor kabinetsvoorstellen zou zijn ontstaan? Mag iemand zo zijn persoonlijke verantwoordelijkheid nemen als Kamerlid, of dient men inderdaad terug te treden en de meerderheid van de fractie haar zin gunnen? Diezelfde vraag geldt in feite voor Wilders’ manoeuvre toen hij destijds uit de VVD stapte, en voor diverse van diens provinciale en gemeentelijke sektegenoten die diverse fracties uitgezet zijn.

1 gedachte over “De invloed van een Ab Klink”

Reacties zijn gesloten.