Rechts negativisme in NRW

Thomas von der Dunk; “zoals de PVV kampt met kandida­ten die zich aan barkee­pers vergrijpen, een strafblad wegens verboden wapenbezit hebben, pseu­dos­lachtoffer van kindermishan­deling zijn of anderszins met en tijdens hun levensloop knoei­en, zo trekken ook de Duitse rechtsradi­cale partijen dubieuze randfigu­ren aan die, nadat een en ander is uitgekomen, weer even schielijk in de coulissen verdwijnen als zij daaruit even eerder zijn opgedoken.” (Volkskrant)