De extreemrechtse wortels van Raymond de Roon ~ leest als spannend jongensboek!

raymond-geertHij is weer fijn, een nieuwe pagina bij kafka.antifa.net, neem hem eens door. Dit keer gaat hij over PVV’er Raymond de Roon. Frappant (heb ik dat belachelijke woord ook eens gebruikt) is dat PVV’er Raymond de Roon er in 1971 ideeën op na hield die naadloos aansluiten bij zijn ideeën nu. Het is dus niet zo’n draaikont als zijn baas;

In maart 1971 sturen twee scholieren een brandbrief naar het PNR-blad “De Vrije Pers”. Ook zij maken zich ernstig zorgen over de opkomst en invloed van linkse groepen. Het gaat hier om Charles Evers uit Oegstgeest en Raymond de Roon uit Amsterdam. Zij schrijven dat ze een krachtiger optreden willen van de overheid, vooral tegen alle links-politieke groeperingen. Verder stellen zij: “Wij zijn van mening, dat indien aan deze ontwikkeling geen halt wordt toegeroepen, de zwijgende meerderheid er toe gedwongen zal worden het parlementair-democratische stelsel tijdelijk buiten werking te doen stellen om langs buitenparlementaire weg tot een krachtig bewind te geraken.” Als mooi voorbeeld ziet het duo dan het dictatoriale Griekse kolonelsregime dat eind jaren zestig de macht had gegrepen in Griekenland. Vooral de repressie tegen de linkse Grieken spreekt Evers en De Roon aan: “Wij als jongeren zijn er van overtuigd, dat er ook in ons land personen zijn, die een dergelijk bewind zouden kunnen voeren en in dit verband noemen wij met instemming een uitspraak van de Griekse minister Pattakos: “Er zijn in alle landen onbekende kolonels, zoals wij dat zelf waren voor de 21e april van het jaar 1967”. Het duo stelt verder: “Wij als jongeren willen, dat het houden van zinloze demonstraties en het organiseren van provocaties door extremistische jongerengroepen aan banden wordt gelegd. Wij als jongeren eisen, dat de overheid ondermijnende activiteiten van instellingen als de ASVA, Socialistische Jeugd, Rode Jeugd, VPRO enz. aanmerkt als bedreigingen van de Nederlandse samenleving en de rechtsorde, zoals die door de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking wordt aanvaard en ondersteund en dat de overheid dergelijke activiteiten met alle middelen zal bestrijden en ze de kop indrukken.” (Kafka)

Uiteindelijk bleek dat pa De Roon niet gecharmeerd was van de omgang van zijn zoon met rechtsradicale hysterici. Dus toen ging kleine Raymond weer normaal doen. Het zijn altijd weer die kleine leuke anekdotes die het hem doen.

1 gedachte over “De extreemrechtse wortels van Raymond de Roon ~ leest als spannend jongensboek!”

  1. Dit stamt uit de tijd dat er echt plannen gemaakt werden om de Nederlandse democratie even uit te schakelen. Door lieden van Gladio. Onverwachte straaljagers op Prinsenhof op Prinsjesdag. Minister Vredeling moest ingrijpen. Luns werd gepolst om met volmachten MP te worden. (Hij deed het overigens niet, dat siert hem.) En dat alles om de bescheiden hervormingen onder Den Uyl ongedaan te maken!
    Nu weten we ook waar die “stadscommandos” van De Roon vandaan komen…

Reacties zijn gesloten.