Voedingsbodem van de verbittering in Almere

“Resultaat is dat 56 procent van alle ondervraagden in Almere vindt dat er te veel allochtonen in Almere wonen, 61 procent vindt dat de etnische samenstellingen problemen in de hand werkt” dus stemmen ze massaal op anti-islam partij PVV, terwijl slechts 5% van de inwoners van Almere moslim is. Ik zou zeggen “massa psychose, of er zit iets vreemds in het drinkwater” maar in bijgaand stuk wordt een en ander iets genuanceerder uitgelegd.