Gedachten op zondagochtend over het anarchisme


Het lijkt een verdeel- en heerstruc maar dat is het niet: er is geen “het” anarchisme – er is geen eenheidsleer. Anarchisme is een verzameling ideeën over de inrichting van de maatschappij die als gemeenschappelijk kenmerk heeft de grootst mogelijke vrijheid met de minst mogelijke dwang te combineren (zo ongeveer heb ik het ooit op Wikipedia gezet en ik neem geen enkele verantwoording voor wat deze of gene wijsneus er vervolgens van gemaakt heeft).

Er is dus geen theoreticus die men DE theoreticus van HET anarchisme kan noemen. De positieve betekenis van het begrip anarchie – leiderloosheid – stamt van Pierre-Joseph Proudhon: L’anarchie c’est l’ordre is een motto van hem, het heeft geleid tot het universele symbool van het anarchisme: de O van de Orde met daarin de A van het Anarchisme of de Anarchie. Proudhon kan als grondlegger van het begrip gelden, maar het afwijzen van staatsmacht is veel ouder dan de eerste helft van de negentiende eeuw.

Anarchie = orde? Inderdaad, het op particulier eigendom en winststreven gebaseerde stelsel dat de wereld nu beheerst schept bovenal chaos, in maatschappelijke zin en evengoed in biologische/natuurkundige zin. Anarchistische denkers zijn typische ordedenkers, iets wat de Media nooit zullen uitleggen omdat die het druk hebben met ruiten ingooiende zwartgeklede capuchondragers “anarchisten” te noemen. Ik ga mij overigens niet luidkeels van hen distantiëren, zoals de door mij verder zeer gerespecteerde anarchist Chris Hedges heeft gedaan, zoals ook Murray Bookchin voor mijn gevoel kostbare energie gestoken heeft in het bestrijden van wat hij onzinanarchisme vindt (en ik ben het in grote lijnen met hem eens, daar niet van, maar maak je druk om andere dingen zou ik hem hebben willen zeggen – de kans hem persoonlijk te ontmoeten heb ik laten schieten).

Inspirerende figuren? Dan blijf ik toch eerst dicht bij huis: ik heb de grootst mogelijke bewondering voor schoolmeester J.J. Hof, die in zijn eentje een tijdschrift en een uitgeverij op de been heeft gehouden om Nederland wegwijs te maken in – hoofdzakelijk – de plantenwereld en niet eens de boeiendste planten (vind ik) – hij had “een speciale passie voor mossen”. Als ik fiets of wandel in het polderland moet ik denken aan B.P. van der Voo die aan de hand van tochten door de polder de plantenwereld beschreef, eerder dan iemand als Thijsse. Hij vluchtte het land uit als dienstweigeraar en werd etnoloog/antropoloog aan de Sorbonne. Beide genoemden anarchisten.

Voor de Surinaams-Nederlandse dichter-schrijver-journalist en, jawel, ex-minister, Albert Helman (Lou Lichtveld) heb ik veel respect en bewondering en ik stel met enige verbazing vast dat ik hem als broer van een buurvrouw geregeld gezien moet hebben zonder te weten dat “hij het was”. Ik had een afspraak voor een interview met hem en voordien overleed hij kalm in zijn slaap. Zo gaat het. Het zelfde geldt voor een andere buurman, Ernst Stern, een theoloog, met wiens denken ik nog aan het worstelen ben (ik denk niet dat ik het met hem eens ben maar daar gaat het niet om).

Meer namen van anarchisten uit Nederland die u niet kent? Syndicalistisch organisator S. van den Berg (Sam?) – ik heb mij welgemoed naar het gemeentearchief van Rotterdam begeven om meer over hem uit te zoeken om ter plaatse te horen te krijgen dat ik geen inzage kreeg in desbetreffende stukken omdat iemand anders daar net mee aan de slag was geweest – “beleid” van dit archief – al weet ik dat ik anders over hem zou schrijven dan Sjaak van der Velden…
Ik denk met ver- en bewondering aan de “pioniers” van kolonies als die in Blaricum – een recept voor een ramp maar hoe dan ook getuigend van moed. (Heel veel namen te noemen maar dat doe ik niet).
[Later ingevoegd] Ik kan toch moeilijk Bart de Ligt, grondlegger van de polemologie, ongenoemd laten…!

En dan toch ook en misschien toch bovenal Domela, de aartsvader. Nou, tot zover Nederland, een lang niet alomvattend rijtje namen.

*
Op je achttiende weet je alles, kun je bijna alles en je vindt van alles. Ik was op mijn achttiende vast lezer van het Biafra Bulletin, blad van een comité, een gezelschap mensen dus, dat zich inzette voor erkenning van de afgescheiden deelstaat “Oost-Nigeria”, Biafra dus. En op mijn negentiende werd ik actief lid van dit comité. Biafra heeft mijn twintigste verjaardag niet gehaald.

Ik kan er veel over schrijven, misschien moet het ook nog in boekvorm, er is zo goed als niets over in Nederland*) – oriënteer u anders aan de hand van de roman van Chimamanda Ngozi Adichie, Een halve gele zon. (Als ik het toch over romans over dit onderwerp heb: lees ook Chinua Achebe en Ben Okri – en de Nigeriaanse schrijver Wole Soyinka noemt zich overigens anarchist, nu we het er toch over hebben).
Ik heb uit mijn inzet voor een zelf-onafhankelijkverklaarde staat in Afrika de conclusie getrokken dat alleen al het idee van de staat vele mensenlevens kost en dat dit idee dit simpelweg niet waard is.

Bekijk de staatkundige kaart van Afrika. U hoeft niet eens te weten van de koloniale moordpartijen in Kongo, in Namibië, de Anglo-Egyptische Soedan zoals het zo fijntjes heette en elders, bekijk alleen de lijnen. Ze zijn getrokken op een conferentie in Berlijn in 1885 – zo kort geleden nog maar – waarbij de Europese mogendheden het werelddeel onderling verdeelden. Alleen Liberia en Ethiopië mochten onafhankelijk blijven. De rest werd onderworpen aan de beschavende arbeid van Europeanen: zeggen dat je de baas bent en dus belastingen heffen (maakt niet uit of er een functionerende geldeconomie is – en het geweer heb je toch al in de hand, schiet je niet op olifanten dan schiet je op de “inheemsen”); moorden; plunderen (het was al volop gebeurd in de tijd van de slavenhandel tenslotte).

En wat er binnen die lijnen op de kaart ligt werden “onafhankelijke staten” in 1960 of daaromtrent. Meestal tegen de eigen bevolking verdedigd door een door koloniale machten getraind leger. Een enkele keer gaan die legers elkaar te lijf maar meestal is het tegen “de eigen bevolking” die geen eigen bevolking is. Nergens is zo duidelijk dat de “natiestaat” een leugen en een vloek is als in Afrika. Over het racisme in Europa dat er mee samenhangt heb ik het dan nog niet eens gehad.

Ziehier mijn inspiratie tot anarchisme. Ik weet mij gesterkt door de late roeping van Basil Davidson op dit punt (de illustratie). Ik sluit nu af in de wetenschap dat dit uiteraard bepaald niet alles is wat ik zelfs over mijn eigen inspiratie kan zeggen als antwoord op een vraag van collega Sjaak Scheele. Het laatste woord is lang niet gezegd.

*) Het was voor mij een verrassing te ontdekken dat er iemand op (mede) mijn (eerste) activisme afgestudeerd is.
Ik ben begonnen in die scriptie en moet tot mijn schande bekennen dat ik hem nog niet uitheb – ontroering…

58 gedachten over “Gedachten op zondagochtend over het anarchisme”

 1. @Arnold

  Dank voor je instructieve reactie over anarchisme.

  Haast clichématig wordt voor mij een beeld bevestigd: anarchisme is voor chaotische denkers.

  Wie is een inspirerende figuur? J.J. Hof, omdat die over de anarchie van de korstmossen heeft geschreven.

  Proudhon was wellicht een sympathieke figuur. Maar Karl Marx had hem indertijd – beter dan ik dat zou kunnen – ontmaskerd als een utopisch socialist. Leuke ideeën, maar zonder empirische gronding.

  Ik herinner me ook een anarchistische organisatie, waar ik min of meer in participeerde. In Hongarije tijdens een zomervakantie was ik op een illegale naturistencamping. Iedereen deed maar wat. Als je je niet wilde ontkleden, was het ook oké. Maar de meerderheid deed het wel. Er was een zekere mate van orde, het afval werd zelfs netjes opgeruimd, en de sfeer was heel aangenaam. Maar ik geloof niet dat zo’n organisatie ook bruikbaar is in een arbeidssituatie.

 2. @1 .. Organisch denken zou ik het eerder willen omschrijven .. De Anarchistische ” samenleving ” is meer een oerbos met plaats voor alle plantjes , open plekken , kreupelhout en bosbrandjes , terwijl de andere systemen meer ” nederlandse” bossen zijn met alle boompjes in een rij geharkte veldjes en wildroosters en vooral veel boswachters die er op toezien dat je op de paden blijft .. Daarom krijg je van verschillende Anarchisten verschillende visies , ieder heeft haar/zijn plaats in het bos … , Voor de Communist of Liberaal maakt het niet uit , de eerste heeft ieder boom op zijn plaats , dus de positie is onbelangrijk , de tweede heeft slechts de op winst gebaseerde aanplant van een productiebos …

 3. @1
  Einstein en Bertrand Russell, zijn dat ook chaotische denkers dan?
  Ebenezer Howard, de bedenker van de tuinstad?
  Dit stuk is niet bedoeld als College over Wie Er Allemaal Anarchist was of is.

 4. @2: Al B:

  En het bos hoeft helemaal mijn eigendom niet te zijn of dat van een ander.
  Het is er gewoon. En met zijn allen zien we er de andere waarde in dan die van geld, daarom willen we er goed voor zijn, en er voorzichtig en doordacht mee omgaan.

 5. @5 Waar heb ik het woord eigendom gebruikt ?? Als jij in het bos ergens anders sta dan ik zie je iets anders .. Dus als jij het bos omschrijf krijgt Sjaak een andere omschrijving Over eigendom maak ik mij in een bos niet druk .. Als je wil tribolieten kan ik het ook met zeewier en moerassen omschrijven hoor 😉 ( trouwens , ik dender als een goddronken Derwisch door het bos , dus Sjaak krijgt van mij : ” Boompje is GOD , Konijntje is GOD , Gras is GOD .. Mierenhoop is GOD ” Terwijl jij je ZaZen zit in het bos beschrijf .. Logisch dat Sjaak ondertussen door de bomen het bos niet meer ziet 😀
  ( Maar het simpel Sjaak , het is allemaal waar , ook als het elkaar 100% tegenspreekt … )

 6. Trouwens nog een kanttekening bij de gebruikte illustratie .. Is het niet intresant dat over de recente slachtoffers van de natie-staat boeken worden geschreven maar dat bij de eerdere slachtoffers , zoals al die mensen die tijdens de oorlogen die in Europa de natie-staten consolideerde dit aspect amperan genoemd word .. Maar onze voorouders die tot de franse bezetting lijfeigenen waren zijn ook vergeten . slavernij is iets wat Europa wel nooit gebeurt lijkt te zijn …

 7. @7:Al B.:

  [ Waar heb ik het woord eigendom gebruikt ?? ]

  Nergens, het is gewoon zomaar een aanvulling mijnerzijds. En ik hoef niet per sé te triobollen hoor 😉

 8. ‘Orde’ veronderstelt een zekere structuur, en die is in dit geval ‘organisch’. Maar de vergelijking met een organisme is ook problematisch, omdat ieder orgaan z’n specifieke taak heeft binnen het ‘systeem’. Ik hou er niet zo van, voor je het weet ‘disfunctioneer’ je in een dergelijke opvatting. Bovendien gaat het ervan uit dat alles ‘vanzelf’ goed zou gaan als iedereen zich nou maar authentiek zou gedragen.

  Als een groep mensen gaat samenwerken en helemaal niks afspreekt over de formele organisatie, gaan dominante personen helaas altijd de dienst uitmaken. In mijn ogen is de vereniging nog altijd dè verworvenheid van de moderne tijd. De meeste anarchisten die ik ken koesteren echter een diepe, diepe weerzin tegen het oprichten van een verenigingsstructuur. Nooit begrepen waarom. Je hebt dan weliswaar een bestuur, maar dat is alleen maar een afvaardiging van de leden.

 9. @10: Joke:

  Hè, eindelijk aan het kwartetten 😉
  Een organisme kan ook veranderen, is niet statisch, niet vastgelegd qua structuur, en afwijken kan dan ook eigenlijk niet., “het” organisme heeft geen begrenzing. Gewoon met zijn allen en alles onderweg naar: Annabel mag weten wat.

  Ja, dat EGO-ding ligt altijd en overal op de loer. Zelf heb ik ook een diepe weerzin tegen een verenigingsstructuur, ik weet ook niet waarom. Gelukkig zijn er weer anderen die het leuk vinden Bestuur te zijn of met die structuur bezig te zijn. Dat wil , maar dat snap je wel, geenszins zeggen dat ik me zou willen onttrekken aan taken…die je nou eenmaal hebt met zijn allen. Ik ben er niet zo goed in, vind het strontvervelend dat vergaderen en besturen.

 10. @8
  Zeker, dat is waar.
  De kruistochten waren in Europa een vorm van staatsvorming (Portugal, Frankrijk) en gingen met genocidaal geweld gepaard.
  Maar dit geldt volgens deze dissertatie van een oud-medestrijder ook voor de Republiek (ik heb hem nog niet gelezen, moet ik bekennen).

 11. @7
  ” Boompje is GOD , Konijntje is GOD , Gras is GOD .. Mierenhoop is GOD ”

  Die citeer ik dan via de anarchist Gustav Landauer van Meister Eckhart… 😆

 12. @11: Een organisme heeft nou juist wèl een begrenzing. Wat ik erop tegen heb wordt welluidend verwoord door Willem Schinkel: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2008/04/08/tegen-de-integratie/. Volgens hem bestaat de samenleving dan ook niet. (“Er is een open verzameling sociale relaties die juist niet bijeen gebundeld kunnen worden tot ‘samenleving'[…] Want daarmee wordt samen-leven een gewelddadige activiteit, die bij voorbaat een scheiding trekt binnen het sociale leven.”)

  Juist als je géén afgevaardigd bestuur hebt zul je steeds plenair moeten vergaderen. De vereniging wordt trouwens met uitsterven bedreigd: ik ken er verschillende die onder druk zijn gezwicht zich om te vormen tot een stichting. Te autonoom, niet (meer) van deze tijd (en dat terwijl stichtingen juist uit de middeleeuwen stammen).

  @13: Yo, Meister Eckhart! Dat is zo’n beetje het enige wat ik te pruimen vind op religiegebied. Trouw had ooit een mooie serie over hem.

 13. @13 & @14 Buiten de Europeese mystiek komen mensen als Eckhart veel vaker voor … vooral in de Persische gebieden .. Maar daar geeft de krant die Ephimenco zo graag een podium geeft natuurlijk liever geen aandacht aan 🙂 … Als er al over gesproken word door oriëntalisten geven ze aandacht aan ordes en sekten en niet aan “Gods losgeslagen vrienden ” tenzij als voetnoot ….

 14. @14, Joke

  Juist als je géén afgevaardigd bestuur hebt zul je steeds plenair moeten vergaderen. De vereniging wordt trouwens met uitsterven bedreigd: ik ken er verschillende die onder druk zijn gezwicht zich om te vormen tot een stichting. Te autonoom, niet (meer) van deze tijd (en dat terwijl stichtingen juist uit de middeleeuwen stammen).

  Ja Joke! Daar heb je wellicht iets te pakken. Ik stelde in Kennismaking met Bakoenin:

  Er zou nagedacht moeten worden over snelle en directe controlemechanismen om de toch benodigde overheidsinstanties in te tomen.

  De teloorgang van de vereniging kan verband hebben met het gebrek aan controlemechanismen. De woningcorporaties zijn tegenwoordig vaak (altijd?) stichtingen. Een vereniging is democratisch. Het is misschien een idee te oorzaak van de opkomst van stichtingen ten nadele van verenigingen te onderzoeken. En vervolgens te bekijken hoe wetten ten voordele van de vereniging kunnen worden aangepast.

 15. @16: Je zou een radendemocratie in kunnen voeren, maar dat werkt alleen als je het corporatisme tackelt. Overal zijn weliswaar inspraakorganen (daar heb je die ‘organen’ weer) ingevoerd, maar die hebben geen zeggenschap. Door de verstrengeling van overheid en marktpartijen staan de arbeiders (of wijkbewoners, of anderszins het ‘middenveld’) buitenspel, omdat hun belangen niet als zodanig worden erkend.

 16. @17: Joke:

  Organisch kan ook betekenen, en zo bedoelde ik het ook: op een vanzelfsprekende manier passen bij.

  http://www.woorden.org/woord/organisch

  Voor iedereen, alles, overal, is wel een “plekkie”. Waar dat plekkie is heeft geen enkele persoon of bestuur of vereniging voor een ander te bepalen. Landen, plaatsen, de wereld, zijn het eigendom van niemand.

 17. @19: Al B:

  Het oerbos is van Bakra 🙂 heeft hij gevraagd en wat mij betreft gekregen. Ook het heelal kunnen we wel even uitdelen, ben in een goede bui.

  Waarom neem jet het toch zo letterlijk? Als je dat doet, dan klopt het inderdaad niet. Vergeet dat oerbos dan maar snel 🙂

 18. @20: O.k., ik ben een beetje zwaar op de hand, maar het is echt een hele tricky term. Het is normerend, het geeft een ideaalbeeld aan – net zozeer als de kunstmatige wereld waartegen het zich afzet dat doet. En als iedereen zijn plek mag uitkiezen kan het best wel eens zijn dat ze mekaar opvreten in de strijd om hetzelfde plekje.

 19. @21: Joke:

  quoot:

  [ En als iedereen zijn plek mag uitkiezen kan het best wel eens zijn dat ze mekaar opvreten in de strijd om hetzelfde plekje.]

  Zou kunnen, maar misschien worden mensen het er wel over eens dat je soms op het ene “plekje” kan zijn, en dan weer het andere, omdat we elkaar iets moois gunnen. Bijvoorbeeld.
  Ik moet dat blijven geloven totdat echt en denitief het tegendeel bewezen is, maar dan hou ik op te bestaan.

 20. @21 de Amerikaanse libertarians staan zo’n maatschappij voor , ieder voor zich , een “Kapitalistisch Anarchisme ” zonder een van de essentiele onderdelen ( mijnsinsziens ) van het Anarchisme : Solidariteit !!

  Vandaar dat de Libertarians ook zo goed met de Republiekeinen kunnen opschieten … ik vind persoonlijk dat het voorzetsel “Kapitalitisch “voor “Anarchisme ” het zelfde resultaat heeft als “Nationaal ” voor “Socialisme ” ….

 21. @22: Het is (gelukkig) geen kwestie van of/of, maar meer van relativeren. De natuurlijke toestand heeft net zo goed 2 gezichten als de kunstmatige, en het is vrijwel onmogelijk onderscheid te maken tussen natuurlijk en kunstmatig (omdat we van jongs af aan gedrag aanleren). Je zal me trouwens óók niet horen zeggen dat de natuurlijke toestand neerkomt op ‘dog eat dog’, dat is pas echt een fabeltje.

 22. @24 De “kunstmatige “toestand is de dominantie van 1 “soort” of 1 “klasse ” zulke mono-culturele gebieden komen incidenteel ook in de natuur voor .. Na een brand bijvoorbeeld , maar zijn altijd tijdelijk …

 23. @25: Pioniersplanten hebben een functie en gaan vanzelf weer weg als ze hun nuttige arbeid hebben verricht. Menselijke pioniers gedragen zich heel anders. Denk je werkelijk dat er geen (menselijk) streven naar monocultuur voor zou komen als er geen leiders meer zouden zijn?

 24. @26 Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er twee “soorten ” mensen bestaan .. Biologisch nog kruisbaar maar waarschijnlijk onderweg naar een splitsing .. De “Bewuste “mens , onafhankelijk , “zelf-leidend “en bewust van zijn plaats in het web van onderlinge afhankelijkheid .. en de “volgzame “mens die Leiders volgt ongeacht de consequenties , Leiders ( grote L ) zijn onderdeel van de tweede soort zoals een leider van een roedel wolven onderdeel is van de groep en het soortgedrag … voor de eerste groep bestaan leiders ( kleine l ) welke met kennis en wijsheid het voortouw nemen maar terugtreden zodra het proces de “volgelingen “( kleine v ) voldoende onafhankelijkheid heeft opgeleverd om zonder leiding te opereren … Het laatste type is nog steeds zeldzaam , maar ik ben het tegengekomen … De interactie tussen Volgelingen ( groep 2 ) en leiders ( groep 1 ) is altijd zeer intresant om waar te nemen , aangezien de Volgelingen altijd proberen om de leider zich als een Leider die alles voor hen beslist te laten gedragen … Sheik Nuri in de 13e eeuw was een leider , vanwege zijn “verlichte persoonlijkheid “wilde veel mensen uit zijn gebied dat hij hun Leider werd .. Toen hij hoorde dat er een afgevaardiging kwam om hem te vragen Leider te worden nam hij het stokpaard van zijn zoon en ging met de kinderen buiten spelen .. de afgevaardiging negeerde hij compleet .. zelfs nadat die waren vertrokken bleef hij spelen tot zijn reputatie volledig aan puin lag .. waarna hij op een dag weer verscheen bij het groepje mureeds ( leerlingen ) wat onderling door was gegaan “de mysterieën ” te bespreken en doorging zijn kennis met hen te delen …..

 25. @27
  Heb vaker zoiets gehoord maar dit gaat mij te ver – dan ben ik maar de optimist zoals Ursula LeGuin het stelt (zij schrijft over het optimistisch anarchisme in verband met de Tao overigens).

  Katharen/bogomielen en anderen redivivi…?

 26. @28: Arnold:

  Ja, ik ken haar vertaling van de Tao Te Ching. Heel toegangkelijk, daarbij optimisme, humor, en vooral : vertrouwen.

  Tao is per definitie anarchistisch denk ik, alhoewel de betekenis van Tao moeilijk te duiden is, het “pakt” je, of niet, en dat is juist het aardige, je ziet maar wat het je geeft, niet te veel over lullen.

 27. Nu we toch over Scifi schrijvers hebben , iemand bekenend met de Ghands uit Erik Fran Russels “Grote uittocht ” ?? waarin de maatschappij op burgelijke ongehoorzaamheid gebaseerd is … ????

 28. @32 ik moet een groot gebrek aan kennis over westerse mystiek bekennen , de eerste kennismakingen deden me niets dus ben ik via via in de oosterse / islamitische mystiek gekomen ,, De observatie over mensen en de evolutionaire splitsing die nu lijkt te gebeuren is min of meer mijn eigen observatie … Ik geef er verder geen waardeoordeel aan en zou zeker niet van “Godenzonen en Mensenzonen “willlen spreken … Mens model a en mens model b .. meer niet

 29. @33: De gnostiek leunt nog altijd zwaar op z’n bakermat in het oosten, hoor. Hoe men het interpreteert is misschien modern westers, maar meer nog – en dat was in de oudheid ook al zo – is het ervan afhankelijk of men een aanhanger is van Enki of van Enlil, Seth of Horus enz. Net als met anarchisme, zijn er zoveel soorten gnostiek als er gnostici zijn. De Sethianen bv. beschouwen de god van het OT als een demon, de zgn. demiurg, en de slang als de werkelijke godheid.

 30. Ik heb er ooit iets over gelezen , temeer omdat Sufisme wel eens “Islamitische Gnosis “werd genoemd .. Maar ik geloof niet in een Slecht vs Goed Universum .. Alleen op ons niveau van bestaan ( Dunya / wereld der schijnbaarheden) bestaat dat … Ook ziekte , ( in mijn geval een pijnlijk overactief imuumsysteem ) is God(delijk ) .. Ook “de duivels ” doen God’s werk …. Dictatuur is de wens van God , net zoals eenieder die zich er tegen verzet God’s werk doet / wens vervult .. Het Doel ??? als ik dat wist was ik klaar 🙂

 31. @33
  Het wordt wel zeer esoterisch – probeer Schwenckfeld, Denck, Chelcicky, Winstanley, Coppe, Angelus Silesius…
  Ik weet nog wel een rijtje namen maar dit gaat vrees ik over de hoofden van de meeste Krapuullezers m/v heen.

 32. Ach , zolang we niet afgekapt worden kan het geen kwaad Esotherisch Politiek bezig te zijn ?? voor wat en hoe we hier bespreken zijn er voor zover ik weet geen andere forums ….. bedankt voor de namen … zijn er ook Gnostise dichters , dichtwerk maakt mij dingen zo veel makkelijker duidelijk ..

 33. @36: Arnold:

  Op deze feestelijke wc-pottensmijdag mag het wel een keertje, toch?

  Maar zelf hou ik me verre van mystiek én techniek 😉 Komen alleen maar puinhopen van, bij mij althans.

  Zen En Dao houden zich niet met mystiek bezig, is tamelijk aards te gebruiken.

 34. @38 als ik mij van alles wat bij mij een puinhoop word zou afhouden zou ik beter met ademen stoppen .. 😀

 35. @37
  Gnostiek niet, maar de eerst voor de hand liggende naam is natuurlijk William Blake.
  Edward Carpenter [gay, ik zeg het maar even].
  Hier is een dagelijkse portie mystieke poëzie uit oost en west in het Engels.

  Voor het Nederlandse taalgebied bovenal als mysticus Guido Gezelle, Nijhoff en bij vlagen (maar zo hoort het) Bloem – bijvoorbeeld, als Ruusbroec, Hadewych en andere middeleeuwers te oud zijn (maar veel soefidichters stammen uit dezelfde tijd).

 36. @41: Túúrlijk was Blake wel een gnosticus!* Hij beschreef exact hetzelfde als wat de Essenen hadden opgeschreven. Je zou kunnen zeggen dat hij geen mysticus was – gnostici ‘weten’ immers. Althans, dat lees ik net in The Gnostics van Sean Martin onder het kopje van Blake. Ze zijn aanhangers van Sophia, de wijsheid – dat klinkt toch niet toevallig hetzelfde als soefi? Erg vrij waren die Essenen trouwens niet, ze waren heel erg streng en hiërarchisch (net als die Katharen).

  * Enfin, oordeel zelf: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Urizen.

 37. @43 Dat Sophia en Soefie een beetje het zelfde klinken is toeval , wij zij Gods Gekken , niet Gods wijzen 😉 In Gods tuin hoppen we rond als een Patrijs ….. Mystici dus , die niets weten en alles zoeken …
  De val van de authoriteit .. Je zie het overal , erfelijk Leiderschap … 😥 ( wat niet betekend dat het niet één of zelfs een paar generaties kán gebeuren ) en Leiders die denken dat hun positie hun belangrijk maakt .. voor je het weet zit je met een groep mensen vastgebakken in een groep waar het process zo heilig is dat het resultaat word vergeten ,,,,, Essenen en Katharen , God was zo vriendelijk ze snel naar haar/hem toe te halen …. tjee wat waren die lui toch puur ….. Heb ik liever toch Sheik George die altijd vuile handen had van het aan hopeloze auto’s sleutelen en aan wie vrijdagsmiddag bij hem in de garage kwam altijd blikjes bier uitdeelde ….

 38. @44: De Zen van het motoronderhoud… (Heb weleens het Boek van Krishna aangeschaft van een Hare Krishna. Man, wat zijn die ver van de bron afgedwaald!)
  Toch stoelt het allemaal wel op dezelfde bronnen. En William Blake is echt te gek. Ken je trouwens het werk van Philip K. Dick?

 39. @45 Wat men “afdwalen” noemt is vaak “non-lineair ” denken Chaotischer maar ook veel creatiever .. Je merk dan dat veel dingen ge-interrelateerd zijn en de meerderheid der scheidslijnen kunstmatig …

 40. @47: toevoeging

  Sorry, stukje tekst is weggevallen.

  Kapitalisme heeft lineaire tijd nodig ( vooruitgangsdenken, van A naar Beter), want met cyclische tijdsbeleving zou het ten dode opgeschreven zijn.

  Mogelijk dat daar ook één van de oorzaken ligt van het absorberen van spiritualiteit door het Kapitalisme, waardoor de lineaire modus weer hersteld is.

  Ik vind de scriptie een dappere poging om hier over na te denken, er valt op dit werk heel wat aan te merken denk ik, maar dat is verder in een ruimer kader niet van belang.

 41. Kijk ook af en toe hier.
  Herbert Marcuse beschouwde de overwinning van de lineaire tijd als de definitieve revolutie. Ik had graag gezien hoe hij dit dacht maar hij is er niet aan toegekomen dit uit te werken.

  Anarchism, from the people who brought you the weekend.
  Het besproken stuk Salt heb ik op mijn desktop staan maar ik weet al niet meer hoe ik er aan kom. Het levert geen metatekst op dus ik kan de herkomst niet reconstrueren. Zal doorzoeken.

  De christelijke theologie kent kairos, het doorbreken van het tijdelijke door het ontijdelijke, niet een begrip dat je vanaf de kansel aangereikt krijgt…

 42. @50:
  Zeker, ik ben dat volkomen met Marcuse eens, misschien ga ik daar nog wel eens verder op in.

  Het is verder ook niet verwonderlijk dat fascisme ( in wording) vooral afschuw heeft van onderwijs en Kunst bijvoorbeeld. Alle “groeien” anders dan op weg naar de dood dient te worden verwijderd. En de massa pikte de bezuinigingen op deze zaken graag. Dat kan niet anders dan logischerwijze leiden tot : viva la muerte!

 43. 40 jaar geleden bestond het neerlands werkvolk nog voor 40% uit arbeiders, inmiddels zou onze werkers nog z00n 20% arbeiders zyn en toch hebben de hedendaagse anarchisten het nog steeds over de arbeiders??

  ook kan anarchie leiden tot superkapitalisme.

 44. @54:

  [ ook kan anarchie leiden tot superkapitalisme. ]

  Vertel es precies hoe?

 45. @54
  Juist anarchistische theoretici (en practici) als Bakoenin, Kropotkin en Tolstoj zagen het belang in van (bijvoorbeeld) de boeren voor revolutie. “Arbeiders” moet men zien in de zin van proletariërs – degenen die geen zeggenschap hebben over de productiemiddelen (waar de weinige boeren die er nog zijn in West-Europa trouwens ook toe behoren).

 46. @54: “ook kan anarchie leiden tot superkapitalisme.”
  Je doelt natuurlijk op het libertarisme van Ayn Rand c.s. en de bandeloze competitie die zij als vrijheidsideaal hebben. Zulke lieden zijn echter fel tegenstander van een eerlijke herverdeling (anders gezegd: ze ontkennen de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal).

 47. @ 57 Libertarisme oftewel ” Kapitalistisch Anarchisme ” heeft net zoveel met Anarchisme te maken als Nationaal Socialisme met Socialisme …

Reacties zijn gesloten.