PVV-verkiezingsprogramma (2): Buitenlandertje pesten

Ik had eerder al een stuk over het verkiezingsprogramma van de pvv, en had mij voorgenomen om vaker op verschillende invalshoeken het programma onder handen te nemen. Nu zit ik echter midden in een verhuizing, maar heb nu toch wat tijd gevonden voor de hoofdprijs: het aanstippen van alle plekken in het programma die puur zijn bedoeld om buitenlandertjes te pesten. Pak maar een biertje, of een flinke kop thee of koffie, want dit belooft een lange lijst te worden. Hier gaat ie:

1. Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘antilliaan’. Hier is al genoeg over geschreven. Hoe voegt dit toe aan de veiligheid op straat?
2. Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken. Veel mensen met een dubbele nationaliteit kunnen die nationaliteit onmogelijk opgeven. Bovendien, was dat bezit in pvv-land al niet strafbaar?
3. Criminele antillianen sturen we terug. ‘Terug’ naar waar? Ze zijn nederlander.
4. De islam is vooral een politieke ideologie en kan geen aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst. Politieke ideologie? Waarom zijn er tot nog toe dan geen succesvolle islamitische partijen, a la het CDA, de CU, en de SGP? Als er één godsdienst is die zich politiek wil manifesteren…
5. Geen moskee er meer bij. Een goede manier om veel mensen tegen je in het harnas te jagen, en bovendien een schending van de vrijheid van godsdienst en de scheiding tussen kerk en staat.
6. Alle andere punten uit het tweede hoofdstuk. Puur en alleen bedoeld om islamieten te jennen en dwars te zitten. Pure beoordeling op afkomst en geloof in plaats van individuele daden/capaciteiten. Anders gezegd: Discriminatie.
7. Geen mensen met een dubbele nationaliteit in de regering. Wederom beoordeling op grond van afkomst en niet op grond van individuele capaciteiten en vaardigheden. Kan de pvv bewijzen dat mevrouw Albayrak en meneer Aboutaleb ooit in de weg zijn gezeten door hun zgn. dubbele nationaliteit?
8. Geen toegang Roemenen en Bulgaren tot de arbeidsmarkt. Terugdraaien toegang Polen. Polen werken over het algemeen harder en voor minder dan Nederlanders. Is de pvv soms tegen vrije-marktwerking?
9. Geen uitkering voor boerkadraagsters of mensen die slecht nederlands spreken. Deze eigenschappen hebben niets te maken met welke reden dan ook waarom je een uitkering wel of niet zou nodig hebben of zou verdienen.
10. Geen enkele uitkering naar het buitenland, behalve AOW. Want buitenlanders verdienen wel een pensioen? En bovendien, waarom zou de pvv het goed vinden dat wie dan ook onze belastingscenten in het buitenland uitgeeft?
11. Controle op tweede huizen in Marokko of Turkije. Maar niet in Belgie, St. Tropez, Mocambique, Argentinie, de bahama’s, of waar dan ook?
12. Taaltoets voor peuters om snel te kunnen bijsturen. De kosten van extra scholing zijn voor de ouders. Puur en alleen bedoeld om allochtone ouders op kosten te jagen. De overheid zou hier dus gericht op zoek gaan naar extra lasten voor deze ouders.
13. Handhaving artikel 23, behalve voor islamitisch onderwijs. Leg mij eens uit wat er goed is aan artikel 23, als je het wil handhaven, maar tegelijkertijd ook wil aanpassen zodat er van een bepaald soort school geen bij meer kunnen komen? En hoe wil je het rijmen met jullie volgende programmapunt, namelijk dat Vrijheid van onderwijs een grondrecht is?
14. Bescherm kunstenaars die bedreigd worden door islamisering. Kunstenaars die door iemand bedreigd worden die geen moslim is, kunnen klaarblijkelijk in de stront zakken wat de pvv betreft.
15. Alle punten van het buitenlands beleid. Dit ‘beleid’, als je het zo kunt noemen, is er wat de pvv betreft neit voor om het Nederlandse belang te behartigen, maar enkel en alleen om landen met veel islamieten dwars te zitten. Ook heeft de pvv niet veel op met vredelievende instanties zoals de VN. Ik dacht dat buitenlands beleid er vooral voor bedoeld was om nederlandse (handels)belangen te behartigen, en om wrijving tussen naties te voorkomen. Voor de pvv is het belang van nederland en het tegengaan van conflicten kennelijk ondergeschikt aan de ‘strijd tegen de islam’.
16. Een internationaal tribunaal tegen president Ahmahdinejad. Heeft de pvv de afgelopen tien jaar geslapen? De wereld heeft al zo’n tribunaal (niet danzij Wilders geestverwant G.W.Bush), en dat tribunaal zit bovendien in Den Haag!
17. Verbod op ritueel slachten. Ik ken een paar Joodse medemensen die ‘not amused’ zullen zijn.

Dat had ik tot dusver. Een aardige lijst, nietwaar? Waarschijnlijk langer dan alle andere lijsten die ik kan bedenken, en dan heb ik zelfs sommige pvv-programmapunten bij elkaar geveegd. Wat zegt dat over dit programma? Kijk maar naar de titel van dit stuk.

14 gedachten over “PVV-verkiezingsprogramma (2): Buitenlandertje pesten”

 1. Is het niet gewoon “Moslimpje Pesten ” of is de schrijver vergeten dat er ook Nederlandse Moslims zijn ??? Jawel zelfs Autochtone Nederlandse Moslims …

 2. @1 Het beperkt zich niet alleen tot Moslims. De schrijver heeft ook voorbeelden gegeven waarin mensen uit Oost- Europa en de Antillen benadeeld worden.

 3. @1,2: Ik vind het prima, dat eens goed op een rij wordt gezet, wat het PVV-“verkiezingsprogramma” allemaal voor gevaarlijke onzin inhoudt. Zouden er meer moeten doen. 😀
  Het komt alemaal neer op min of meer versluierde(!) vormen van DISCRIMINATIE.
  Aenima geeft heel precies aan, waar de PVV (door middel van etnische en religieuze registratie), collectieve discriminatie zonder aanzien des persoons mogelijk maakt en bevordert.
  Jammer, dat in Nederland de rechter niet mag toetsen aan de Grondwet (art. 1). 🙁

 4. Ik vind hem geen racist. Ik vind hem een etnicist. Da’s net zo erg, alleen moderner.

 5. Punt 1 van Aenima’s stukje geeft al aan dat het niet racistisch is wat de PVV wil, maar etnicistisch.

 6. Ik vind hem een nationalist, net als Milosevic. Er is niks op tegen om trots te zijn op bepaalde waarden en normen, maar we weten allemaal hoe het kan escaleren. Blijkbaar heeft een gedeelte van Nederland het gevoel een minderwaardigheidscomplex aangepraat te krijgen vanwege ons verleden. En daar springt Wilders handig op in.

 7. @Sjef –

  Blijkbaar heeft een gedeelte van Nederland het gevoel een minderwaardigheidscomplex aangepraat te krijgen vanwege ons verleden. En daar springt Wilders handig op in.

  op in springen? ik denk dat de gebleekte Indo dat gemeen heeft met dat “gedeelte” van Nederland.

 8. Beste Al-Bakrastani, voor Wilders, maar vooral voor zijn aanhang, lijkt er geen verschil te bestaan tussen “moslims” en “Marokkanen”. Waarbij Turken en Antillianen ook vaak bruiner zijn dan wij en dus ook onder die kopjes kunnen worden geschaard. Vergeet asielzoekers niet. Precies hetzelfde, ook al is de deelverzameling Marokkaan EN asielzoeker zeer klein. Let maar eens op hoe er op internetfora en bij publieke debatten met gemak van alle termen gebruik wordt gemaakt om “niet ons” aan te duiden.

  Wonderlijk is dat.

 9. ik begrijp dat de Indo’s (alleen het woord al) en de Molokkurs er buiten vallen. want die zijn Nederlands en goed geintegreerd (en Westers?).

  Surinamers krijgen ook te horen ga terug naar je eigen land (Afrika dan).

  men wil een “zuiver” Nederland.

 10. Info, dat is het leuke aan het kiezen van “de ander” als object van woede en schuld: je hoeft het niet te definiëren of af te bakenen.

  Als Molukkers tegen Marokkanen vechten staan ze aan “onze” kant.

  Als Molukkers zeggen begrip te hebben voor treinkapingen of naar de moskee gaan staan ze aan “hun” kant.

  Zo gaat dat.

 11. @Eva

  ja, ken het. geboren en getogen in Amsterdam.

  kreeg trouwens op werk ook wel eens van een collega te horen “al die zwarten lijken op elkaar”. dat was in de provincie.

  die zagen het verschil niet tussen een Creool en een Hindostaan, niet tussen een Turk en een Marokkaan.

  wel tussen Nederlanders van boven en onder de rivieren. daar hield het op. dat was al moeilijk genoeg voor sommigen, dat verschil.

 12. maar geert was NIET welkom in Culemborg.

  dat waren autochtonen, Molukkers, Marokkanen en mensen met een andere achtergrond, die zijn inbreng onwenselijk vonden. dat geeft weer hoop.

Reacties zijn gesloten.