Lust je nog peentjes? Het giftig wortelextract in Wilders’ grondwetswijziging.

wortel1Het wortelextract van de PVV is giftig voor de Nederlandse rechtsorde en beschaving.

Op blz. 33 van het PVV-Verkiezingsprogramma wordt uitgelegd wat “Kiezen voor Onze Cultuur” betekent.

Dit ranzige stukje begint met de volgende klaroenstoot:

“Wij zijn een land met Joods-christelijke en humanistische wortels. Alles wat we hebben komt
daaruit voort: onze welvaart, scheiding van kerk en staat, democratie.”

Zelden zijn in twee korte zinnen zoveel primitieve vooroordelen van natuurgodsdienstige aard samengebracht.

Als ook de PVV joods-christelijke en humanistische wortels zou hebben, dan is hier sprake van een terugval op een “bloed-en-bodem” denken.

Aangezien het in de beschaafde wereld niet meer toegestaan is, om te discrimineren op grond van ras, godsdienst, geslacht, enzovoort, heeft Pim Fortuyn zaliger het omweggetje van “cultuur” bedacht. Niet het ras, de godsdienst, de vrouw of de sexuele voorkeuren zijn meer “minderwaardig”. Nee, we noemen het nu “cultuur”.

Maar, zoals we verderop zullen aantonen, bedoelt de PVV met “cultuur” eigenlijk: “natuur”.  De wortels die zich hebben gevoed op vreemde bodem, hebben definitief het karakter van de naar Nederland overgeplante mens (en diens kinderen en kleinkinderen) bepaald. Met alle goede bedoelingen, (die Wilders trouwens best in individuele Marokkanen en Turken wil erkennen): – Wie via zijn “wortels” gevoed is met moslim-bloed, is gedoemd om vroeger of later zijn ware aard te tonen en onze beschaving te gaan “islamiseren”.  Zegt het PVV-program eigenlijk, in het voorbijgaan ook nog cultuur met beschaving verwarrend.

Wien neêrlands bloed door d’aadren vloeit,

Van Vreemde Smetten vrij…

De kromme “wortel”-redenering van het PVV-program dient natuurlijk alleen, om een basis te verschaffen aan datgene waar het Wilders echt om gaat. Namelijk: Mensen in Nederland te gaan onderscheiden naar hun afkomst. Wie de “goede” wortels heeft, behoort tot de “dominante” groep. Dominant betekent: Overheersend. Zoiets als “Herrenvolk”. Maar in Duitsland noemt men het ook niet meer zo, men spreekt van “Leitkultur”.

Wilders heeft dit kernpunt uit zijn program weggestopt in de cultuur-paragraaf ervan. Tussen allerlei giftig gebazel over nationale vlaggen, de omroep, een geschiedenis-canon, enzovoort, verschijnt plotseling, onderaan bladzij 35:

En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur

“verankeren we […] wortels van Nederland als dominante cultuur”! – Het gebeurt wel vaker, dat kromme zinnen een kromme redenering verraden.

Want, wat blijkt? Voor de PVV geldt dat de genoemde ideologische “wortels” de Nederlandse cultuur ZIJN. Als we die wortels maar “verankeren” in de grondwet, dan is de bedreigde Nederlandse cultuur gered, want dan wordt ze “dominant”.

Hier is sprake van verwarring tussen “natuur” en “cultuur”. In de natuur wordt een plant bepaald door zijn wortels. In de cultuur (van het Latijn: colere=bebouwen) worden planten uitgezaaid, behandeld, met elkaar gekruist en verzorgd met het oog op wat ze produceren. Het is een eindeloos proces van verandering.

Wilders en de zijnen zeggen daarentegen, dat ze hun interpretatie van de Nederlandse cultuur willen opleggen via een “canon” (typisch statisch kerkelijk begrip) die verplicht op school moet worden onderwezen (indoctrinatie) en dat alles onder de Nederlandse vlag, die op alle scholen moet wapperen (één van de “Oplossingen” in de cultuur-paragraaf).

Dat is geen cultuur-opvatting, maar een natuur-opvatting. Iemand wiens bloed (of dat van zijn ouders of grootouders), eenmaal gevoed is vanuit de “wortels” van een moslim-land is besmet met een ongeneselijke handicap. Ondanks zijn individuele goede bedoelingen, die Wilders best wil erkennen, is hij gedoemd, om het wortelsap van een “minderwaardige ideologie” zijn leven lang mee te dragen.

Wilders’ oplossing: Bij grondwet apartheid invoeren. Wie de goede wortels heeft, mag “dominant” (overheersend) zijn. Een soort Herrenvolk-redenering, dus. Al noemt men dat in Duitsland tegenwoordig “Leitkultur”.

Wat kwam er ook weer terecht van de geniale uitvindingen van Willie Wortel?

(Dit artikel is een verkorte weergave van mijn stuk van vandaag op De Lage Landen. Over cultuur, natuur, canon, apartheid, cultuurrelativisme-cosmopolitisme en beschaving valt natuurlijk nog veel meer te zeggen. Bij voorbeeld, dat de grondslagen van de Nederlandse variant van de beschaving veel ingewikkelder in elkaar zitten, dan de wortel-slogans van de PVV beweren. En dat er best heel veel is om trots op te zijn in Nederland, veel meer dan de oubollige canon die Wilders onze kinderen op de scholen door de strot wil gaan duwen. En dat we ons dat niet laten afpakken door lieden, die ons vanaf de blonde top der duinen met knieschoten de moslims onder vuur zouden willen laten nemen.

De mensen die denken bij Wilders rust, veiligheid en “gezelligheid” te zullen vinden, die terugverlangen naar de mythische tijden toen “geluk nog gewoon” was, zullen beseffen, dat Wilders’ revolutionaire plannen alleen maar onrust, onveiligheid en geweld zouden brengen, als ze ooit zouden worden ingevoerd.)

12 gedachten over “Lust je nog peentjes? Het giftig wortelextract in Wilders’ grondwetswijziging.”

 1. En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur

  Heet dat niet in de volksmond gewoon discriminatie in de hand werken?

 2. @2 Ik heb gemerkt dat apartheid ook als een godwin wordt gezien. Ik heb er flink van langs gekregen om apartheid en de PVV in een zin te gebruiken. Dat doe ik dus nooit meer. 😛

 3. Ik geloof dat het tegenwoordig het hipst is om over de PVV en Wilders te zwijgen, of keihard roepen dat ie gelijk heeft, scoor je ook wel hoog mee.

 4. Natuurlijk is het goed om foute dingen aan de kaak te stellen. Maar het is ook van belang om niet te vergeten dat het niet alleen Wilders is geweest die het land gedurende pak weg dertig jaar langzamerhand heeft laten ‘ultraverrechtsen’.

  Maw stem ‘ultra links’ … dat is dan SP?

  Er moet een tegenbeweging op gang komen mensen. Er moet weer een socialere wind door het land gaan waaien.

  Groet Tess

 5. @5 Ik kan me een zekere politcus die veel animo had in de stad R’dam herinneren, hij eiste ook het recht om te discrimineren.

  Tegenbeweging? Er zijn me partijen zat. Er is een partij die zich bekommert om de grootte van de vissenkommen een andere vecht voor de het niet toelaten van vrouwen op de lijst. We zijn gewoon met onzin bezig, peanuts. Het gaat niet meer om het verdedigen van je idealen. Ben het wel eens met je dat er een tegenbeweging moet komen. Maar die zal van de jeugd moeten komen. Want “de gevestigde orde”vindt het wel prima zo. Ik zie totaal geen beweging vanuit de jeugd, vroeger hadden we protesten. En dan bedoel ik echte protesten, niet 50 man die wat schreeuwen omdat de basisbeurs afgeschaft dreigt te worden.
  Maar ja de jeugd, moi inclus wordt dom gehouden. Geef ze brood en spelen, wat nu betekent chips en playstion/.Tis te triest voor woorden.

 6. Vervolg 6:
  Ik bedoel dat niet lullig maar het zit zo:

  De redactie hier bestaat uit 9 personen en er wordt constant gezocht naar meer redactieleden. De personen die het actiefst zijn besteden niet alleen aandacht aan Wilders, maar wel veel ja. Dat klopt. Dit heeft o.a. te maken met de komende verkiezingen.

  Verder is er op deze site ruimte voor nog minstens honderd andere redactieleden die schrijven over sociale omwentelingen, hoopvolle dingen, liefde, zonneschijn, noem alles wat mooi is maar op.

 7. Het is ook mijn voornemen om over meer dingen te schrijven dan alleen Wilders …
  Hopelijk ook dingen waar niet iedereen het mee eens is , want over Wilders zijn we het wel eens :mrgreen: 😆

 8. @ Sjef,

  De jeugd is bezig om haar hoofd boven het water te houden. Is je wel eens opgevallen hoe duur alles is? Beginnershuisjes bijvoorbeeld. Het is absurd. Jonge mensen moeten al meteen honderden euro’s betalen voor een/tweekamerflatje van 30 vierkante meters. Alles is erg duur geworden. Een glaasje wijn in een kroeg, daar betaal je ook al zo’n drie vier euro voor!
  Dan moet je de ziektenkosten verzekering betalen etc. etc.

  Als ik terugdenk aan mijn jeugd (1957) dan was het allemaal veel gemakkelijker en socialer.

  Nu is het een asociale wereld waarin wij moeten leven.Iedereen is bang voor elkaar. Het woord terrorist is er goed ingestampt door de overheid. In wiens belang? Binnenkort zullen krakers een jaar de gevangenis in gaan, als de wet rondkomt. Weer een terroristengroep erbij!

  Dit alles komt natuurlijk doordat het hele vrijemarktdenken is doorgeslagen. We hebben te maken met een pyramidespel en wie veel heeft kan veel en hoog inzetten. Wie niets heeft, kan niet meedoen, is een loser. De belanghebbenden van het pyramidspel zijn volkomen gespeend van welke ethische moraal dan ook, behalve van hoe kan ik de markt zo manipuleren dat ik nog hoger op die ladder kom!

  We zitten in een zeer rechtsland met zeer rechtse politici opgescheept.

  Als je toch werkelijk met droge ogen beweert dat bijvoorbeeld belastingverlaging bijdraagt aan een betere wereld dan ben je dom of onwetend of gewoon slecht!

  En dan Groen Links, wil tot 2040 nog hypotheekrente-aftrekken. Ja, dan is Femke rijp voor het Bejaardenhuis. Jezus, wat doorzichtig!

  Ik pik er maar wat puntjes uit. Het moge duidelijk zijn wat ik bedoel.

  Er is geen sociale cohesie. Er is een zeer lage moraal. Mensen moeten geld opleveren. Wat kost een mens? Wie bedenkt zulke niet ter zake doende vragen? Economen uit de school van Hayek en Friedman!

  En dan te bedenken dat een man als Hayek gewoon geestelijk zo in de knel zat voor wat betreft het feit dat hij uit Oostenrijk moest vluchten vanwege het Nazie regime dat hij daarom zwoer nooit meer inmenging van de staat! Hij is daar heel dogmatisch in geworden.

  Niemand vraagt zich af waarom er gekozen is voor het vrijemarktprincipe. Dat mens van Thatcher, god help me, is ermee begonnen, gevolgd door haar vriendje Reagan. Vergeet Clinton niet en dan hier —> Lubbers, KOK, driemaal Balkenende hebben het land langzaam maar zeker uitgekleed. Het is kaal en koud, en niet alleen maar vanwege de huidige Noordenwind.

  Mensen worden tegen elkaar opgezet omwille van het inleggen in het Pyramidespel. Stel je voor dat we allemaal ‘vrienden’ zouden worden en met elkaar gingen praten.

  Ik stel dan ook voor om goed links te stemmen om de balans weer wat terug te krijgen.

  En de dierenpartij heeft nu eenmaal een thema te pakken, het dier, waar ‘rechts’ het volgende van vindt:
  Afslachten, opeten, desnoods weggooien als het rot is. Mishandelen kan en mag, we noemen het anders nl bio-industrie, als het maar geld in het laadje brengt — van wie eigenlijk? – Dierpoeven, aijnzuur inspuiten, ja zeg muizen? Nertsen staan zo leuk en bont moet kunnen, de koningin draagt het ook? — hou zee!

  Ik stop nu even, uit respect voor mens en dier.

  Wilders is niet het echte probleem om nu aan te pakken.

  Stem links en sociaal.

  In een land waar het verschil tussen arm en rijk groter is dan ooit – sommigen hoge pmannetjes en vrouwtjes bij het pyramidespel verdienen 900 keer zoveel als een lageladderklant – en groter zal groeien, zijn de mensen niet gelukkig en voelen ze zich niet veilig.

  Groet Tess

 9. @ Tess
  Je hebt het goed verwoord Tess. Kon het niet beter zeggen.Wat dat betreft beperkt mijn politiek spectrum zich van links-midden tot links-liberaal.( GL- Pvdd.) Maar dan wordt je snel gezien als tuig.(lees krakert). Moest die wet er wel zo nodig komen? Het was blijkbaar zo bedreigend dat het met wortel en al uitgeroeid moest worden. Anders zou een leeg staand huisje van de hoge pieten nog weleens in gevaar kunnen komen. Maar diezelfde pieten doen niks aan de leegstand en woningnood onder jongeren.

 10. Artikel 1 van de Grondwet;
  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  Hier gaat de PVV de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur in verankeren.

  Ben erg benieuwt hoe artikel 1 er gaat uitzien.

  Kan mij voorstellen dat artikel 1 niet helemaal in het programma van Wilders past!
  Misschien kunnen ze dit artikel ook maar beter afschaffen, maar dan blijft er weer weinig over van die gezellige Nederlandse cultuur. (EEN DILEMMA).

  Ik krijg de verankering niet voor elkaar, iemand anders een idee?

Reacties zijn gesloten.