Hedendaagse religieuze fundamentalisten die oorlog willen

Hedendaags religieus fundamentalisme is iets wat je in een moskee moet zoeken, aldus de publieke opinie. Maar is dat wel zo? Bij Trouw een zoektocht naar hedendaags fundamentalisme. En die troffen zij aan bij…. de PVV. Een redelijk tam interviewtje met de niet sporende Gidi Markuszower. Een man die er extremistische denkbeelden op nahoudt, niet alleen over moslims, maar ook over Joden die niet zionistisch genoeg zijn naar zijn smaak. Dat zijn “verraders” en die moet je “uitstoten”.

Geert Wilders heeft nooit problemen gehad met deze extremist in zijn gelederen. Er waren waarschuwingen van de geheime dienst voor nodig om Gidi uit de Tweede Kamer te houden. Dat Wilders geen problemen heeft met religieuze fundamentalisten in zijn gelederen blijkt ook wel uit het kamerlidmaadschap van Wim Kortenoeven. Deze extremist is naast zeer curieuze activiteiten voor de CIDI spagaatclub, ook actief voor de stichting Christenen voor Israel. Een stichting die naar eigen zeggen o.a. het volgende gedachtengoed aanhangt;

Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Wat deze gastjes willen is allemaal heel duidelijk, en dat verklaart ook waarom Wilders geen problemen met ze heeft, ze willen oorlog.

warKijk en dat is nou een van de problemen die ik met de PVV heb. Het is een partij die oorlog wil. Of iets specifieker; het is een partij die vindt dat we in oorlog zijn, en deze oorlog willen ze winnen. Israël is “het front” maar aangezien de PVV de strijd tegen de islam tot kernpunt van ons buitenlands beleid wil maken is dat front in Israël kennelijk niet genoeg en willen ze nog meer front. Oorlog in Israël is een reële oorlog. Het is niet zomaar taalgebruik. Het is echt oorlog met bloedvergieten en slachtoffers en noem maar op.

Raar dat niemand dit schijnt te weten, dat de PVV oorlog wil; de PVV’ers schrijven het allemaal zelf op je kan het zo nalezen. Ben ik soms de enige die deze rotzooi leest? En waarom vindt de VVD de PVV een “volstrekt normale partij”?

Oh ja, hier het artikeltje in Trouw.

Wordt vervolgd

14 gedachten over “Hedendaagse religieuze fundamentalisten die oorlog willen”

 1. Ja die wil de Palestijnen uitroeien he. Schrijft ook voor Christenen voor Israel of zoiets. Is hier al een paar keer aan bod gekomen in de comments en heeft ook zelf gereageerd.

 2. Een e-mail van haar

  Zaterdag, 27 december 2008,
  Beste Bassam,
  Het zou fijn zijn wanneer mensen zelf nadachten in plaats van zo maar wat leugens te herhalen. Israel bezet niets en niemand. Als er dan al sprake is van bezetting dan wordt het Land Israëls nog altijd bezet door de Moslims, de Jordaniërs zitten op de oostelijke oever van de Jordaan en dat is zeer onterecht en kwaadwillige bezetting van het Land Israëls en op de andere oever, de Westelijke oever der Jordaan daar wonen ook al meer dan twee miljoen Moslims, doodsvijanden van Israel die grote delen van het Joodse Land bezetten en proberen op alle manieren Israel te benadelen. Zij moorden, roven, stelen, vernielen, zij stichten brand en zij geven Israel een slechte naam in de wereld. In plaats van gewoon er voor uit te komen dat zij Israel willen vernietigen en daartoe in durende oorlog blijven met dat belaagde volk roepen zij iets wat nergens op slaat. Dat hun land is bezet door de Joden. Dat zij beklagenswaardige slachtoffers zijn. Een volk van anderhalf miljard zielen slachtoffers van een 6 miljoen Joden, is het niet ietwat belachelijk? Nogmaals, alle Nazi-methoden zien wij hier herhaald, en inderdaad, de Moslims zijn de oude strijdmakkers van de Nazi’s, via hun grote leider de Grootmufti die indertijd dat pakt sloot met Hitler.

  Om 11.30 die dag startte Operatie Cast Lead.

 3. Maar beste jolanda

  Alle partijen willen oorlog tegenwoordig behalve de SP en de Partij voor de Dieren

  Femke Halsema is heel duidelijk; mishandel het afghaanse volk tot op het bot maar mishandel ze netter dan de PvdA,, CDA en de VVD willen

 4. @ weimar

  dat kutwijf kwam hier recentelijk nog even buurten met haar nazipraatjes

  vanwaar die belangstelling?

 5. Ik snap dit artikel dus echt niet

  fundamentalisten die oorlog willen zijn al jaren aan de macht in dit land

  Ik leef elke dag met het besef dat als ik een ouwe opa ben dat ik dan verantwoording moet afleggen aan de generatie die dan jong is en zeggen “waarom heb je niks gedaan tegen genocide”
  en dan moet ik zeggen ; tsja , je werd voor gek versleten en als je volharden was werd je opgesloten
  .

  Denk je nu echt dat die mensen dat slappe excuus accepteren

  ze poepen op ons graf en dat verdienen we dan ook

 6. Het tweede boek, dat de titel ”Erfdeel” draagt, is van Wiesje de Lange. Wie haar kent van haar jarenlange publicaties in ”Christenen voor Israël” weet eigenlijk al wat er komt. Ze heeft zich de jaren door geprofileerd als de ideologe van de ultrarechtse beweging in Israël, die onverzoenlijk staat tegenover de Palestijnen. Dat Israël ook haar thuisland is en dat ze zich daarvan ook vanuit het Oude Testament rekenschap geeft, is begrijpelijk. In haar inleidende hoofdstuk ”Doordenken over Israël” spreekt zij bovendien als speciale wens inzake „de voltooiing van ons werk” uit, dat de derde tempel in schoonheid de vorige twee zal overtreffen. In het hoofdstuk ”Mijn Jeruzalem” zegt ze overigens dat met de verstrooiing van Israël „heel de wereld” Jeruzalem werd. Na een min of meer historisch doorkijkje aangaande het Joodse volk „in het land en in de stad”, en na een opgetogen verhaal over wat de Joden in de wereld en vandaag in Israël hebben gepresteerd, volgt de kern van het boek: ”Israël zal weer profeten voortbrengen”. Op zich is het niet vreemd dat in een hoofdstuk over de profeten van Israël de nieuwtestamentische vervulling ontbreekt. Maar Israël kent ook profeten buiten de Schrift, zoals Maimonides, die wij (zo) niet kennen. De Lange zegt: „In totaal werden 48 profeten en 7 profetessen opgenomen in de Bijbel, terwijl Israël duizenden profeten voortbracht die geen bijbelse plaats verwierven. Zij allen leefden in grote heiligheid en meditatie waarvan profetie de grootste graad is.”
  Profeten.
  Men diene hier intussen te letten op de ondertitel van het boek van Wiesje de Lange: ”Israël in politiek en profetie”. De politiek gaat namelijk aan de profetie vooraf. Dat blijkt uit de hedendaagse duidingen van de profetie door de schrijfster. Allen die ook maar enigszins opkomen voor het Palestijnse vólk – ik zeg volk, niet hun vaak misdadige leiders- komen onder het oordeel van de profeten. Maar vandaag zijn er geen profeten meer, althans geen profeten die voldoen aan de visie van de schrijfster. Concreet: „Wanneer hedendaagse leiders de profeet Joël hadden geëerbiedigd dan zou Gush Katif nog hebben bestaan.” Gush Katif was het blok van zeventien Nederzettingen in Gaza, dat in 2005 door de Israëlische regering werd ontmanteld (tot woede van onder anderen de schrijfster). In het vierde hoofdstuk ”Gedachten over gedenken” komt de klap op de vuurpijl. Aan de hand van de tekst „Gedenkt wat Amalek u heeft aangedaan” (Deut. 25:17) wordt Amalek geduid als „de antisemiet” van alle tijden. Het tastbare Amalek wordt vandaag de dag belichaamd door de Palestijnen. „De voor Israël ontstellend schokkende confrontatie met de Palestijn ligt in zijn Amalekkarakter.” En dan is er voor de schrijfster maar één conclusie: „Er is geen oplossing dan de totale vernietiging van dat volk.” Hier ging bij mij het licht uit. Men hoeft mij niet te wijzen op de verderfelijke politiek van Palestijnse leiders, zoals die van Hamas, men hoeft mij ook niet te wijzen op de dreiging van de islam. Mijn solidariteit met Israël, (ook) op grond van de profeten, is voor mij onopgeefbaar. Echter zonder haatgevoelens jegens een volk dat ook een plek mag hebben onder Gods zon. Tot mijn verwondering permitteert ds. G. H. Abma zich een voorwoord in dit boek.

  De quote komt uit een boekbespreking in het Reformatorisch Dagblad van 7 januari 2009 door ene Dr. Ir. Van der Graaf. Een zware gristelijke relifundamentalist die zelfs dit te gortig werd. En waarom ik dit schrijf ? In augustus komt deze schreibtisch verbrecherin weer naar Nederland. Vuige praatjes houden voor een gezelschap van gristelijke relifundamentalisten. G_W is voor minder aangehouden. Dus bij deze @Ronny : doe waarvoor je bent ingehuurd en vraag de hermandad om aanhouding van dit krapuul. Nu kan het!

 7. @ 5 en 6 ExcelZwem
  Ik denk bij de opmerking ‘kutwijf met haar nazipraatjes’ nu niet primair aan Femke Halsema.

  Kutwijf? Niet chic, maar okee, als jij dat vindt, ga je gang…

  Maar nazipraatjes? De fractievoorzitter van GroenLinks? Ik denk dat je hier zo zwaar inzet, dat je woorden helemaal niets meer betekenen.

  @ 8 Dit is precies wat er mis is met de georganiseerde Joodse gemeenschap hier. Het CIDI zal niets ondernemen tegen Wiesje de Lange, omdat het voor hen makkelijker is ‘Vrienden van Israel’ te werven in extreem-extreem rechtse hoek, dan een open discussie aan te gaan met de rest van Nederland. Dat is een beleidskeuze geweest. Waarom zou je moeilijke vragen moeten beantwoorden van Jasper van Dijk of Mariko Peters, als je je ook kunt laten knuffelen door Cees van der Staaij?
  Als er geld moet worden gevonden voor de beveiliging van een Joodse school, praat men niet met het Stadsdeel, (onder wiens politieke verantwoordelijkheid het zou vallen om scholen te beveiligen), nee men gaat met de pet in de hand naar de Veluwe, om fondsen te werven. Als er reuring is over het onverdoofd slachten, zoekt men niet steun bij de moslimgemeenschap, om samen een vuist te maken, nee men praat met de SGP en de PVV, en de extreem-rechter vleugel van de VVD. In een sneue verwachting dat de Tweede Kamer een juridisch verschil zal maken tussen halal slacht en kosjere slacht. Dan ben je totaal ziek bezig, vind ik.

 8. daphne

  staat hier kutwijf met nazipraatjes ergens?
  zou ik best gezegd kunnen hebben ik lees het echter niet

  femke halsema zij ik eerder een heel dom wijf noemen met genocidale voorkeuren maar dan moet ik wel erg boos zijn over de zoveelste steun van halsema aan de misdaden in afghanistan die ‘onze jongens’ (dat mensen het hun strot uit krijgen….die mensen maken mij medeschuldig aan misdaden tegen de menselijkheid)

  ow ik lees het al dat ging over dat kutwijf met dr nazipraatjes ; Wiesje de Lange

  vindt dat je palestijnen moet uitroeien

  dan ben je in mijn optiek een kutwijf met nazipraatjes
  Ik vind het heel zielig voor de Israelische vredesbeweging dat dat soort types dat hele volk een reputatie geeft van randdebielen .

  Wat we echt nodig zouden hebben is een beweging die op komt voor die mensen die daar demonstreren of in de gevangenis gezet worden omdat ze weigeren te vechten

  Ik knok godverdomme vaak genoeg tegen twee fronten ; moslimhaters en jodenhaters

  fijne combie hoor

  enigen die dat snappen zijn meestal moslims

 9. O ja, Gidi Markuszower.

  Wat ik in dat Trouw-interview nog het meest opvallend vond, waren twee opmerkingen. Gidi trok een enorme Godwin uit de hoge hoed. Hij stelde dat Joden die zich niet tegen de islamisering verzetten, en denken dat het allemaal wel overwaait, te vergelijken zijn met de Joden die dachten dat het nazisme ook wel zou overwaaien, tot ze zichzelf in Auschwitz terugvonden.
  De tweede opmerking sloeg op hem zelf. Hij zei dat hij onaangenaam was getroffen door de ktitiek. „Ik had er geen zin meer in. Er waren zoveel mensen binnen de joodse gemeenschap die vervelende dingen over mij en de PVV zeiden. Het voelde ook een beetje als stank voor dank.”

  Volgens mij hebben we hier te maken met iemand die graag een verzetsstrijder wil zijn, en een groot leider, maar niet door zijn tijdgenoten wordt gewaardeerd. Die karaktertrek herken ik een ietsiepietsie ook in mijzelf, en je moet dat ook hebben om iets voor elkaar te krijgen in de wereld. Maar dan zonder te veel macht, graag.

  Totaal verbijsterend vind ik het gebrek aan zelfinzicht en zelfkritiek. Alle verantwoordelijkheid voor wat er de afgelopen maanden is gebeurd, ligt bij anderen. Behalve misschien het versturen van de bewuste mail over de ‘joodjes’, waarvan hij de geschiedenis nu probeert weg te poetsen door te suggeren dat het een geintje voor intern gebruik was.

  Dit is het psychologisch profiel van de mensen met wie Wilders zich het liefst omringt. En klaarblijkelijk ook het profiel van VVD-fractiemedewerkers. Heel boeiend.
  Als je deze vorm van tunnelvisie op de geschiedenis en de maatschappij hebt, (het Auschwitz verhaal), en op je eigen rol in je eigen geschiedenisje, dan heb je het ook in je om repressieve maatregelen te nemen tegen bevolkingsgroepen. Je denkt zwart-wit, en je hebt immers gelijk, je zit in je reddingsfantasie, en dat gelijk hoeft niet te worden getoetst aan de buitenwereld. Degenen die het niet met je eens zijn, zijn immers verraders.

 10. @ exzwem

  Mijn gemeende en oprechte excuses, ik had het niet aandachtig genoeg gelezen. Ik interpreteerde ‘haar’ als slaand op Femke, maar jij doelde op Wiesje.

  My bad.

  (hoewel ik ‘m nog steeds niet supersterk vind, vanwege de Godwinaspecten. Maar goed, het ging in elk geval niet over Femke Halsema. Want daar snapte ik echt niets van.)

  Wiesje is echt wel extreem, hoor. Zelfs in haar kringen is zij extreem. Maar er zijn een bepaald soort christenen in Nederland die er niet genoeg van kunnen krijgen, want Wiesje strijdt de goede strijd, in hun ogen. Als je alles in de bijbel letterlijk interpreteert, zoals de Christenen voor Israël, zien zij apocalyptische visioenen over de eindtijd bewaarheid worden in wat Wiesje zegt. Heel erg creepy, allemaal.
  Nu gun ik ieder zijn eigen eindtijdvisioen, maar hier zouden mainstream joodse organisaties zich dus ver van moeten houden. En dat doen ze amper.

Reacties zijn gesloten.