Girt waarschuwt de Muzels voor de laatste keer: Verlaat Islam en de PVV zal U Vrijheid schenken!

tariq_ramadan_france-300x152Ocharme! Je zult toch maar een moderne Moslim zijn, twee wereldwijd gewaardeerde rapporten hebben geschreven over hoe de stoffige en achterlijke dictaturen in de Arabische wereld zich kunnen moderniseren (muslimdebate.com), en ….., nu, door Geert Wilders toegesproken worden, alsof je een lagere-schoolklasje bent!

(Ik heb de NL versie van Geert Wilders’ antwoord aan de vriendelijke uitnodiging van Muslimsdebate.com ontleend aan de NRC van 19.07.2010 en hier voor niet-NRC-lezers toegankelijk gemaakt.)

Het is ook nooit goed! Analyseer je, met al je academische kennis, de kansen van Egypte, Saudi-Arabië en Iran, om zich te moderniseren, evenwichtige economieën, een welvaartsstaat, op te bouwen, dan ben je bezig, om aan de Islam een (te?) sterke sokkel te verschaffen, die door Wilders en de zijnen als een dodelijk gevaar wordt beschouwd. Want dat maakt de Muzelman STERKER!

Nee, dan blijkt plotseling, dat, omdat je de Islam niet losgelaten hebt, althans niet bestrijdt, dat je bij de neoconservatieven, bij de christelijke fundis en alle andere neo-racisten, het ook al hebt verbruid!

En je had nog wel zo consequent de scheiding van religie en staat doorgevoerd?!

Nee, makkers, scheiding van kerk en staat geldt alleen voor christelijke staten. Staten die bij fatwa van Wilders als “islamitisch” worden beschouwd, hebben inwoners wier “wortels” verdacht zijn. Zelfs al ben je tweede- of derde- generatie, zelfs al is je familie langer christelijk dan de inwoners van Venlo.

Wat je ook doet, Wilders proeft je “wortels” en meet je opinies af aan wat goed is voor Israël. Pardon, aan wat hij DENKT dat goed is voor Israël.

Kalm aan. Muslimdebate.com is een club Arabische intellectuelen die zich ongerust maken over de stilstand en de retrogressie van de cultuur en de economie van hun landen. Het is ook, denk ik, een progressieve factie binnen de Moslimbroederschap. Maar dat kun je niet zeker weten, want die kloon van de Vrijmetselarij is even geheim als haar westerse voorbeeld. De deelname van Tariq Ali wijst er echter op.

De westerse vrijmetselaars, laten we voor het gemak van Wilders, die niet meer dan HAVO heeft, maar de Nederlandse tak daarvan nemen, moderniseerden zich aan het begin van de achttiende eeuw. Overal, in Groot-Brittannië, Frankrijk en ook in de Republiek van de 7 Verenigde Nederlanden, ontstonden debatingclubs en werden scholen georganiseerd voor kinderen en mensen, die daarvan tot op dat moment verstoken waren. In de tachtiger jaren van de achttiende eeuw, resulteerde dat in een patriottische opstand tegen de overheersende synodes van de hervormde kerken, de Oranjevorsten en de regenten die alleen aan hun handelsbelangen dachten.

Dat maakte de patriottische Nederlandse revolutie tegen de heersende “elites” tot een Europees voorbeeld, dat in 1789 navolging vond in de grote Franse Revolutie. De scheiding van kerk en staat werd met harde hand doorgevoerd. Wie (wie niet?) deze zomer in Frankrijk met vakantie gaat en de moeite neemt, om even naar de kerken en kerkelijke instellingen te gaan kijken, zal zien, dat de agressie van de door het katholicisme onderdrukte en dom gehouden Fransen tegen hun onderdrukkers, flink huisgehouden heeft. Er is bijna geen Mariabeeld van voor 1789 over.

De Islam is in zoverre moderner en meer in overeenstemming met de Hebreeuwse wortels, dat heiligenbeelden de moskeeën niet ontsieren. De Moslimbroederschap volgt dezelfde tactiek als de westerse moderne Vrijmetselaars. Ze valt niet zelf de heidense praktijken van de heersende religie aan, maar schept zich een “schuilkerk”, waar “le libre arbitre” (de vrije oordeelaar) heerst. De loges zijn vrijplaatsen voor respectvolle uitwisseling van meningen en oordelen. Daarin zijn ze niet uniek binnen de Islam. Sinds lang, bestaan soefistische stromingen binnen de Islam, die ruimte geven aan allerlei esoterische wijzen om zich te verbinden met het Onkenbare. En vergeet niet het Sjiïsme: Net als het Christendom vereert het het Martyrium van de laatste afstammeling van Mohammed.

Voor de goede verstaander, dat is niet mijn manier om me te informeren, maar ik kan begrijpen, dat in de achttiende eeuw mijn vrienden de patriotten en in de negentiende eeuw mijn vrienden de moslimbroeders, geen andere keus hadden, dan de emancipatie van hun broeders en zusters op die manier, zonder de heersende religie te provoceren, tot stand te brengen.

En ja, natuurlijk, nu de UITWASSEN. De Moslimbroederschap kwam onder Al Qutb, grootvader van Tariq Ali, in hysterisch anti-westers vaarwater (50er jaren). Daarvan zijn de gevolgen nu nog zichtbaar bij de Egyptische Moslimbroederschap. Gamal Abdel Nasser, die een moderne Islam voorstond, werd, evenals zijn opvolger, Sadat, tot DUIVEL verklaard en, in het geval van de laatste, vermoord.

Maar kan een Wilders daaraan de stelling ontlenen, dat de Islam erger is dan het Christendom? De Christelijke vrijmetselarij kende ook haar uitwassen. De terreur tijdens de Franse Revolutie, de Italiaanse loge P2 en de steun aan de LPF via de Haagse Loge in 2002. Ze wijzen op het tegendeel.

Vrijmetselaars, Moslimbroeders, je kunt er voor- of ertegen zijn, maar ze markeren het verzet van de middengroepen tegen religieus- of anti-religieus geïnspireerde ayatollahs

En zodoende zijn ze de bondgenoten van Henk en Ingrid. En NIET van Geert Wilders.

Als u het leuk vindt, om de onzin van Geert’s artikel tegen de Islam in stukjes uitgekleed te zien, ga dan naar De Lage Landen, en zeur niet verder.

16 gedachten over “Girt waarschuwt de Muzels voor de laatste keer: Verlaat Islam en de PVV zal U Vrijheid schenken!”

 1. asjeblieft Huib gebruik niet de term “Soefistisch “het is een denegerende term die door de salafies geintrodiceerd is , een “isme” en daardoor geen onderdeel van de orginele islaam , de correcte term is Soefie- stromingen ,(of helemaal correct : Tariqat) je lijkt trouwens je beschrijving van de Shia ook uit de salafia hoek te hebben ..en de gegeven omschrijving is volledig onjuist …

 2. @Al-B: Akkoord: Soufi – Ik houd ervan. Goede vrienden van mij zijn soefies. En de Shia: tell me more! Ik zie wel iets in de gelijkenis met het christendom, wat het Lijden betreft. I’m open to everything, as long as it is not supremacist.

 3. In weze is het verschil tussen Sunnie en Shia een opvolgingskwestie ,, de rest is meestal niet groter dan dat tussen katholiek en Russies orthodox (,
  Het lijden van Imam Hussain (RAA) is niet echt vergelijkbaar met dat van Jezus bij de Christenen .. Imam Hussain stierf in Kerbala omdat hij ondanks zijn zeer geringe kans toch bleef vechten voor de rechten van de bevolking daar en tegen de onrechtvaardige overheerser Yazid die de bevolking van haar rechten beroofde ..Vandaar dat het Shiisme wat meer trekken van bevrijdingstheologie in zich heeft ..(ik ben Shia noch Sunni maar wel zeker een groot bewonderaar van Hadhrat Hussain ) en Hussain was niet de laatste afstammeling van de profeet (SAWS)er zijn tegenwoordig miljoenen afstammelingen van de Profeet …

 4. Daarom, Al Bakrastani, respecteer ik alle interpretaties. Ik denk dat het dieper gaat dan een opvolgingskwestie. Maar dat is hier niet aan de orde.
  De Soefie interpretaies die ik ken, fascineren me. Maar ik voel me ook niet aangetrokken tot hen.

 5. Natuurlijk gaat het dieper dan alleen de opvolgingskwestie , maar daar zit wel de essentie van het verschil , Het feit dat Ali (KAW) meer een mysticus was maakt dat de Shia wat mystieker zijn aangelegen .. maar al die beweringen blijven generalisaties die ik hier moeilijk kan verfijnen ,
  Soefie interpretaties , daar snij je even een breed punt aan ..Die verschillen breder van elkaar dan Plato en Sartre ( toch allebei filosofen 😉 ) met als groot verschil met de meeste andere groepen en subgroepen dat Soefies elkaar zeer zelden verketteren ..

 6. Oei , oei , oei…huib ,

  Tariq Ali is een atheïstische linkse brit met pakistaanse wortels die boeken schrijft en lezingen geeft.

  Je bent in de war met Tariq Ramadan 😳

 7. @A-B Ik vind ook, dat een diepergaande discussie over deze kwesties hier niet zijn plaats heeft. You know my mail or DM.
  @Zwembad: Nee, ik ben een oude sufferd: ik bedoel Tariq Ramadan, hoor!

 8. Schandalig dat NRC – die ik toch wat hoger had staan dan de Volkskrant of de Telegraaf – zo’n stuk plaatst.

  Inhoudelijk fout, pure misleiding. Het meest in het oog springen de totaal foute, uit hun context gehaalde koranverzen.

  Voorbeelden:

  “Terreur in hun harten wierp” gaat helemaal niet over hoe de Arabieren zich voelden in de aanwezigheid van Mohammed. Sowieso is “terreur” een tendentieuze 21e-eeuwse vertaling van ru’b (Arabisch voor angst, vrees) In 8:12 spreekt God tot de engelen, 8:60 gaat over het mobiliseren van legers wanneer buren vijandig zich opstellen, 33:36 gaat over angst onder bepaalde vijanden die bestreden worden, 59:13 gaat over angst van zgn. Huichelaars jegens moslims.

  En soera 43:15 gaat helemaal niet over gezichten die zwart worden bij mannen omdat ze dochters krijgen. Kijk maar na.

  Ach … in ieder regel, in iedere zin staat er misleiding, cherry-picking of pure leugens. Incidenten, citaten van bepaalde auteurs, echt ’n klassiek propaganda-stuk. Bah.

 9. @ Jos: de NRC plaatst het stuk om kranten te verkopen. Dat is hun enige reden. Het kan de kranten niets schelen of wat er in hun opiniestukken staat feitelijk klopt met het bronnenmateriaal, als het maar reuring en dus lezers oplevert.

  Ik had de indruk dat ome Geert het over een andere boeg aan het gooien was in dat stuk. De rustige, bedachtzame toon van eea, geen gescheld, geen getier, geen teruggrijpen op ‘knettergek’. Voor zijn achterban kan hij helemaal losgaan, maar om een nieuw publiek te bereiken moet hij een andere toon zoeken. Het is eleganter en beschaafder, en als zodanig ook veel gevaarlijker.

  Ik denk dat hij het niet zelf heeft geschreven. Het zou me niets verbazen als het een vertaling was uit het Engels.

 10. Ach zolang er maar genoeg journalisten aan hem de vraag stellen wat hij precies bedoelt met de “oorlog tussen de islam en het Westen met Israël als front” is er niets aan de hand. 😆

 11. @10

  De verzentelling kan soms verschillen. 43:17 gaat over mannen die teleurgesteld zijn wanneer ze dochters in plaats van zonen krijgen; maar tegelijkertijd kennen zij dochters aan God toe.

  Het gaat hier helemaal niet om zonen en dochters, de essentie is het aanbidden van afgoden, wat de ergste zonde is binnen de islam.

 12. @jvdheuvel: Da’s ’n interessant idee… een journalist die een beleidsinhoudelijke vraag stelt aan Geert Wilders over zijn verkieziningsprogramma… hmm…

 13. @Daphne: Het engelse origineel staat op MuslimsDebate.com: http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.muslimsdebate.com%2Fsearch_result.php%3Fnews_id%3D4399 .
  De NRC-versie is een vertaling. Met een paar verschillen, die ik in de gauwigheid dacht op te merken.
  Ik denk niet, dat het stuk geschreven is, om Moslims te overtuigen van iets. Het is voor de westerse Bühne. Ook vind ik het niet van rustige bedachtzaamheid getuigen, om de Profeet als pedofiel af te schilderen, eigenlijk.
  Citaat:

  And history has taught us that Muhammad was not at all a prophet of love and compassion, but a mass murderer, a tyrant and a pedophile. Muslims could not have a more deplorable role model.

  😥

 14. @16

  Alles (letterlijk: alles) wat we weten over Mohammed komt van wat latere moslims over hem geschreven hebben. Latere moslims vonden Mohammed geen moordenaar en geen kinderverkrachter, zij waren natuurlijk positief over hem gestemd. Hoe komt Wilders dan tot negatieve conclusies over Mohammed ?

  Het kan dus niet anders dan dat Wilders feiten verdraait of gekleurd weergeeft. B.v. van een politiek gemotiveerd huwelijk met een jong kind (wat tot recent doodgewoon was in b.v. Europese koningshuizen) “pedofilie” maken; en van een klassieke meedogenloze stammenstrijd waarbij joden het onderspit hebben gedelfd een mini-Holocaust maken. (Overigens: tegelijk toen Mohammed instemde met de executie van enkele honderden joodse mannen van een vijandige stam liet de Romeinse keizer Heraclius, leider van de christelijke wereld, de gehele joodse bevolking van Jeruzalem uitmoorden).

Reacties zijn gesloten.