Heeft ANBO een probleem met de leden?

irritantHeeft de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ‘aangesloten bij de FNV’ onder de directeur Liane den Haan problemen met de leden? Nee geheel niet! Wie het niet eens is met het vernieuwende beleid van de directie in Woerden wordt kalltgestellt door een royement.

De ANBO gaat vervolgens met uitgestrekt been erin

Op originele wijze probeert de ANBO de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland het werven van leden onmogelijk te maken door wervingsacties “waar mogelijk ANBO-leden” zich bevinden te laten verbieden door de rechter. Opmerkelijk voor een bond die zegt op te komen voor 50-plussers. Het barst immers van de 50plussers op straat, parken, en winkelcentra. Ja zelfs bij vrijwilligersorganisaties kom je ze in groten getale tegen. Afschuwelijk! De ANBO vindt dat ook een probleem, en is daarom politiek aan het lobbyen om mensen al vanaf 45 een Melkertbaan in de maag te splitsen.

Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland

NBvON
NBvON

Onder leiding van een ex kritisch ex-lid is deze afsplitsing opgericht en in zeer korte tijd is al twee procent van het ledenbestand van de ANBO overgestapt. Hoewel de ANBO het geen afsplitsing wil noemen en slechts rept van ‘enkele leden’ zijn de duizenden nieuwe leden met veel enthousiasme begonnen aan het opnieuw opzetten van een bond voor en door ouderen die regionaal opereert en daardoor ook veel minder kost getuige het verschil in contributie € 37,30 versus € 25,- per jaar. Voor minder krijg je meer lijkt het motto te zijn van de NBvoN

Oud-gewestvoorzitter van de ANBO Martin Hendriksen verwoordt zijn stap als volgt:

De afscheidende senioren kunnen zich niet vinden in de sterk op de landelijke politiek gerichte “ondemocratische beleidskoers” van ANBO. De nieuwe bond zal zich daarom vooral ontplooien op lokaal niveau.
“Wij willen ons focussen op de directe leefomgeving van ouderen. Dat kan niet als een hoofdkantoor in Woerden beslist hoe wij ons geld moeten uitgeven. Mantelzorg is toch ook regionaal georganiseerd”, stelt Hendriksen.

Volgens Hendriksen handelt het landelijke bestuur van ANBO alleen maar uit machtswellust.

En daar heeft deze meneer groot gelijk in. Met het opgepotte geld bij het hoofdkantoor van de ANBO is kort na de oprichting van de NBvoN een rechtszaak begonnen om deze prille organisatie het leven zuur te maken. Aankondiging en uitspraak van de rechter zijn overigens niet te vinden op de website van de ANBO. Hoe transparant toch allemaal bij het zeer democratische ANBO.

Je vraagt je af waarvoor Liane den Haan van de ANBO zo bang is

De ANBO had de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (NBvON) gedaagd, samen met de heren Hendriksen en Hiemstra en de dames Evers en De Noord, en onder andere gevraagd om de ledenwerving onder ANBO-leden te verbieden, zulks onder dwangsommen van 5000 euro. Het bleek dat duizenden ANBO-leden overstappen naar de NBvON, omdat de nieuwe bond kiest voor democratie via lokale autonomie van de leden.

Terecht heeft de rechter de ANBO een gevoelige tik op de vingers gegeven.

De door de NBvON ingebrachte argumenten zijn alle overgenomen in het vonnis. De uitspraak van de rechter Vonnis_ANBO_21-12-12 PDF (2X klikken) bevestigt de open cultuur binnen de NBvON. Dat is er één van integer, betrouwbaar en moedig zijn “.

Kijk en dat lees je dan niet op de website van de ANBO onder leiding van Senior webredacteur Jurriën Beerda, die de schrijver van dit artikel en dit artikel graag afschildert als een ‘redelijk gefrustreerd persoon’ in zijn klaagmail aan de hoofdredacteur van Krapuul.

5 gedachten over “Heeft ANBO een probleem met de leden?”

  1. Het blijkt wederom een van de vele organisaties /bonden ,waar alleen het bestuur de dienst uitmaakt ,ten koste van de leden en doelstellingen .En uiteraard met een dik salaris ,en ja als de inkomsten dalen moet je snijden ,maar niet in de top .

  2. De oud bestuursleden van het voormalige ANBO Gewest Overijssel zijn naar de rechter gestapt omdat zij kritiek leverde op de gang van zaken en ten onrechte van allerlei zaken werden beticht, en daarom geroyeerd werden.
    De oud bestuursleden werden door de rechter in het gelijk gesteld op alle punten, en ANBO is o.a. veroordeeld tot rectificatie en alle kosten die gemaakt zijn.
    Omdat men deze rectificatie heel ver weg heeft verstopt op hun site, bij deze de link er naar toe. http://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/rectificatie_-.pdf
    Dit is het vonnis nummer : http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2013:6226

  3. Pingback: Een ouderenbond als spookhuis | Krapuul

Reacties zijn gesloten.