Het is beslist niet alleen de PVV, beslist niet

Dus, de tweedekansnazi’s die zich verenigd hebben rondom het eenmanszaakje van verdachte Geert W. willen niet dat als het halve land joelt om het in brand steken van moskeeën en er in Zweden daadwerkelijk gebedshuizen de fik in gaan, mensen hun moskeeën beschermen:

2015-01-05 De Graaff PVV jihadpelotons

Aldus het stuk nazi-vuil en psychopaat Marcel de Graaff.
Wat zei dat gewelddadige stuk drek eerder ook alweer over de moslimbevolking in Birma die te lijden heeft onder genocide?

2012-10-27 M de Graaff genocideverheerlijker

Ik denk dat die tweedekansnazi’s die fantaseren bij monde van hun Führer over het deporteren van ‘tientallen miljoenen’ moslims uit Europa en mensen afschilderen als beesten middels terminologie als ‘kopvoddentaks’ niet slechts een club is met een gewelddadige aanhang op internet, het is zelf een gewelddadige club. Niet alleen dat: ik denk dat je gerust kan stellen dat de PVV van verdachte Geert W. een genocidale partij is die in ieder geval heimelijk fantaseert over massamoord en etnische zuivering.

En op straffe van in herhaling te vervallen wil ik nogmaals opmerken dat het niet slechts de tweedekansnazi’s van de stichting PVV zijn die het klimaat hebben gecreëerd waarin allerlei tokkies zonder enige gêne en open en bloot onder eigen naam oproepen tot massamoord en het in brand steken van islamitische gebedshuizen.
De EO die middels een charlatan de wereld trachtte aan te praten dat de Holocaust een moslim-ideetje was en die schorem in haar programma’s uitnodigt dat het idee huldigt dat moslims aan bomen moeten hangen is er mede verantwoordelijk voor. Een fascist als Andries Knevel die vindt dat ‘ze’ het ernaar gemaakt hebben idem.
Ook de voormalige verzetskrant waar tientallen het leven voor hebben gelaten en die hele sharia-wijken en jihad-belts bij elkaar liegt heeft willens en wetens bijgedragen aan het huidige totaal vergiftigde klimaat. Dat geldt eveneens voor Radio 1 dat een platform is van nazi’s als Bert-‘rifapen’-Brussen en ‘poezenmevrouw’ Nanninga.
Alle media in dit land spelen de rol van Radio Mille Collines.
Verder is het natuurlijk heel gezellig een bruine drol in je programma te hebben. Daar weet Jörgen Raymann alles van.
Ik heb hier al eerder gezegd dat een hypocriete zak stront als PVV’er Ahmed Marcouch van de partij van etnisch monopolisten en ‘vernederen voor de eigen groep’ eveneens niet de oplossing is maar mede oorzaak is van het probleem. Ook hij draagt medeverantwoordelijkheid voor het klimaat waarin het schorem van dit land de kans schoon ziet de meest verschrikkelijke dingen eruit te kramen.

2010-06-13 Ahmed de PVV'er

Dat geldt ook voor al deze lui die jarenlang voor de camera en de kabouter-Plop-microfoon van een naziomroep hebben staan ginnegappen: ook aan hun handen kleeft bloed als er ooit doden gaan vallen. Ook de minister van schedelmaatzaken Asscher die zijn tronie in een moskee vertoont na de zoveelste daad van geweld en precies daar over ‘radicaliserende Turken’ begint op basis van een flut-onderzoekje stinkt naar nazisme met alle kenmerken van dien.
Bij mijn weten heeft ook niemand uit de verzameling nazi’s, wannabe massamoordenaars, etnisch zuiveraars en overig moreel ontspoord spul die de Tweede Kamer is, ook maar enig tegengas gegeven toen één van de fascisten aldaar breeduit stond te jammeren over de bruine problematiek van gynaecologische aard. Ik denk dat ze het er eigenlijk allemaal wel mee eens waren met wat die goorlap eruit kraamde en verder hebben een aantal van die Tweede Kamerleden het natuurlijk heel erg druk met het belasteren van mensen die demonstreren tegen de oorlogsmisdaden welke genocide-staat Israël begaat jegens omringende landen en volkeren.
Als de eigen nazi’s joelen zwijgt niet alleen CDA’er Madeleine van Toorenburg zullen we maar zeggen.
Dus laat al die lui die ik net noemde of waar ik het in dit verband in het verleden wel eens over gehad heb, hun gehuichel voor zich houden: zij zijn niet het onderdeel van zicht op betere, beschaafdere tijden. Zij zijn mét de wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar mede de oorzaak van het feit dat het een kwestie van tijd is eer er daadwerkelijk moskeeën gaan branden en er doden gaan vallen.

2014-12-10 PVV de Graaff Dood aan alle moslims

1 gedachte over “Het is beslist niet alleen de PVV, beslist niet”

  1. Pingback: Laat de NOS in godsnaam verder zwijgen. | Krapuul

Reacties zijn gesloten.