Cameron zet de zaken in de EU nog meer op scherp

De website PressEurope heeft een overzicht gepresenteerd van reacties in de Europese pers op de speech van Cameron over de positie van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de Europese Unie. Dat is een bijzonder interessante service die de site zo nu en dan levert. Van een aantal leidende Europese kranten zijn korte samenvattingen en belangrijke citaten te lezen. De argumenten zoals die ook in Nederland zijn verschenen, worden er goed door weergegeven. Bovendien geeft het een beeld van opvattingen in verschillende Europese landen.

Na de intro merkt PressEurop als eerste op dat Cameron legitieme vragen heeft opgeworpen. Dat is zeker zo. Ik zal ingaan op dit aspect en niet op Camerons blufpoker. Hij wil bevoegdheden terughalen van de EU naar Groot-Brittannië. Als de andere EU-lidstaten ermee akkoord zouden gaan, zou dat een vrijbrief openen voor de rest om eveneens van alles te willen. Eerder merkte ik dat op in een kort nieuwsbericht: De EU is geen snackmuur, mr Cameron. De bluf ligt in Camerons hoop dat de overige EU-landen iets zullen toegeven, omdat hij denkt dat het VK nog steeds een majeure lidstaat is waar naar geluisterd moet worden.

Vraag

De opgeworpen vraag blijft in feite onbeantwoord. Hoe moet de EU zich ontwikkelen? Een achteruitgaande beweging naar vrijhandelsassociatie is onwaarschijnlijk. Die opzet hebben de Britten met de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) al geprobeerd in de jaren zestig en beginjaren zeventig, waarbij ze er niet voor schroomden een destijds nog dictatoriaal land als Portugal in de organisatie op te nemen. De EVA bestaat overigens nog steeds, maar is op sterven na dood. Het VK zelf stapte er al uit in 1973.

Cameron stelt de de vraag nadrukkelijk, hoewel onuitgesproken: Hoe verder? Welke bevoegdheden zijn op EU-niveau nodig en welke zaken kunnen de lidstaten afhandelen? Het befaamde concept van subsidiariteit – alleen actie op Europees niveau ondernemen als dat van toegevoegde waarde is voor de lidstaten – is veel te slap. Er zit een geweldige rek in. En het vigerende Verdrag van Lissabon is achterhaald, vooral door de gebeurtenissen als gevolg van de eurocrisis.

Stap

Een stap, die ik zou toejuichen, is dat verschillende politieke stromingen voor de komende verkiezingen in 2014 lijstjes zouden opstellen over de verdeling van bevoegdheden op Europees dan wel lidstatelijk niveau. Zo kunnen de kiezers daarover stemmen. Met een lijstjesloze PVV voor de anti-Europeaan. Ik realiseer me dat het idee nog een stap te ver is; het impliceert zo goed als de vorming van een federatie, een superstaat volgens framing van de populisten. Maar ooit in de toekomst zal toch een concrete verdeling van bevoegdheden nodig zijn. Net zoals we in Nederland in een Provinciewet en een Gemeentewet de bevoegdheden op verschillende niveaus hebben geregeld.

Met Camerons opwerping van het bevoegdhedenvraagstuk komen de zaken nog meer op scherp te staan dan ze al waren door de eurocrisis. De meerderheid van de Europeanen zal zich realiseren dat er een bankenunie en een fiscale unie nodig zijn. Maar willen we daarvoor bevoegdheden afstaan aan een EU die een groot democratisch deficit kent? Het gebrek aan democratie stelde Cameron in zijn speech terecht aan de orde. Op economische ontwikkelingen ontbreekt het de Europese burgers aan politieke invloed. Maatregelen worden bedisseld door de Europese Raad zonder democratische controle van een Europees Parlement. Ik wil niet meer bevoegdheden aan de EU overdragen alvorens er aanzienlijke democratische verbeteringen zijn aangebracht.

Het is nu zoeken naar de meest voor de hand liggende stap vooruit. Intussen – hoewel die stap dus niet evident is – zou ik aanbevelen alvast lijstjes op te stellen. Het levert in ieder geval voer voor discussie op. Ook al wil je bevoegdheden naar de vergane glorie van de Europese natiestaten terughalen, dan dien je aan te geven welke. Uit het debat over de lijstjes komen vervolgens wellicht weer nieuwe inzichten voort.

27 gedachten over “Cameron zet de zaken in de EU nog meer op scherp”

 1. Ik wil een referendum in alle lidstaten.
  Pas dan kun je stappen ondernemen.
  Zoals je weet, wat mij betreft heel veel stappen achteruit.
  Nog even een opmerking over de bankenunie.
  Eerst werden 6000 banken gecontroleerd.
  Toen alleen de systeembanken ( op verzoek van Duitsland ).
  En nu spreekt men erover om bankenreddingen toch weer voor een gedeelte door de betreffende lidstaat te laten betalen.

 2. @1: Theo:

  [ Ik wil een referendum in alle lidstaten. ]

  Nee, die ga ik je niet geven kleine dwingeland.

 3. @1 Theo,

  “Wat mij betreft heel veel stappen achteruit.”

  Van die vaagheid gruw ik. Daarom opper ik lijstjes.

 4. @3: Sjaak:

  Net even een referendum gehouden:

  40 vóór lijstje
  41 tegen.

  Lijstje komt er niet ; ).

 5. Toevallig heeft vandaag in de NRC een groepje intellectuelen een pleidooi gepubliceerd voor een referendum over de EU.

  Hun doelstelling lijkt verwoord in de zin:

  “Als het slechts intergouvernementele coördinatie zou betreffen – vrijhandel op basis van erkenningsregels – zou dat tot weinig problemen hoeven leiden.”

  De groep betreft weer eens een monsterverbond van neoliberalen en conservatieven die geloven in de mythe van vrijhandel. Hetgeen al eerder tot de mislukking van de EVA heeft geleid. Het gezegde over de ezel en de steen komt hierbij rap op.

 6. @6 Sjaak:

  Nou, die “intellectuelen” word ik niet warm of koud van onder dat artikel.

  Sowieso is iemand die eist dat er een referendum wordt gehouden geen Groot Denker naar mijn mening, maar eerder een slapjanus die niet wil nadenken.

  Heb je zelf een lijstje om te bespreken? En dan niet honderd dingen maar bijvoorbeeld twee, gaan we de diepte in enzo ; ). Het onderwerp EU blijft voor mij anders te groot.

 7. Laat ik eens om te beginnen het rampzalige financieel economische beleid noemen.
  Wat heeft het de burger gebracht ?
  Verder het gebrek aan democratie.
  We stevenen eerder op een dictatuur aan , dan meer democratie.
  Verder vind ik het zeer belangrijk dat de burgers in iedere lidstaat een referendum krijgen.
  Zo kan men zien waar de knelpunten zitten, en krijgt het beleid een legitieme grond.
  Er is al een kleine peiling bij RTL geweest.
  53% is voor een referendum.
  Waarvan een grote meerderheid is voor een EU.
  Zelfs 65% wil verder met de Euro
  Dus ik begrijp niet waar men bang voor is.
  Dan komt de vraag , welke vraag moet men de burger voorleggen.
  Ik stel voor de directe vraag
  Ja of nee tegen de EU en Euro..

 8. Het is vreemd dat het msm geen aandacht heeft geschonken aan de laatste woorden van junker bij zijn afschijds speech .De laatste woorden die hij sprak gingen over de kans dat 2013 2014 de kritieke jaren omtrend de europese unie konden zijn ,hij liet doorschemeren dat de kans op opstanden heel wel mogelijk zouden zijn ,het woord oorlog nam hij net niet in de mond .Henri kissinger daarintegen wel .hij benoemde die kans heel groot .Ook de vele leiders van multinationals hebben daar hun angst over uitgesproken in davo,s .

 9. Net gekeken naar een discussie hierover met Verhofstadt.
  Hierin stelt hij dat ondanks de mening van burgers er een federale unie komt, met als chantage middel de Euro.
  Burgers moeten maar mee, als ze willen of niet, anders komt de zondvloed.
  Tja, als dat de visie is, dan laten we hun chantage middel maar afnemen.
  En nu nog een leuk leesstukje over hoe het werkt ( of niet ) in Europa.
  Rene Tissen ( met bril ) : Kopje onder in Nederland en Italie.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/kopje-onder.xml

  Nog wat leesvoer over Italie.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2013/04/groen-licht-voor-steun-monte-dei-paschi.xml

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2013/04/schuld-gezinnen-italie-meer-dan-verdubbeld.xml

 10. @7 Le Roi,

  Oké. Volgende week schrijf ik een stukje over twee onderwerpen. Over een issue waarover de EU moet beslissen en over een waar de bevoegdheid bij de lidstaten dient te blijven.

 11. Las net op Joop.nl een treffende reactie.
  Daarin wordt de EU vergeleken met een misvormde foetus.
  Laat je het misvormde kind toch geboren worden ?

 12. Joop.nl , dat is toch die Sociaal Demagogische haatsite ?? Waar allerlei lui tegenwoordig definitieve oplossingen wensen .. Misvormd dient geaborteerd ?? bij rechts geld dat zelfs NA de geboorte , en de EU is al geboren 😉 . Wat word het ?? Gas of een humaan spuitje ??

  Zoals ik al eerder heb gezegd is Nederland al net zo kunstmatig een gedrocht als de EU .. Als we al bevoegdheden naar een kleinere schaal gaan terugbrengen zou dat naar de regio’s moeten en niet naar de gedrochtsstaten die de laatste 150 ontstaan zijn en alleen maar tot wereldoorlogen hebben geleid . Catalonië , Bretangne , Normandië , Friesland , Limburg , Holland , Vlaanderen , Baskenland , Schotland , Corsica ,de individuele Bondsstaten . Dat zou het eerste beslissings niveau moeten zijn …

 13. De eerste stap zal toch een volwaardig en functionerend Europees Parlement moeten zijn. Alle andere beslissingen kunnen daar genomen worden. Zo werkt de parlementaire democratie, toch een gangbaar model bij de lidstaten, nu eenmaal.
  Die lijstjes vind ik wel een goed idee, hoewel inherent aan (EU) verkiezingen.
  Ik blijf erbij dat het einddoel een federatie van regio’s moet zijn. Hoe, en of, daarheen mag een volwaardig Europees Parlement uitstippelen.

 14. @16
  Ik ben voor een bindend referendum wat klip en klaar is ja of nee tegen Europa en de Euro.
  Bij verkiezingen kiest u toch ook voor een pakket.
  Aan u de afweging welke het beste is.
  Een referendum is DE oplossing.
  Zo kunnen de pro Euro politici een legitieme grond onder de voeten krijgen voor het beleid. ( of niet )

 15. Het probleem met referenda bij zulke thema’s is, dat een grote meerderheid geen overzicht heeft van de voors en tegens. Mensen stemmen voor of tegen, maar weten niet goed waarom. De kans is te groot, dat wie de grootste bek heeft en het luidste bralt ook nog wint. Zie het referendum over de minaretten in Zwitzerland.

 16. @13, Theo ik begrijp je doch in dit geval referentie naar de pil van Drion zou beter op zijn plaats zijn.

  Alleen maken we straks geen kans meer in deze wereld.

  Cornelis zegt het goed – een optimale structuur voor volksvertegenwoordiging in de Europese Parlement waarborgen, is streng noodzakelijk.

  Vooral afzien van de lobby/maffia democratie dat we nu ook in ons land aan het regeren hebben, want dit werkt toch niet in het voordeel van de volkeren.

 17. @19 Ja. Natuurlijk zal niet iedereen alle partijprogramma’s doorlezen, hoewel die overzichterlijker zijn dan complexe thema’s als de Euro of de EU. Juist om stemmers te trekken zijn ze overzichtelijk gehouden. Overigens kan ik me bij de laatste verkiezingen van geen enkele partij een duidelijke visie op Europa herinneren. Behalve van D’66 misschien.

 18. @20.
  Ik begrijp u.
  Maar als er 1 schaap over de dam is volgen er meer.
  Niemand wil de eerste zijn die dit opblaast.
  Vooral Duitsland niet gezien hun verleden.

 19. Sybrand Buma heeft het voorstel van lijstjes opgepikt. Ik heb overigens niet de pretentie dat hij mijn stukje ook maar gezien heeft, maar het gaat erom dat eindelijk met lijstjes wordt begonnen. Daarmee ontstaat een doorbraak in de veelgehoorde zwart-wit visie over de EU: de EU is een zegen dan wel een vloek.

  In een reactie wil ik zijn lijstje niet kritisch onder de loep nemen. Dat vergt teveel ruimte.

  Eén punt noem ik wel. “Europa moet één blok zijn op het gebied van economie en financiën,” aldus Buma. Dat is inderdaad nodig in een unie met vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Maar als rechtgeaard rechts figuur ‘vergeet’ hij natuurlijk het belangrijkste: dat kan niet zonder fatsoenlijke democratische controle. ‘No administration without representation’, is de gedachte erachter. Als Buma versterking van financieel-economische zeggenschap door de EU wil, moet daar een versterking van de democratische vertegenwoordiging aan vooraf gaan. Het Europees bestuur zou verantwoording moeten afleggen en instemming verkrijgen van het Europees Parlement voor financieel-economische besluiten.

 20. @24 Theo,

  Wat een flauwekul van die Tissen. Ergens zal de rekening van verkeerde financiële beslissingen moeten worden neergelegd. Daar draait de strijd om. En niet om in welke muntsoort dat gebeurt.

  Maar goed, het is nogal off-topic, van wat al dan niet tot de competentie van de EU/lidstaten zou moeten behoren.

 21. @ 25 Sjaak.

  U noemt het flauwekul.
  Ik hou er rekening mee, dat dit kan kloppen.
  Het klopt in behoorlijk veel dingen, met zoals ik er tegenaan kijk.
  Zoals die bankenreddingen.

 22. Over Cameron – het Britse equivalent van de evenzo empathieloze fascistenvriend Rutte – gesproken: dit is wat het beleid van zijn rijkeluis kliek teweeg brengt: massale gedwongen verhuizingen (alsof het etnische zuiveringen zijn) met alle sociale ontwrichting van dien van mensen die in de armoede zitten. Verhuizingen naar plekken soms 300-400 kilometer verderop. Kinderen wier onderwijs onderbroken en afgebroken wordt en noem de hele ellende maar op van deze deportaties, want dat zijn het: deportaties.
  Iemand heeft Cameron er al van beschuldigd dat hij London ‘schoon’ wil maken, dat wil zeggen dat het alleen een plek mag worden waar het voor graaiers, banken-tuig en andere scrupuloos geboefte goed toeven is. De rest moet – al dan niet gedwongen – ophoepelen.
  Ook opvallend: hoeveel sociaal democraten aan dat onmenselijke beleid meewerken.
  http://www.guardian.co.uk/uk/2013/feb/13/london-council-relocation-benefits-cap

Reacties zijn gesloten.