Manifest voor een socialistische omroep

Hierbij verstout ik mij het Manifest voor de Socialistische Omroep in extenso over te nemen.
Het is bar en boos dat de VARA met name en in feite ook de VPRO het er naar gemaakt hebben dat dit initiatief überhaupt nodig is. Alleen al de eerste zin, citaat van een of ander Hilversums bonsje. “De publieke omroep” is niet links. De Volkskrant is niet links. Als de publieke omroep drie maal de Volkskrant op de mat betekent is hiermee gezegd dat ultrarechts de norm is in Nederlands omroepland.

Dat klopt ook. Als zo’n omroepinitiatief iets kan worden zal het eenzaam functioneren tussen de rest en vooral ook om de eeuwige onvermijdelijke STER-reclame heen gedrapeerd, die per definitie rechtse propaganda is.
Of het niet zinvoller is een vierentwintiguurs radiostation (ik heb niets met televisie, ik zeg het nog maar eens eerlijk) op het internet te beginnen – ja, niet iedereen is
wired, draadloos of met draad.
En het gaat ook om de plaats binnen het bestel. Maar genoeg voorlopig! Natuurlijk wens ik het initiatief alle mogelijke succes en zo mogelijk en nodig wil ik er aan meewerken als gepokt en gemazeld vrijeradioman.

Manifest


“De publieke omroep is links, het is driemaal de Volkskrant”
Dat is zo’n beetje de teneur die je hoort en leest als het gaat over de publieke omroep.

Als reactie op deze veronderstelling zijn er in 2010 twee nieuwe rechtse omroepen toegelaten tot het open bestel, te weten Powned en WNL.
De Socialistische Omroep (SO) vindt de publieke omroep allesbehalve links. In onze optiek is het duidelijk dat de media in ons land steeds meer ‘met één mond’ lijken te spreken. Daarbij gaan zij vooral uit van het neoliberale gedachtegoed.
In vrijwel alle programma’s wordt het neoliberalisme (dat een direct gevolg is van het corporatieve kapitalisme –dat tot volle wasdom kwam in de jaren ‘80 onder Reagan en Thatcher-) gepresenteerd als enige mogelijke realiteit voor de economische en politieke inrichting van onze maatschappij. Buiten dit gedachtegoed lijkt er geen alternatief meer mogelijk. Op deze wijze wordt de kijker en luisteraar een eenzijdig beeld en een mening opgedrongen waarbinnen nauwelijks nog sprake is van enige pluriformiteit of andere, meer progressieve socialistische zienswijze. Een (opgedrongen) mening die vooral het besef moet laten doordringen dat er geen alternatief bestaat voor het huidige economische systeem.

Het alternatief
Wij vinden wel degelijk dat er een alternatief is en dat de kijker en luisteraar ook van deze visie kennis zou moeten kunnen nemen om zich een genuanceerder beeld te kunnen vormen van de realiteit en daardoor ook meer keuzevrijheid kan hebben om een eigen oordeel te vormen. Dit ook in het kader van de democratische spelregels en de vrijheid van meningsuiting. Daarom vinden wij dat er een onafhankelijke progressieve linkse omroep moet komen, de Socialistische Omroep. De SO zal trachten een andere zienswijze en een zo breed mogelijk alternatief beeld neer te zetten voor het neoliberalisme en inherent daaraan de kapitalistische zienswijze.

Een socialistische en progressieve omroep met een missie
De Socialistische Omroep is een onafhankelijke omroep, niet gebonden aan een of meer politieke partij(en) of maatschappelijke organisatie(s). Dat wil niet zeggen dat de SO een algemene omroep is. Integendeel, de SO is een socialistische en progressieve omroep.

Dit komt tot uiting in de doelstelling, de programmering en de salariëring van de bestuurders en de programmamakers.
Vanuit deze uitgangspunten stelt de SO zich ten doel het maken en het verspreiden van radio-, televisie- en andere programma’s en
mogelijkheden overeenkomstig de Mediawet.
De SO handelt hierbij vanuit een socialistische en maatschappijkritische visie waarbij het streven naar meer bewustwording van alle bevolkingsgroepen voorop staat.
(artikel 2 statuten)

De SO benadert de huidige samenleving en arbeidsethos vanuit een maatschappijkritische houding. Doel van de SO is de kijker en de luisteraar te informeren en te amuseren en legt daarbij de nadruk op het feit dat er meer is dan een (neo)liberale maatschappijvisie.
De SO richt zich uitdrukkelijk op alle kijkers en luisteraars en wil dan ook een linkse volksomroep zijn. Één van de belangrijkste uitgangspunten is om brede lagen van de bevolking te bereiken. Dit wordt een uitdagende opdracht omdat de ‘socialistische’ boodschap niet makkelijk samen te vatten is tot één allesomvattende waarheid maar multi-interpretabel is.
Met de komst van de SO zal het aanbod aan programma’s op de publieke netten zeker veranderen. Een programma van de SO is altijd herkenbaar en zal zich onderscheiden van de andere omroepen.

Site van de Socialistische Omroep

2 gedachten over “Manifest voor een socialistische omroep”

  1. Alleen al de naamgeving lijkt me niet aantrekkelijk: Socialistische Omroep. Dat lijkt ten eerste teveel op Socialistische Partij. Daarmee wordt de onafhankelijkheid direct im Frage gesteld.

    Verder zijn de ervaringen met socialistische experimenten niet top, om het zachtjes uit te drukken.

  2. 35 jaar geleden werd vanuit de CPN ook een oproep gedaan om met alle linkse groeperingen of partijen een niet partij gebonden linkse omroep op te richten want de Vara was toen PVDA en binnen drie maanden werd door de gevestigde orde het minimaal aantal leden voor aspirant omroepen fors verhoogt zo bang werd zakkenvullend Nederland voor een echte socialistische omroep.
    Ook bij de SP was er een korte periode spraken voor een dergelijk initiatief maar Marijnissen (de laatste jaren behoorlijk naar recht opgeschoven) schuift liever bij het leuter programma DWDD of bij Pauw en Witteman aan want hij houdt van SM.
    Ik hoop dat dit nieuwe initiatief een succes wordt.

Reacties zijn gesloten.