Israël blijft rommelen met zijn asielzoekers uit Eritrea en Sudan

Israël blijft worstelen met de ongeveer 45.000 Afrikaanse asielzoekers die het land in de afgelopen jaren zijn binnengekomen, voornamelijk uit Sudan, waar in diverse delen van het land oorlogen woeden, en Eritrea, dat te lijden heeft van een wrede, dictatoriale regering. De jongste ontwikkeling is dat de Israëlische ”Bevolkings-, Immigratie- en Grens Autoriteit” (het Israëlische equivalent van de Nederlandse IND) de criteria waaronder vluchtelingen uit Eritrea of Sudan kunnen worden opgepakt en gevangen gezet in de ”open” gevangenis Holot in de Negev-woestijn, zodanig heeft veranderd dat ze er nu allemaal onder vallen, zo meldt de krant Haaretz.

Iedereen die vóór december 2011 Israël is binnengekomen, zo heet het, kan nu worden opgepakt. Aanvankelijk konden alleen Sudanezen en Eritreeërs worden gearresteerd als ze vóór mei 2011 het land waren binnengekomen (voor Sudanezen) of vóór december 2009 (voor Eritreeërs). De nieuwe richtlijn komt kort nadat het Israëlische hooggerechtshof had bepaald dat asielzoekers in Israël niet langer dan een jaar in Holot gevangen mogen worden gehouden, omdat dit ”onredelijk” zou zijn. Deze uitspraak kwam nadat het hooggerechtshof zich voor de derde keer had gebogen over een wet die het vastzetten van de vluchtelingen regelde.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist