Apartheid en laster jegens Roma in Slowakije en Tsjechië

De Europese “waakhond” heeft vandaag Slowakije en Tsjechië op de vingers getikt vanwege het gebrek aan voortgang bij het opheffen van apartheid jegens Roma-kinderen op scholen en het bestrijden van haatzaaitaal gericht tegen de armste minderheid van Europa.

In een rapport over Slowakije heeft Nils Muiznieks, de gecommitteerde van de Raad van Europa voor Mensenrechten, de chronische, grondige apartheid toegepast tegen Roma-kinderen op scholen en het hoge aantal uitvallers uit het onderwijs.

Verder lezen in het Engels bij Trust, nog geen Nederlandse bron.