Tony Blair bleek al jaar voor invasie Irak akkoord met militaire steun aan VS

Uit een gelekt memo van het Witte Huis blijkt dat Tony Blair zich al een jaar voor de invasie gecommitteerd had de VS militair te steunen bij acties tegen Irak, terwijl hij toen publiekelijk nog verkondigde het puur diplomatiek aan te willen pakken.

Toenmalig minister van Defensie Colin Powell schrijft aan president George W. Bush ter voorbereiding van een bijeenkomst van Bush en Blair:

“Blair continues to stand by you and the U.S. as we move forward on the war on terrror and Iraq. He will present to you the strategic, tactical and public affairs lines that he believes will strengthen global support for our common cause.” (Daily Mail)

Met andere woorden: Blair steunde toen al de militaire plannen van de VS en wilde ook graag de PR ervoor doen, waar hij natuurlijk aanzienlijk bedrevener in was dan die Texaanse redneck.

“Former Tory Shadow Home Secretary David Davis said: ‘The memos prove in explicit terms what many of us have believed all along: Tony Blair effectively agreed to act as a frontman for American foreign policy in advance of any decision by the House of Commons or the British Cabinet.

‘He was happy to launder George Bush’s policy on Iraq and sub-contract British foreign policy to another country without having the remotest ability to have any real influence over it. And in return for what?“ (Daily Mail)

Dit memo was een week voor de bekende bijeenkomst van de Bushjes en de Blairtjes op Crawford Ranch geschreven. Men gelooft dat deze memo Sir John Chilcot het onderzoek naar de invasie van Irak zal doen heropenen, omdat deze memo hem niet eerder bekend was.

Merkwaardig detail: dit memo werd gevonden tussen de geheime stukken op Hillary Clintons privé emailserver. Hoe een memo uit 2002 dáár nou terecht komt wordt niet vermeld.