De hypocrisie van Tony Blair

De voormalige Britse premier Tony Blair heeft toegegeven dat er tijdens en na de invasie van Irak ‘fouten zijn gemaakt’.  Ook geeft Blair toe dat de invasie een ‘rol heeft gespeeld’ bij het ontstaan van ISIS. Heel Engeland ziet deze uitspraken van Blair als ‘spin’, een poging de publieke opinie te manipuleren door zich boetvaardig op te stellen zónder toe te hoeven geven dat de invasie van Irak een schending van het internationale recht was.

Vermoedelijk is Blair’s gespeelde boetvaardigheid een poging vooruit te lopen op de publicatie van het rapport van de commissie Chilcot. Chilcot  onderzoekt de rol die de regering-Blair voor, tijdens en na de catastrofale invasie van Irak heeft gespeeld. Algemeen wordt verwacht dat Chilcot weinig heel zal laten van de besluitvorming rond de invasie. De publicatie van het rapport is al diverse keren uitgesteld, wat in Groot-Brittannië tot hevige verontwaardiging heeft geleid.  De Britten hadden Blair de invasie zélf wellicht vergeven, maar de bloedige nasleep en de resulterende chaos, kostten Blair zijn populariteit. warcri.images

De uitlatingen van Blair zullen er naar alle waarschijnlijkheid weinig toe bijdragen het Britse publiek gunstiger te stemmen. Zo blijft Blair volhouden dat veel van de gemaakte fouten toe te schrijven zijn aan foutieve informatie van de inlichtingendiensten. Er was al geen mens die dat geloofde, maar sinds de publicatie van een memo van de toenmalige Amerikaanse Minister van Defensie, Colin Powell, weten we dat Blair al in een vroeg stadium aanstuurde op een invasie. Om die invasie aan het Britse publiek te verkopen, loog Blair dat Saddam de beschikking had over WMD’s (Weapons of Mass Destruction) die een bedreiging vormden voor Engeland. Een inspectie door de VN had uitgewezen dat Saddam niet over dergelijke wapens beschikte, iets wat Blair heel goed wist. In de ogen van de meeste Britten maakt dit Tony Blair tot een ordinaire oorlogsmisdadiger, die onder valse voorwendselen een oorlog begonnen is die aan honderdduizenden mensen het leven gekost heeft. Zijn meest recente uitlatingen zullen dat beeld eerder versterken dan wegnemen.

Bron: The Guardian

1 gedachte over “De hypocrisie van Tony Blair”

  1. Pingback: Blair moet naar Den Haag voor oorlogsmisdaden | Krapuul

Reacties zijn gesloten.