Zwitsers breken opmars rechtse haatzaaiers

Zwitsers hebben zich zondag in een referendum uitgesproken tegen het initiatief om buitenlanders gemakkelijk het land uit te kunnen schoppen. Krapuul heeft er al een nieuwsbericht aan gewijd. De betekenis van het ‘Nee’ is evenwel moeilijk te overschatten. Een coalitie van Zwitserse geschoolde professionals heeft gevochten:

Voor de rechtsstaat, voor de scheiding van machten, voor mensenrechten. Hun strijd tegen de partij van de patriotten werd tot algemene verbijstering onder de vlag van het patriottisme gevoerd. Dat hield meer in dan alleen tactiek. Het was een open strijd tussen twee concepten van patriottisme: het dorpse, bekrompen Zwitserse concept, waarbij het burgerrecht vooral privileges voor de autochtonen betekent, versus het Frans-urbane concept van de citoyens, dat het burgerrecht definieert als het recht van iedereen die in een functionerende staat participeert. De eerste argumentatie was men zat, de laatste begeesterde.
(Tages Anzeiger [vertaald uit het Duits])

Zwitsers zijn misschien in het algemeen nog rechtser dan Nederlanders. Dat ze in een referendum, gewoonlijk het instrument van rechtse populisten – zie Oekraïne-referendum in Nederland -, voor behoud van de rechtsstaat hebben gekozen, geeft de burger moed.