Bijna de helft van de Joodse Israëli’s is voorstander van het over de grens zetten van de Palestijnen

Een enquête gehouden door het Amerikaanse Pew research Centrum in Israel tussen oktober 2014 en mei 2015 geeft aan dat bijna de helft van de Joodse Israeli’s voorstander is van het verbannen van de Israëlische Palestijnen. Onder gelovige Joden is dat percentage het hoogst (71%), terwijl het onder seculiere Joden ‘slechts’ 36% is. Van deze laatste categorie is 58% tegen verbanning van de Palestijnen en is 25% is zelfs ”vierkant tegen” (strongly against). Maar dat neemt niet weg dat alles bij elkaar 48% van de Israëlische Joden graag zou zien dat de Palestijnen in Israël met zijn allen over de grens worden gezet.

Het is – in het licht van de houding van de politieke meerderheid in Israel ten opzichte van de minderheden – nauwelijks een verrassing te noemen. Zo ook de constatering van Pew dat een grote meerderheid van Joden – namelijk 79% – vindt dat zij recht hebben op een voorkeursbehandeling boven de Israëlische minderheden van zo’n 20%. Van de religieuze Joden is zelfs 97% deze mening toegedaan (Pew hanteert voor de religieuze categorieën, ook zal die twee mijns inziens niet zo streng te scheiden, twee namen: namelijk haredi= streng orthodox, en dati = normaal gelovig (”modern orthodox”). (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist