Israël confisqeert 234,2 hectare land in de buurt van Jericho

Israël heeft op 10 maart een strook land geconfisqueerd van 2.342 dunam (234,2 hectare) op de Westoever in de omgeving van Jericho, zo heeft de NGO ”Vrede Nu” dinsdag gemeld. De organisatie wees erop dat het één van Israëls grootste diefstallen van land was van de afgelopen jaren. De overname was aanzienlijk veel groter dan de 1,500 dunams (150 ha) die Israel’s minister van Defensie in januari had goedgekeurd, volgens Vrede Nu. Volgens de organisatie heeft Israel hiermee zijn politiek van land-overnames ten behoeve van het stichten van nederzettingen die het in de jaren ’80 voor ”Oslo” nieuw leven ingeblazen.

De overname komt tegemoet aan drie plannen, volgens Vrede Nu. Allereerst maakt het de bouw mogelijk van 358 nieuwe woningen in de nederzetting Almog. Bovendien reserveert het aanzienlijke stukken land voor Israëlische handel en toerisme op land dat aan Palestijnen toebehoort. Vrede Nu sprak van “de-facto confiscatie” van Palestijns land en gaf aan dat een aantal toeristische attracties, souvenir winkels en een benzinestation al langere tijd op het land aanwezig waren.

Vrede Nu zei dat de recente confiscatie volgt op de confiscatie in 2014 (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist