Abortus niet meer strafbaar in Chili

Na 26 jaar democratie en 14 lange maanden van intense debatten heeft het Chileense parlement een nieuwe abortuswet goedgekeurd. Abortus is dan niet langer strafbaar als het leven van de moeder in gevaar is, de foetus niet levensvatbaar is of de zwangerschap een gevolg is van verkrachting.

De Chileense Kamer van Afgevaardigden keurde de nieuwe wet op abortus goed, maar daarmee is legale abortus nog niet definitief verworven. De Senaat kan de wet nog inperken, maar ook daar beschikt de regering over een meerderheid. Het Grondwettelijk Hof kan de wet nadien wel nog gedeeltelijk of volledig ongeldig verklaren.

“Een historische stap”, zegt parlementslid Karol Cariola. “Jarenlang werd het debat gedomineerd door conservatieve krachten”, zegt ze. “Door deze stap decriminaliseren we vrouwen die vandaag als misdadigers worden beschouwd, vrouwen die in deze situatie terechtkomen nadat ze verkracht zijn, de marteling ondergaan van een foetus in hun buik waarvan ze weten dat die bij de geboorte zal sterven, of wanneer hun eigen leven in gevaar komt door hun zwangerschap.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be