“Er waren plannen voor grote vluchtelingenkampen in Polen”

Zbigniew_Ziobro_2016-03-03_(cropped)
Zbigniew Ziobro, minister van justitie van Polen

De Poolse minister van Justitie, Zbigniew Ziobro, beweerde maandagavond in het TVN-programma “Fakty po Faktach” (Feiten over Feiten) dat Europa plannen zou hebben gehad om op het grondgebied van Polen veel meer dan de eerder vermelde 7000 vluchtelingen op te vangen: volgens zijn “ervaring en informatie” waren politici in Brussel van plan om grootschalige vluchtelingenkampen in te richten op voormalige Sovjet-legerbases.

Er zou volgens Ziobro sprake zijn van een Frans/Duits plan om in plaats van de door de vorige premier Ewa Kopacz toegezegde hoeveelheid – waarbij hij het niet kon nalaten om te vermelden dat die hoeveelheid na druk vanuit het buitenland bepaald werd – vluchtelingenopvangplaatsen Polen te dwingen wel tien keer zoveel mensen op te vangen. Deze 70.000 vluchtelingen zouden door Angela Merkel en haar medestanders binnen de EU naar het Oosten verscheept worden.

Hij baseert deze bewering op zijn lange carrière als politicus en anonieme bronnen.

Sinds het aantreden van PiS als de Poolse regerende partij heeft het land al haar Europese verplichtingen op het gebied van vluchtelingenopvang geweigerd te vervullen, met als excuus de gevaarlijke situaties in Frankrijk en recentelijk Duitsland. Het moge echter duidelijk zijn dat het hier veeleer politieke onwil betreft dan een daadwerkelijk gevaar voor de Poolse bevolking.