Erdoğan en Gülen: van vriendschap tot machtsstrijd

enmaal bijgekomen van de eerste schok van de mislukte coup begonnen de Turkse president Recep Erdoğan en zijn regerende AK-partij met massale zuiveringsacties door het hele land. Met name de aanhangers en vermeende aanhangers van de prediker Fethullah Gülen werden verantwoordelijk gehouden voor de staatsgreep waarbij meer dan tweehonderd mensen de dood vonden. We gaan op zoek naar antwoorden op een aantal cruciale vragen. Zaten Gülen en zijn beweging daadwerkelijk, zoals aanvankelijk werd beweerd, achter de coup? Is Gülen bewust geïnfiltreerd binnen de staat en hoe? Is Gülen echt een tolerante geestelijke die uit is op dialoog tussen de verschillende geloofsgemeenschappen? Wat is nu precies zijn relatie met de Turkse politiek en Erdoğans AK-partij? Hoe is de huidige clash te verklaren? In 2009 schreef Doorbraak-activist Mehmet Kirmaci al een artikel over Gülen. Aan de hand van de recente ontwikkelingen en nieuwe feiten zullen we Gülen en zijn beweging nu in een aantal artikelen verder onder de loep nemen.

Na de coup werd snel een noodtoestand door het parlement geloodst, een wet die het parlement buitenspel zet en alle mensenrechten opschort. Duizenden mensen werden sindsdien zonder enige vorm van proces, soms met honderden tegelijk, opgepakt en vastgezet op beschuldiging van sympathie voor Gülen of van steun aan zijn organisatie. Dagelijks komen er nieuwe berichten van aanhoudingen bij het leger, de politie, het onderwijs, justitie en media. Er lijkt geen einde te komen aan de heksenjacht op gülenisten. Ook in Nederland en elders in de wereld zet Erdoğan hen onder druk via Turkse overheidsinstanties en allerlei organisaties die verbonden zijn aan zijn AKP. De spanningen onder Turkse Nederlanders nemen zienderogen toe. Er is zelfs al geprobeerd om brand te stichten in gebouwen die gelinkt zijn aan Gülen-beweging.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak