Brazilië en president Temer wachten zeer onzekere tijden

Sinds hij voluit president is heeft Michel Temer geen tijd verloren om een keihard neoliberaal programma te starten. Ten gronde zal er niets veranderen aan de echte kanker van het Braziliaanse politiek-economische systeem: de corruptie.

President Michel Temer laat er geen gras over groeien. Hij kondigt een drastisch programma aan van sociale inleveringen en privatiseringen van overheidsbedrijven. Vier grote luchthavens en twee zeehavens worden verkocht aan de privé-sector. Een groot deel van de mijnbouw en van de oliesector zal eveneens worden geprivatiseerd.

Niemand trekt de rampzalige situatie van de Braziliaanse economie in twijfel. Voor het tweede jaar op rij kent die een inkrimping, in 2015 met vier procent. Officieel staat het werkloosheidcijfer op 12 procent. Dat is een grove onderschatting van de sociale realiteit, miljoenen hebben een en twee banen waarmee ze nog steeds arm zijn. Zij tellen niet als ‘werklozen’.

De vraag is maar of deze regering dat gaat oplossen. Daar mag om meerdere redenen aan getwijfeld worden. Eerst en vooral zijn er zo goed als geen aanwijzingen dat de nu aangekondigde privatiseringen eerlijk gaan gebeuren en op basis van de werkelijke economische waarden van de verkochte sectoren.

Tot bewijs van het tegendeel moet men er van uitgaan dat de politieke elite zich opnieuw massaal zal laten omkopen om de privatiseringen aan geprefereerde bedrijven te gunnen. Die zullen bovendien openbare bedrijven kunnen aankopen aan een prijs ver onder de reële marktwaarde.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be