ISIS: ‘overwinning van Trump gaat ons duizenden rekruten opleveren’

ISIS is buitengewoon ingenomen met de verkiezing van Donald Trump tot president. Een Afghaanse leider van ISIS noemde Trump ‘een volslagen maniak’ wiens ‘diepe haat voor moslims’ het ‘veel eenvoudiger’ zal maken jihadisten te rekruteren.

Verrassend is de positieve reactie van ISIS niet. Voor ISIS en andere jihadistische organisaties is Trump een godsgeschenk en een perfect propaganda-object. De jihadisten streven ernaar de ‘grijze zone’ waarin moslims en niet-moslims vreedzaam naast elkaar leven te vernietigen. Volgens ISIS is een vreedzame cohabitatie van moslims en ‘ongelovigen’ niet mogelijk. De verkiezing van Trump zal de organisatie in dit denkbeeld bevestigen.

Meer bij The Independent