Martelen: wie weet?

torture-chamber-122795_960_720Mike Pence in ieder geval niet. Hij verklaarde zondag dat de VS zich mogelijkerwijs weer gaat bezig houden met marteltechnieken als waterboarding  om “terrorisme te bestrijden.”

Dit omdat -aldus Pence- Trump een president zal zijn die “nooit zegt wat we nooit doen.” Hij reageerde hiermee op Senator John McCain, die uit ervaring weet wat marteling is, en die in niet al te zuinige woorden duidelijk maakte dat wat hem betreft de optie om mensen te martelen nooit meer op tafel mag komen:

“Het kan me geen donder schelen wat de President van de Verenigde Staten, of wie dan ook wil doen. We zullen niemand waterboarden. We doen het niet.”

McCain deed deze uitspraak tijdens een discussie tijdens het Halifax International Security Forum in Nova Scotia op zaterdag. Hij verklaarde verder dat -mocht Trump besluiten om deze door de Conventie van Genève verboden marteltechniek weer in te voeren- een rechtszaak niet lang op zich zou laten wachten.

Trump en zijn naaste kring van adviseurs hebben een duidelijk pro-martelstandpunt ingenomen, zowel tijdens de campagne als tijdens de overgangsperiode.

Trump heeft in februari al eens geclaimd “een stuk ergere dingen dan waterboarden terug te brengen. In maart gaf hij zelfs aan dat hij wat marteling betreft wil concurreren met terroristengroepen als de Islamitische Staat: “de VS zal bijna ondenkbare dingen moeten gaan doen om veilig te blijven,” aldus de leider van de vrije wereld.

Het feit dat Trump Mike Pompeo als hoofd van de CIA in wil zetten maakt deze voorspellingen des te griezeliger: hij is een groot voorstander van de praktijk, en bekritiseerde President Obama voor het verbieden van marteling voor het inwinnen van informatie.

Ervaring leert dat marteling meestal niet alleen moreel verwerpelijk is, maar ook nog eens simpelweg niet werkt: als je iemand maar genoeg onder druk zet zegt-ie alles om maar met rust gelaten te worden. Om deze reden is informatie die door marteling wordt verkregen bijzonder vaak volstrekt onbetrouwbaar.

Daarnaast, voor een land dat een morele superioriteit claimt op de mensen tegen wie ze vechten, hoe vergezocht ook, is het overgaan tot marteling wel een hele grote stap richting volstrekte ongeloofwaardigheid, zoals McCain terecht concludeert.