De trage genocide van Myanmar

De Rohingya gaan door de donkerste periode in hun geschiedenis. De moslimminderheid wordt in Myanmar al 70 jaar vervolgd en vermoord. Voor die georganiseerde barbarij bestaat maar één woord: genocide. De internationale gemeenschap moet ingrijpen om een nieuw Rwanda te vermijden.

Het etnische geweld in Myanmar heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Sinds augustus zijn al meer dan 600.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht. Zij getuigen over standrechtelijke executies, systematische verkrachtingen en grootschalige verwoestingen. Landmijnen aan de grens dienen om willekeurige slachtoffers te maken. Naar het aantal doden is het alleen gissen. In de Myanmarese deelstaat Rakhine zitten nog eens honderdduizenden Rohingya gevangen in belegerde dorpen of detentiekampen.

Van een afstand lijkt dit op een plotse gewelduitbarsting of een laatste stuiptrekking van een uitdovend autoritair regime. Dat klopt niet. Dit is niets minder dan een georganiseerde etnische zuivering en zelfs een trage genocide. Want de discriminatie en het geweld volgen een doelbewuste strategie.

U Thu Satta, een extremistische monnik, gaf in een interview toe dat zijn anti-moslim organisatie financieel gesteund wordt door het leger. Onrechtstreeks, via gepensioneerde militairen. Het toont aan dat haat en geweld door de Tatmadaw (het leger) wordt gesponsord. Dat moet genoeg zijn voor een gerechtelijk onderzoek. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be