De wraak van de vrijheid

Frankrijk heeft in de verbeelding van de revoluties een bijzondere plaats ingenomen en die heeft het nog steeds. Het is het land waar, voor het eerst in de geschiedenis, een revolutie de onbweegelijkheid en het obscurantisme heeft gebroken, die het overwicht van een economie hoofdzakelijk gebaseerd op landbouw oplegde. De overwinning van de revolutie betekende niet de overwinning van de vrijheid, Zij heeft slechts de overwinning van een economie van vrije ruil betekend die al snel het streven naar een echte vrijheid heeft gefnuikt.

De ware vrijheid is de geleefde vrijheid. De filosofen van de Verlichting zijn zich er van bewust geworden. Mensen als Diderot, d’Holbach, Rousseau, Voltaire hebben de vanzelfsprekendheid ervan in de universele herinnering gegrift, en voor hen de belangrijkste denkers van de Renaissance, Montaigne, La Boétie, Rabelais, Castellion (aan wie we de uitspraak “Een mens doden is niet een leer verdedigen, het is het doden van een mens” danken).

Lees verder Raoul Vaneigem in het Frans op Le Media
en op Enough is Enough een ander verhaal in het Engels.

Woorden aan en over de opstandigen in Frankrijk en Chili.
In Chili is het zomer, in Frankrijk staat de lente voor de deur…