Vijftigduizend vierkante kilometer Siberië in brand

In Siberië is meer dan vijftigduizend vierkante kilometer steppe en bos in vlammen opgegaan de laatste weken, en het branden gaat door.
De branden zijn vooral ontstaan door de bestaande praktijk van het affakkelen van steppe in het voorjaar. Door een extreem warme en droge winter waren de branden niet onder controle te houden en zijn ze doorgegaan naar bossen. De steden Novosibirsk en Kemerovo zitten in de rook.
De branden zetten ook veengebieden in de fik, waardoor methaangas vrijkomt, wat verder bijdraagt aan het broeikaseffect. Ook verhogen de branden het CO2-gehalte in de atmosfeer.

Siberian Times, Earther.