Tweeduizend pond neertellen om je gevaarlijke hongerloontjeswerk te mogen blijven doen

“Laaggeschoold, ongeschoold, onwelkom”. Het wordt gezegd over arbeid(st)ers in de Cruciale Sectoren zoals ze nu even genoemd worden van hogerhand en morgenavond om acht uur zal er weer geklapt worden voor de werkenden in de gezondheidszorg en andere onontbeerlijke beroepen.
Immigranten die in de Britse gezondheidszorg (NHS) werken kregen al vroeg in de crisistijd verlenging van hun verblijfs- en daarmee werkvergunning, voor een jaar of tot oktober. Dit gold voor artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, inmiddels ook röntgenologen en maatschappelijk werkers.

Maar voor de geïmmigreerde mensen in deze sectoren voor wie de eerste drie woorden geuit door het Toryregime gelden is geen verlenging voorzien.
Van hun hongerloontje mogen zij tweeduizend pond neerleggen voor verlenging van hun verblijfsvisum. Anders mogen schoonmakers en portiers/bodes wegwezen. Het gaat hier ook om mensen die – om de oorlogsbeeldspraak te gebruiken – in de loopgraven tegen het coronavirus werken.

Het is ongelooflijk iemand te horen praten over de tweeduizend pond die zij als NHS-werkster moet neertellen om haar werk te mogen blijven doen. Haar naam en herkomst worden niet genoemd op televisie maar het is duidelijk dat zij afkomstig is uit een zogenaamd Gemenebestland of beter: een voormalige Britse kolonie. Waar de Britten ongevraagd en zonder te betalen de baas kwamen spelen.
Misschien sleept het regime de verlenging van de verblijfsvergunning van deze mensen voor de porten van de hel weg, maar er valt niet op te rekenen.

BBC News