Is hulp bij overleven strafbaar?

De twee etmalen van Ende Gelände

Wij zijn het Zat! Slachthuizen Plat!