Strijdkroniek 11 oktober 2021: VS, Peru, Duitsland

Berlijners stemmen voor onteigenen bezit vastgoedmaffia

Opmerkelijke comeback Duitse sociaal-democraten