Droevige lentegedachten

Voor het kandijmeisje

De dood verslagen

Handel of Händel

Soms moet ik er van beven