Ernesto Cardenal: Epigrama

Ode aan de vreugde

Alasdair Gray ruste in vrede

Men hoort alleen het weeklagen

Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam

Ook Romantiek brengt soms Verlichting