Alasdair Gray ruste in vrede

Men hoort alleen het weeklagen

Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam

Ook Romantiek brengt soms Verlichting

Een-en-twintig kogels