Gitaarklassieker du jour: Chet Atkins

Metalklassieker du jour: N.I.B.

Hardrockklassieker du jour: Fireball

Rockballade du jour: The Wind Cries Mary

Gitaarklassieker du jour: Albatross