Waar zijn de spreeuwen van vroeger?

Insecten en spinnen sterven uit