Liefde komt voort uit gemeenschappelijkheid

Naar schatting 12 miljoen mensen staatloos