Naar schatting 12 miljoen mensen staatloos

Ja, dus?